موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیوفیزیک برای مبتدی ها: سفری به سلول هسته
Biophysics for Beginners: A Journey through the Cell Nucleus 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیزیک برای مبتدی ها: سفری به سلول هسته

Biophysics for Beginners: A Journey through the Cell Nucleus 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Helmut Schiessel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی آماری مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو
Monte-Carlo Simulation-Based Statistical Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی آماری مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو

Monte-Carlo Simulation-Based Statistical Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ding-Geng (Din) Chen and John Dean Chen
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهبردهای جدید برای N-Heterocyclic Carbenes Catalyzed Annulations
New Strategies for N-Heterocyclic Carbenes Catalyzed Annulations
نام کتاب:

دانلود کتاب راهبردهای جدید برای N-Heterocyclic Carbenes Catalyzed Annulations

New Strategies for N-Heterocyclic Carbenes Catalyzed Annulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Xiangyu Chen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخ گیاهی به زنوبیوتیک ها
Plant Responses to Xenobiotics
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ گیاهی به زنوبیوتیک ها

Plant Responses to Xenobiotics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Anita Singh , Sheo Mohan Prasad and Rajeev Pratap Singh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن های روانشناسی کاربردی
Applied Psychology Readings: Selected Papers from Singapore Conference on Applied Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن های روانشناسی کاربردی

Applied Psychology Readings: Selected Papers from Singapore Conference on Applied Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Man-Tak Leung and Lee Ming Tan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه در قرن بیست و یکم: دیدگاه های انتقادی جدید از هنر، علوم انسانی و علوم پایه
Memory in the Twenty-First Century: New Critical Perspectives from the Arts, Humanities, and Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه در قرن بیست و یکم: دیدگاه های انتقادی جدید از هنر، علوم انسانی و علوم پایه

Memory in the Twenty-First Century: New Critical Perspectives from the Arts, Humanities, and Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sebastian Groes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های میکروبیولوژی هیدروکربن و لیپید - پرایمر ها
Hydrocarbon and Lipid Microbiology Protocols: Primers
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های میکروبیولوژی هیدروکربن و لیپید - پرایمر ها

Hydrocarbon and Lipid Microbiology Protocols: Primers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Terry J. McGenity , Kenneth N. Timmis and Balbina Nogales
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گاز شیل: اکولوژی، سیاست، اقتصاد
Shale Gas: Ecology, Politics, Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب گاز شیل: اکولوژی، سیاست، اقتصاد

Shale Gas: Ecology, Politics, Economy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sergey S. Zhiltsov
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توصیف گرفتاری و همبستگی کوانتومی محدود توسط تقارن
Characterizing Entanglement and Quantum Correlations Constrained by Symmetry
نام کتاب:

دانلود کتاب توصیف گرفتاری و همبستگی کوانتومی محدود توسط تقارن

Characterizing Entanglement and Quantum Correlations Constrained by Symmetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jordi Tura i Brugués
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقالاتی از خاک های هند و مناطق گرمسیری
A Treatise of Indian and Tropical Soils 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالاتی از خاک های هند و مناطق گرمسیری

A Treatise of Indian and Tropical Soils 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: D.K. Pal
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس میکرو سرجری نورینوم آکوستیک  (تومور عصب شنوایی)
Atlas of Acoustic Neurinoma Microsurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس میکرو سرجری نورینوم آکوستیک (تومور عصب شنوایی)

Atlas of Acoustic Neurinoma Microsurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Mario Sanna , Fernando Mancini , Alessandra Russo , Abdelkader Taibah , Maurizio Falcioni , Giuseppe Di Trapani and Essam A. Saleh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 48.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در محصولات مقاوم در برابر فشار
Innovations in Pressure-Sensitive Adhesive Products
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در محصولات مقاوم در برابر فشار

Innovations in Pressure-Sensitive Adhesive Products
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mikhail M Feldstein and Alexander P Moscalets
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب توکسینهای حشره کش طبیعی
The Handbook of Naturally Occurring Insecticidal Toxins
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب توکسینهای حشره کش طبیعی

The Handbook of Naturally Occurring Insecticidal Toxins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Opender Koul
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت هوا: نظارت، اندازه گیری، و مدلسازی خطرات محیط زیست
Air Quality: Monitoring, Measuring, and Modeling Environmental Hazards 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت هوا: نظارت، اندازه گیری، و مدلسازی خطرات محیط زیست

Air Quality: Monitoring, Measuring, and Modeling Environmental Hazards 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Marco Ragazzi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 2: غرب Ghats و غرب ساحل شبه جزیره هند
Ethnobotany of India, Volume 2: Western Ghats and West Coast of Peninsular India 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 2: غرب Ghats و غرب ساحل شبه جزیره هند

Ethnobotany of India, Volume 2: Western Ghats and West Coast of Peninsular India 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: T. Pullaiah , K. V. Krishnamurthy and Bir Bahadur
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 1: قسمت های شرقی و دکن
Ethnobotany of India, Volume 1: Eastern Ghats and Deccan
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 1: قسمت های شرقی و دکن

Ethnobotany of India, Volume 1: Eastern Ghats and Deccan
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: T. Pullaiah , K. V. Krishnamurthy and Bir Bahadur
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جمجمه
Al-Mefty's Meningiomas
نام کتاب:

دانلود کتاب جمجمه

Al-Mefty's Meningiomas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Franco DeMonte , Michael W. McDermott and Ossama Al-Mefty
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگوهای فضایی و زمانی در زمینه اکولوژی و اپیدمیولوژی: تئوری، مدل و شبیه سازی
Spatiotemporal Patterns in Ecology and Epidemiology: Theory, Models, and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوهای فضایی و زمانی در زمینه اکولوژی و اپیدمیولوژی: تئوری، مدل و شبیه سازی

Spatiotemporal Patterns in Ecology and Epidemiology: Theory, Models, and Simulation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Horst Malchow , Sergei V. Petrovskii and Ezio Venturino
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای رگرسیون لجستیک
Practical Guide to Logistic Regression
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای رگرسیون لجستیک

Practical Guide to Logistic Regression
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph M. Hilbe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیستوشیمی تک مولکول ها: روش ها و پروتکل ها
Histochemistry of Single Molecules: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستوشیمی تک مولکول ها: روش ها و پروتکل ها

Histochemistry of Single Molecules: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Carlo Pellicciari and Marco Biggiogera
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر