موضوعات مقالات

A tutorial guide to geostatistics: Computing and modelling variograms and kriging
Catena
عنوان مقاله: A tutorial guide to geostatistics: Computing and modelling variograms and kriging
عنوان ژورنال: Catena
نویسنده: M.A. Oliver and R.Webster
سال انتشار: 2013
شناسه DOI: 10.1016/j.catena.2013.09.006
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


Product market competition and corporate investment decisions
Review of Accounting and Finance
عنوان مقاله: Product market competition and corporate investment decisions
عنوان ژورنال: Review of Accounting and Finance
نویسنده: Indrarini Laksmana , Ya-wen Yang
سال انتشار: 2015
شناسه DOI: http://dx.doi.org/10.1108/RAF-11-2013-0123
حجم فایل: 653 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


The impact of job satisfaction, adaptive selling behaviors and customer orientation on salesperson's performance: exploring the moderating role of selling experience
Journal of Business & Industrial Marketing
عنوان مقاله: The impact of job satisfaction, adaptive selling behaviors and customer orientation on salesperson's performance: exploring the moderating role of selling experience
عنوان ژورنال: Journal of Business & Industrial Marketing
نویسنده: Ramendra Singh Gopal Das
سال انتشار: 2013
شناسه DOI: http://dx.doi.org/10.1108/JBIM-04-2011-0121
حجم فایل: 292 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


Personality traits and simultaneous reciprocal influences between job performance and job satisfaction
Chinese Management Studies
عنوان مقاله: Personality traits and simultaneous reciprocal influences between job performance and job satisfaction
عنوان ژورنال: Chinese Management Studies
نویسنده: Cheng-Liang Yang Mark Hwang
سال انتشار: 2014
شناسه DOI: http://dx.doi.org/10.1108/CMS-09-2011-0079
حجم فایل: 401 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


EI training and sales performance during a corporate merger
Cross Cultural Management: An International Journal
عنوان مقاله: EI training and sales performance during a corporate merger
عنوان ژورنال: Cross Cultural Management: An International Journal
نویسنده: Gilles E. Gignac Richard J. Harmer Sue Jennings Benjamin R. Palmer
سال انتشار: 2012
شناسه DOI: http://dx.doi.org/10.1108/13527601211195655
حجم فایل: 219 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


What makes sales presentations effective – a buyer‐seller perspective
Journal of Business & Industrial Marketing
عنوان مقاله: What makes sales presentations effective – a buyer‐seller perspective
عنوان ژورنال: Journal of Business & Industrial Marketing
نویسنده: John E. Cicala Rachel K. Smith Alan J. Bush
سال انتشار: 2012
شناسه DOI: http://dx.doi.org/10.1108/08858621211196958
حجم فایل: 279 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


A re‐examination of B2B sales performance
Journal of Business & Industrial Marketing
عنوان مقاله: A re‐examination of B2B sales performance
عنوان ژورنال: Journal of Business & Industrial Marketing
نویسنده: Ronald Zallocco Ellen Bolman Pullins Michael L. Mallin
سال انتشار: 2009
شناسه DOI: http://dx.doi.org/10.1108/08858620910999466
حجم فایل: 298 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


Asian purchasing agents’ perceptions of women sales representatives
Women in Management Review
عنوان مقاله: Asian purchasing agents’ perceptions of women sales representatives
عنوان ژورنال: Women in Management Review
نویسنده: Jane Z. Sojka Ashok K. Gupta Dawn R. Deeter-Schmelz
سال انتشار: 2001
شناسه DOI: http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000006114
حجم فایل: 309 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


Creating a partnership‐oriented, knowledge creation culture in strategic sales alliances: a conceptual framework
Journal of Business & Industrial Marketing
عنوان مقاله: Creating a partnership‐oriented, knowledge creation culture in strategic sales alliances: a conceptual framework
عنوان ژورنال: Journal of Business & Industrial Marketing
نویسنده: Eli Jones Lawrence B. Chonko James A. Roberts
سال انتشار: 2003
شناسه DOI: http://dx.doi.org/10.1108/08858620310480241
حجم فایل: 348 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


The role of uncertainty and sales control in the development of sales manager trust
Journal of Business & Industrial Marketing
عنوان مقاله: The role of uncertainty and sales control in the development of sales manager trust
عنوان ژورنال: Journal of Business & Industrial Marketing
نویسنده: Michael L. Mallin Edward O'Donnell Michael Y. Hu
سال انتشار: 2009
شناسه DOI: http://dx.doi.org/10.1108/08858621011009137
حجم فایل: 474 کیلوبایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود مقاله توضیحات بیشتر