موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشرفت ها در گیاه شناسی جلد 78
Progress in Botany Vol. 78
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در گیاه شناسی جلد 78

Progress in Botany Vol. 78
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Francisco M. Cánovas , Ulrich Lüttge and Rainer Matyssek
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول کنترل آشفتگی
Principles of Turbulence Control 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کنترل آشفتگی

Principles of Turbulence Control 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Baochun Fan , Gang Dong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سونوگرافی اورولوژیکی عملی
Practical Urological Ultrasound
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی اورولوژیکی عملی

Practical Urological Ultrasound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Pat F. Fulgham and Bruce R. Gilbert
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ایمونو درماتولوژی عملی
Practical Immunodermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونو درماتولوژی عملی

Practical Immunodermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Xing-Hua Gao and Hong-Duo Chen
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رسنترس پلاسمونیک: اصول، پیشرفت ها، و کاربرد ها
Plasmonic Resonators: Fundamentals, Advances, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رسنترس پلاسمونیک: اصول، پیشرفت ها، و کاربرد ها

Plasmonic Resonators: Fundamentals, Advances, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Masanobu Iwanaga
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم تخصصی شده گیاهی: ژنومیک، بیوشیمی و عملکرد های بیولوژیکی
Plant Specialized Metabolism: Genomics, Biochemistry, and Biological Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم تخصصی شده گیاهی: ژنومیک، بیوشیمی و عملکرد های بیولوژیکی

Plant Specialized Metabolism: Genomics, Biochemistry, and Biological Functions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Gen-ichiro Arimura and Massimo Maffei
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسیرهای مدرن شیمی فیزیک: رویکرد مهندسی با نرم افزار چند رشته
Pathways to Modern Physical Chemistry: An Engineering Approach with Multidisciplinary Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیرهای مدرن شیمی فیزیک: رویکرد مهندسی با نرم افزار چند رشته

Pathways to Modern Physical Chemistry: An Engineering Approach with Multidisciplinary Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Rainer Wolf , Gennady E. Zaikov and A. K. Haghi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فسیل شناسی
Paleontology: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب فسیل شناسی

Paleontology: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » فسیل شناسی
نویسنده: Derek Turner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پالئواکولوژی: گذشته، حال و آینده
Paleoecology: Past, Present and Future 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پالئواکولوژی: گذشته، حال و آینده

Paleoecology: Past, Present and Future 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » فسیل شناسی
نویسنده: David J. Bottjer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی - فیزیک دستگاه، پردازش، تخریب و پیشگیری
Organic Solar Cells: Device Physics, Processing, Degradation, and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی - فیزیک دستگاه، پردازش، تخریب و پیشگیری

Organic Solar Cells: Device Physics, Processing, Degradation, and Prevention
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pankaj Kumar
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیدایش، سمیت و تجزیه و تحلیل ترکیبات سمی در زیستگاه اقیانوسی
Occurrence, Toxicity & Analysis of Toxic Compounds in Oceanic Biota 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیدایش، سمیت و تجزیه و تحلیل ترکیبات سمی در زیستگاه اقیانوسی

Occurrence, Toxicity & Analysis of Toxic Compounds in Oceanic Biota 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Thomas Roy Crompton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های عددی در مکانیک محاسباتی
Numerical Methods in Computational Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های عددی در مکانیک محاسباتی

Numerical Methods in Computational Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jamshid Ghaboussi and Xiping Steven Wu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مونچوسن توسط پروکسی و سایر سوء استفاده ها: تکنیک های تحقیق عملی و قانونی
Munchausen by Proxy and Other Factitious Abuse: Practical and Forensic Investigative Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب مونچوسن توسط پروکسی و سایر سوء استفاده ها: تکنیک های تحقیق عملی و قانونی

Munchausen by Proxy and Other Factitious Abuse: Practical and Forensic Investigative Techniques
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kathryn Artingstall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های بقاء چند حالت برای داده ها با سانسور فاصله
Multi-State Survival Models for Interval-Censored Data
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های بقاء چند حالت برای داده ها با سانسور فاصله

Multi-State Survival Models for Interval-Censored Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ardo van den Hout
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد چندفروئیک: خواص، تکنیک، و کاربردها
Multiferroic Materials: Properties, Techniques, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد چندفروئیک: خواص، تکنیک، و کاربردها

Multiferroic Materials: Properties, Techniques, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Junling Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظارت و مداخله برای بیماری بحرانی حیوانات کوچک
Monitoring and Intervention for the Critically Ill Small Animal
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت و مداخله برای بیماری بحرانی حیوانات کوچک

Monitoring and Intervention for the Critically Ill Small Animal
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Rebecca Kirby and Andrew Linklater
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی مولکولی واکنش های ژئوشیمیایی
Molecular Modeling of Geochemical Reactions: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی مولکولی واکنش های ژئوشیمیایی

Molecular Modeling of Geochemical Reactions: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: James D. Kubicki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند مدرن در تجزیه و تحلیل پیچیده
Modern Trends in Hypercomplex Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روند مدرن در تجزیه و تحلیل پیچیده

Modern Trends in Hypercomplex Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Swanhild Bernstein , Uwe Kähler , Irene Sabadini and Franciscus Sommen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ها و الگوریتم ها برای مولکولهای زیستی و شبکه های مولکولی
Models and Algorithms for Biomolecules and Molecular Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ها و الگوریتم ها برای مولکولهای زیستی و شبکه های مولکولی

Models and Algorithms for Biomolecules and Molecular Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Bhaskar DasGupta and Jie Liang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهنیت: یک چارچوب جدید برای درک شناخت اجتماعی بشر
Mindshaping: A New Framework for Understanding Human Social Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهنیت: یک چارچوب جدید برای درک شناخت اجتماعی بشر

Mindshaping: A New Framework for Understanding Human Social Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Tadeusz Wieslaw Zawidzki
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر