موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان
New Directions in Language Learning Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان

New Directions in Language Learning Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Christina Gkonou , Dietmar Tatzl and Sarah Mercer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت مشترک والدین و نوزادان در روانپزشکی زایمان
Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت مشترک والدین و نوزادان در روانپزشکی زایمان

Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne-Laure Sutter-Dallay , Nine M-C Glangeaud-Freudenthal , Antoine Guedeney and Anita Riecher-Rössler
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات فعال زیستی از اکسترموفیل های خاکی – مطالعات ژنومیک، خوشه های ژن بیوسنتزی، و روش های جدید همانند سازی زدایی
Bioactive Compounds from Extremophiles: Genomic Studies, Biosynthetic Gene Clusters, and New Dereplication Methods (SpringerBriefs in Microbiology)
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات فعال زیستی از اکسترموفیل های خاکی – مطالعات ژنومیک، خوشه های ژن بیوسنتزی، و روش های جدید همانند سازی زدایی

Bioactive Compounds from Extremophiles: Genomic Studies, Biosynthetic Gene Clusters, and New Dereplication Methods (SpringerBriefs in Microbiology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Lesley-Ann Giddings and David J. Newman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب PTSD و روانشناسی قانونی
PTSD and Forensic Psychology: Applications to Civil and Criminal Law
نام کتاب:

دانلود کتاب PTSD و روانشناسی قانونی

PTSD and Forensic Psychology: Applications to Civil and Criminal Law
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Laurence Miller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستن سوپرسومتری و واگرایی های اشعه ماوراء بنفش در تمدید ابرگرانش
Breaking of Supersymmetry and Ultraviolet Divergences in Extended Supergravity
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستن سوپرسومتری و واگرایی های اشعه ماوراء بنفش در تمدید ابرگرانش

Breaking of Supersymmetry and Ultraviolet Divergences in Extended Supergravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefano Bellucci
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان در زمینه اختلال طیف اوتیسم
Clinician’s Manual on Autism Spectrum Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان در زمینه اختلال طیف اوتیسم

Clinician’s Manual on Autism Spectrum Disorder
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Evdokia Anagnostou and Jessica Brian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آدنوویروس: روش ها و پروتکل ها
Adenovirus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب آدنوویروس: روش ها و پروتکل ها

Adenovirus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Miguel Chillón and Assumpció Bosch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم کاربردی در اطفال: راهنمای بالینی
Functional Symptoms in Pediatric Disease: A Clinical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم کاربردی در اطفال: راهنمای بالینی

Functional Symptoms in Pediatric Disease: A Clinical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ran D. Anbar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مقدماتی شیلات با R
Introductory Fisheries Analyses with R
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مقدماتی شیلات با R

Introductory Fisheries Analyses with R
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Derek H. Ogle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انار: گیاه شناسی، تیمار پس از برداشت، ترکیب بیوشیمیایی و اثرات بهداشتی
Pomegranate: Botany, Postharvest Treatment, Biochemical Composition and Health Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب انار: گیاه شناسی، تیمار پس از برداشت، ترکیب بیوشیمیایی و اثرات بهداشتی

Pomegranate: Botany, Postharvest Treatment, Biochemical Composition and Health Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Robert and Smith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برنامه نویسی خطی و چند منظوره با افزودنی های فازی تصادفی
Linear and Multiobjective Programming with Fuzzy Stochastic Extensions
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه نویسی خطی و چند منظوره با افزودنی های فازی تصادفی

Linear and Multiobjective Programming with Fuzzy Stochastic Extensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Masatoshi Sakawa , Hitoshi Yano and Ichiro Nishizaki
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فن آوری پزشکی و بهداشت و درمان
Handbook of Medical and Healthcare Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فن آوری پزشکی و بهداشت و درمان

Handbook of Medical and Healthcare Technologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Borko Furht and Ankur Agarwal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متاستاز پروتکل های پژوهشی
Metastasis Research Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب متاستاز پروتکل های پژوهشی

Metastasis Research Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Miriam Dwek , Udo Schumacher and Susan A. Brooks
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال ها از طبیعت برای دستگاه های پیشرفته و درمان
Biomaterials from Nature for Advanced Devices and Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال ها از طبیعت برای دستگاه های پیشرفته و درمان

Biomaterials from Nature for Advanced Devices and Therapies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Nuno M. Neves and Rui L. Reis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانفورماتیک: جلد دوم: ساختار، عملکرد، و کاربردها
Bioinformatics: Volume II: Structure, Function, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک: جلد دوم: ساختار، عملکرد، و کاربردها

Bioinformatics: Volume II: Structure, Function, and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Jonathan M. Keith
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم بیولوژیک فعالیت بدنی
Biologic Regulation of Physical Activity 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم بیولوژیک فعالیت بدنی

Biologic Regulation of Physical Activity 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Thomas Rowland
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی بیولوژیکی: مقدمه تحقیقات فلسفی
Biological Classification: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی بیولوژیکی: مقدمه تحقیقات فلسفی

Biological Classification: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Richard A. Richards
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور
Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور

Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: David Ming , David Glasser , Diane Hildebrandt , Benjamin Glasser and Matthew Metgzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عصب قلبی
Atlas of Cardiac Innervation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عصب قلبی

Atlas of Cardiac Innervation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Vasken Dilsizian and Jagat Narula
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتمال کاربردی و فرآیندهای تصادفی، چاپ دوم
Applied Probability and Stochastic Processes, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب احتمال کاربردی و فرآیندهای تصادفی، چاپ دوم

Applied Probability and Stochastic Processes, Second Edition
شاخه: کتاب »
نویسنده: Frank Beichelt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 45,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر