موضوعات مقالات

Dobutamine-Induced Myocardial Ischemia and ST-Segment Elevation in Collateral-Dependent Myocardium
عنوان مقاله: Dobutamine-Induced Myocardial Ischemia and ST-Segment Elevation in Collateral-Dependent Myocardium
عنوان ژورنال:
نویسنده: Jamshid Shirani, Shruthi Pranesh, Kimia Menhaji, Vlad Cotarlan, Alessandra Brofferio
سال انتشار: 2013
شناسه DOI: test2.2013
حجم فایل: 106 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر
   


Race/Ethnic Disparities in Risk Factor Control and Survival in the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes
Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes
عنوان مقاله: Race/Ethnic Disparities in Risk Factor Control and Survival in the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes
عنوان ژورنال: Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes
نویسنده: Nirat Beohar
سال انتشار: 2013
شناسه DOI: test2013
حجم فایل: 128 کیلوبایت
قیمت: رایگان

دانلود مقاله توضیحات بیشتر