ترتیل کل قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط

مشروح خبر

http://www.downloadketab.com

مشروح خبر

روشی جدید برای تشخیص میزان هوش

مشروح خبر

خطر بروز اختلالات خودایمنی در تماس با جیوه

مشروح خبر

گلی که می‌داند کی خوشبو باشد

مشروح خبر

کنترل نابینایی با محصول جدید نانوفناوری

مشروح خبر

تولید انرژی خورشیدی با موانع صوتی بزرگراه‌ها

مشروح خبر

قشر مغزی در مبتلایان به سندرم داون ضخیم‌تر است

مشروح خبر

سفر به اقیانوس با چشم گوگل

مشروح خبر

شکست آزمایش چترفراصوت ناسا برای دومین بار

مشروح خبر

سکته، مغز را یک شبه هشت سال پیرتر می‌کند

مشروح خبر

نمایش تاریخچه ویروس‌های انسان با آزمایش تنها یک قطره خون

مشروح خبر

نخستین داروی دیجیتالی جهان عرضه شد

مشروح خبر

انجام نخستین پیوند موفق جمجمه و پوست سر انسان

مشروح خبر

بشقاب هوشمندی که کالری غذا را محاسبه می‌کند

مشروح خبر

رونمایی از نخستین دستگاه خودپرداز تشخیص چهره جهان

مشروح خبر

تبدیل پارچه‌ها به صفحه لمسی توسط گوگل

مشروح خبر

ساخت عصبانی‌ترین رایانه جهان

مشروح خبر

خمیازه کشیدن در میان پرندگان هم مسری است ‌

مشروح خبر

شناسایی ارتباط سکونت در محله محروم با افزایش وزن

مشروح خبر