موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل
Introduction to Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل

Introduction to Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William R. Wade
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات هوشمند دوم: ریاضیات کاربردی و تئوری تقریب
Intelligent Mathematics II: Applied Mathematics and Approximation Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات هوشمند دوم: ریاضیات کاربردی و تئوری تقریب

Intelligent Mathematics II: Applied Mathematics and Approximation Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: George A. Anastassiou and Oktay Duman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکردهای عددی نوآورانه برای چند زمینه و مسائل چند بعدی
Innovative Numerical Approaches for Multi-Field and Multi-Scale Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکردهای عددی نوآورانه برای چند زمینه و مسائل چند بعدی

Innovative Numerical Approaches for Multi-Field and Multi-Scale Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kerstin Weinberg and Anna Pandolfi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سری نامتناهی در تاریخچه مراحل تجزیه و تحلیل تا آستانه مجموع پذیری
Infinite Series in a History of Analysis Stages up to the Verge of Summability
نام کتاب:

دانلود کتاب سری نامتناهی در تاریخچه مراحل تجزیه و تحلیل تا آستانه مجموع پذیری

Infinite Series in a History of Analysis Stages up to the Verge of Summability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Körle, Hans-Heinrich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک جهانی: روشی از پیچیدگی علوم
Global Dynamics: Approaches from Complexity Science
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جهانی: روشی از پیچیدگی علوم

Global Dynamics: Approaches from Complexity Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alan G. Wilson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه، تجزیه و تحلیل و دینامیک در زیر ریمانی منیفولد
Geometry, Analysis and Dynamics on Sub-riemannian Manifolds
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه، تجزیه و تحلیل و دینامیک در زیر ریمانی منیفولد

Geometry, Analysis and Dynamics on Sub-riemannian Manifolds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Davide Barilari , Ugo Boscain and Mario Sigalotti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص هندسی برای PDE سهموی و بیضوی1
Geometric Properties for Parabolic and Elliptic PDE's: GPPEPDEs, Palinuro, Italy, May 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص هندسی برای PDE سهموی و بیضوی1

Geometric Properties for Parabolic and Elliptic PDE's: GPPEPDEs, Palinuro, Italy, May 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Filippo Gazzola , Kazuhiro Ishige , Carlo Nitsch and Paolo Salani
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راه حل های کلی معادلات اپراتور و المان های بی نهایت
Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های کلی معادلات اپراتور و المان های بی نهایت

Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: D.A. Klyushin , S.I. Lyashko , D.A. Nomirovskii , Yu.I. Petunin and Vladimir Semenov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل توالی نسل بعدی داده ها
Next-Generation Sequencing Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل توالی نسل بعدی داده ها

Next-Generation Sequencing Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Xinkun Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برآورد چگالی چند متغیره: نظریه، عمل، و تجسم
Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization
نام کتاب:

دانلود کتاب برآورد چگالی چند متغیره: نظریه، عمل، و تجسم

Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David W. Scott
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی: ایده ها و کاربرد ها
Linear Algebra: Ideas and Applications 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی: ایده ها و کاربرد ها

Linear Algebra: Ideas and Applications 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard C. Penney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه دیفرانسیل حرکتی و سنتز Saddle ارتباطات
Kinematic Differential Geometry and Saddle Synthesis of Linkages
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه دیفرانسیل حرکتی و سنتز Saddle ارتباطات

Kinematic Differential Geometry and Saddle Synthesis of Linkages
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Delun Wang and Wei Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش المان محدود: مقدمه با معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
The Finite Element Method: An Introduction with Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش المان محدود: مقدمه با معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

The Finite Element Method: An Introduction with Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. J. Davies
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی
Financial Statement Analysis 11th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی

Financial Statement Analysis 11th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: K. R. Subramanyam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری ابتدایی اعداد
Elementary Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری ابتدایی اعداد

Elementary Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Burton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول آنالیز ماتریس با نرم افزار ها
Fundamentals of Matrix Analysis with Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آنالیز ماتریس با نرم افزار ها

Fundamentals of Matrix Analysis with Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Edward Barry Saff and Arthur David Snider
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه اعداد چرخها
Cyclic Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه اعداد چرخها

Cyclic Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Donald Trainor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اپراد های جبری
Algebraic Operads: An Algorithmic Companion
نام کتاب:

دانلود کتاب اپراد های جبری

Algebraic Operads: An Algorithmic Companion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Murray R. Bremner and Vladimir Dotsenko
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منحنی های جبری و زمینه های محدود: رمزنگاری و سایر  کاربرد ها
Algebraic Curves and Finite Fields: Cryptography and Other Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب منحنی های جبری و زمینه های محدود: رمزنگاری و سایر کاربرد ها

Algebraic Curves and Finite Fields: Cryptography and Other Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Harald Niederreiter , Alina Ostafe , Daniel Panario and Arne Winterhof
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست جایگشت برای داده های پیچیده: نظریه، برنامه و نرم افزار
Permutation Tests for Complex Data: Theory, Applications and Software
نام کتاب:

دانلود کتاب تست جایگشت برای داده های پیچیده: نظریه، برنامه و نرم افزار

Permutation Tests for Complex Data: Theory, Applications and Software
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Fortunato Pesarin and Luigi Salmaso
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر