(اخبار فرهنگی)

ترتیل کل قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط

ترتیل کل قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط
برای شندیدن لطفا بر روی جزء دلخواه کلیک کنید
 التماس دعا از همه شما عزیزان


👈جزء اول 

👈جزء دوم 

👈جزء سوم 

👈جزء چهارم 

👈جزء پنجم 

👈جزء ششم 

👈جزء هفتم 

👈جزء هشتم

👈جزء نهم 

👈جزء دهم 

👈جزء یازدهم 

👈جزء دوازدهم 

👈جزء سیزدهم 

👈جزء چهاردهم 

👈جزء پانزدهم 

👈جزء شانزدهم 

👈جزء هفدهم 

👈جزء هجدهم 

👈جزء نوزدهم 

👈جزء بیستم 

👈جزء بیست و یکم 

👈جزء بیست و دوم 

👈جزء بیست و سوم 

👈جزء بیست و چهارم 

👈جزء بیست و پنجم 

👈جزء بیست و ششم 

👈جزء بیست و هفتم 

👈جزء بیست و هشتم 

👈جزء بیست و نهم 

👈جزء سی ام 

 تلاش همه کسانی که به هر نحوی در مسیر قرآن گام بر می دارند، و در خدمت کتاب آسمانی هستند، در درگاه حضرت احدیت مأجور و سبب تقرب باشد انشاء الله خدا به همه ما توفیق استفاده از قرآن را مرحمت فرماید و ما را با قرآن محشور فرماید التماس دعا دارم
یاحق