موضوعات مقالات

دانلود مقالات » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد

Re‐engineering in sales and distribution ‐ creating a flexible and integrated operation

Re‐engineering in sales and distribution ‐ creating a flexible and integrated operation
Business Process Re-engineering & Management Journal
نام ژورنال: Business Process Re-engineering & Management Journal
نویسنده یا نویسندگان مقاله: Jan Holmström Anders Drejer
زبان: انگلیسی
سال انتشار یا تایید مقاله: 1996
شماره صفحات: 23 - 38
فرمت فایل: PDF
حجم فایل: 309 کیلوبایت
شناسه DOI:
قیمت: 20,000 ریال
   
عضویت: اولین ورود شما با هر ایمیل و پسوردی برابر با عضویت شما می باشد.


انصراف
دانلود مقاله