موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آموزش و یادگیری ریاضیات سال اولی ها: دانش موضوع و آموزشی
Teaching and Learning Early Years Mathematics: Subject and Pedagogic Knowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و یادگیری ریاضیات سال اولی ها: دانش موضوع و آموزشی

Teaching and Learning Early Years Mathematics: Subject and Pedagogic Knowledge
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mary Briggs
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی، و بهینه سازی ایجاد شده با شبیه سازی
Simulation-Driven Modeling and Optimization: ASDOM, Reykjavik, August 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی، و بهینه سازی ایجاد شده با شبیه سازی

Simulation-Driven Modeling and Optimization: ASDOM, Reykjavik, August 2014
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Slawomir Koziel , Leifur Leifsson and Xin-She Yang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه ریمانی
Riemannian Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه ریمانی

Riemannian Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter Petersen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل در تجزیه و تحلیل واقعی و کاربردی
Problems in Real and Functional Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل در تجزیه و تحلیل واقعی و کاربردی

Problems in Real and Functional Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alberto Torchinsky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وظایف عملکرد و دستورالعمل برای ریاضیات بالاتر ابتدایی
Performance Tasks and Rubrics for Upper Elementary Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب وظایف عملکرد و دستورالعمل برای ریاضیات بالاتر ابتدایی

Performance Tasks and Rubrics for Upper Elementary Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Charlotte Danielson and Joshua Dragoon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی چند سطحی از طبقه نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS IBM
Multilevel Modeling of Categorical Outcomes Using IBM SPSS
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی چند سطحی از طبقه نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS IBM

Multilevel Modeling of Categorical Outcomes Using IBM SPSS
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ronald H Heck , Scott Thomas and Lynn Tabata
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات در مصر باستان: تاریخ متنی
Mathematics in Ancient Egypt: A Contextual History
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات در مصر باستان: تاریخ متنی

Mathematics in Ancient Egypt: A Contextual History
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Annette Imhausen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ریاضی II
Mathematical Analysis II
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ریاضی II

Mathematical Analysis II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vladimir A. Zorich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی در نزدیکترین نوع روش
Lectures on the Nearest Neighbor Method
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی در نزدیکترین نوع روش

Lectures on the Nearest Neighbor Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gérard Biau and Luc Devroye
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریس سلسله مراتبی: الگوریتم و تجزیه و تحلیل
Hierarchical Matrices: Algorithms and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریس سلسله مراتبی: الگوریتم و تجزیه و تحلیل

Hierarchical Matrices: Algorithms and Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wolfgang Hackbusch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هارمونیک: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 3
Harmonic Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 3
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هارمونیک: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 3

Harmonic Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 3
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش هندسی در فیزیک
Geometric Methods in Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش هندسی در فیزیک

Geometric Methods in Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Piotr Kielanowski , S. Twareque Ali , Pierre Bieliavsky , Anatol Odzijewicz , Martin Schlichenmaier and Theodore Voronov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الگوریتم بهینه سازی ترکیبی توده ذرات  و گراف الگوریتم
Gems of Combinatorial Optimization and Graph Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوریتم بهینه سازی ترکیبی توده ذرات و گراف الگوریتم

Gems of Combinatorial Optimization and Graph Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andreas S. Schulz , Martin Skutella , Sebastian Stiller and Dorothea Wagner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار کاربردی و کاربردها
Functional Statistics and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار کاربردی و کاربردها

Functional Statistics and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Elias Ould SaRıd , Idir Ouassou and Mustapha Rachdi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری احتمالات نرمال و کاربردها با استفاده از اثبات قضیه
Formalized Probability Theory and Applications Using Theorem Proving
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری احتمالات نرمال و کاربردها با استفاده از اثبات قضیه

Formalized Probability Theory and Applications Using Theorem Proving
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Osman Hasan and Sofiène Tahar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیریکله و ﺗﻘﺎرن آﯾﻨﻪ ای
Dirichlet Branes and Mirror Symmetry
نام کتاب:

دانلود کتاب دیریکله و ﺗﻘﺎرن آﯾﻨﻪ ای

Dirichlet Branes and Mirror Symmetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Tom Bridgeland, Alastair Craw, Michael R. Douglas, Mark Gross, Anton Kapustin, Gregory W. Moore
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل مسائل ریاضی جوانان با فناوری
Youngsters Solving Mathematical Problems with Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مسائل ریاضی جوانان با فناوری

Youngsters Solving Mathematical Problems with Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Susana Carreira , Keith Jones , Nélia Amado , Hélia Jacinto and Sandra Nobre
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سری زمانی مدلسازی با اجزاء مشاهده نشده
Time Series Modelling with Unobserved Components
نام کتاب:

دانلود کتاب سری زمانی مدلسازی با اجزاء مشاهده نشده

Time Series Modelling with Unobserved Components
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Matteo M. Pelagatti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسئله سینوپتیکی و آمار
The Synoptic Problem and Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب مسئله سینوپتیکی و آمار

The Synoptic Problem and Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andris Abakuks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاندیشی آماری: دوره بیزی با نمونه هایی در R و استن
Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاندیشی آماری: دوره بیزی با نمونه هایی در R و استن

Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard McElreath
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر