موضوعات مقالات

دانلود مقالات » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی

Trichoderma harzianum T-E5 significantly affects cucumber root exudates and fungal community in the cucumber rhizosphere

Trichoderma harzianum T-E5 significantly affects cucumber root exudates and fungal community in the cucumber rhizosphere
Applied Soil Ecology
نام ژورنال: Applied Soil Ecology
نویسنده یا نویسندگان مقاله: Fengge Zhang, Zhen Zhu, Xingming Yang, Wei Ran, Qirong Shen
زبان: انگلیسی
سال انتشار یا تایید مقاله: 2013
شماره صفحات: 41-48
فرمت فایل: PDF
حجم فایل: 1.3 مگابایت
شناسه DOI:
قیمت: رایگان
   
دانلود مقاله