موضوعات مقالات

دانلود مقالات » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی

Acetylsalicylic acid (aspirin) and salicylic acid interaction with the human erythrocyte membrane bilayer induce in vitro changes in the morphology of erythrocytes

Acetylsalicylic acid (aspirin) and salicylic acid interaction with the human erythrocyte membrane bilayer induce in vitro changes in the morphology of erythrocytes
Archives of Biochemistry and Biophysics
نام ژورنال: Archives of Biochemistry and Biophysics
نویسنده یا نویسندگان مقاله: Mario Suwalsky, Jessica Belmar, Fernando Villena, María José Gallardo
زبان: انگلیسی
سال انتشار یا تایید مقاله: 2013
شماره صفحات: 9-19
فرمت فایل: PDF
حجم فایل: 2.2 مگابایت
شناسه DOI:
قیمت: رایگان
   
دانلود مقاله