موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل آماری برای داده ابعادی بالا
Statistical Analysis for High Dimensional Data
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل آماری برای داده ابعادی بالا

Statistical Analysis for High Dimensional Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Arnoldo Frigessi , Peter Bühlmann , Ingrid K. Glad and Mette Langaas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموعه بهینه سازی و  کاربرد ها
Set Optimization and Applications - The State of the Art: From Set Relations to Set-Valued Risk Measures
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه بهینه سازی و کاربرد ها

Set Optimization and Applications - The State of the Art: From Set Relations to Set-Valued Risk Measures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andreas H. Hamel , Frank Heyde , Andreas Löhne , Birgit Rudloff and Carola Schrage
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جریان ریچی برای تجزیه و تحلیل، شکل و ثبت نام سطح – نظریه ها، الگوریتم ها و کاربرد ها
Ricci Flow for Shape Analysis and Surface Registration: Theories, Algorithms and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان ریچی برای تجزیه و تحلیل، شکل و ثبت نام سطح – نظریه ها، الگوریتم ها و کاربرد ها

Ricci Flow for Shape Analysis and Surface Registration: Theories, Algorithms and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wei Zeng and Xianfeng David Gu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات
Reconceptualizing Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات

Reconceptualizing Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Judith Sowder , Larry Sowder and Susan Nickerson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل واقعی: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 1
Real Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 1
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل واقعی: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 1

Real Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعیین میزان در Nilpotent Lie Groups
Quantization on Nilpotent Lie Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب تعیین میزان در Nilpotent Lie Groups

Quantization on Nilpotent Lie Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Veronique Fischer and Michael Ruzhansky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور تحلیل داده ها، مدل سازی و روش تحقیق سلامتی
Ordered Data Analysis, Modeling and Health Research Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور تحلیل داده ها، مدل سازی و روش تحقیق سلامتی

Ordered Data Analysis, Modeling and Health Research Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Pankaj K. Choudhary , Chaitra H. Nagaraja , Hon Keung Tony Ng
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه عملگرها: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل
Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه عملگرها: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل

Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز عددی و بهینه سازی
Numerical Analysis and Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز عددی و بهینه سازی

Numerical Analysis and Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Al-Baali, Mehiddin, Grandinetti, Lucio, Purnama and Anton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز غیر خطی و بهینه سازی
Nonlinear Analysis and Optimization I: Nonlinear Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز غیر خطی و بهینه سازی

Nonlinear Analysis and Optimization I: Nonlinear Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Arie Leizarowitz , Boris S. Mordukhovich , Itai Shafrir and Alexander J. Zaslavski
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل جدید در منطق Paraconsistent
New Directions in Paraconsistent Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل جدید در منطق Paraconsistent

New Directions in Paraconsistent Logic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jean-Yves Beziau , Mihir Chakraborty , Soma Dutta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ازاد پیش بینی و رگرسیون: یک رویکرد تحول بر اساس استنباط
Model-Free Prediction and Regression: A Transformation-Based Approach to Inference
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ازاد پیش بینی و رگرسیون: یک رویکرد تحول بر اساس استنباط

Model-Free Prediction and Regression: A Transformation-Based Approach to Inference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dimitris N. Politis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری و ادغام
Measure and Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری و ادغام

Measure and Integration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dietmar A. Salamon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی با ریاضیات
LINEAR ALGEBRA with MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی با ریاضیات

LINEAR ALGEBRA with MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: CESAR PEREZ LOPEZ
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات MATLAB برای مهندسی و  علوم تجربی
MATLAB Mathematics for Engineering and Experimental Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات MATLAB برای مهندسی و علوم تجربی

MATLAB Mathematics for Engineering and Experimental Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Scientific Books
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات، قضیه و گمان
Mathematics, Substance and Surmise: Views on the Meaning and Ontology of Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات، قضیه و گمان

Mathematics, Substance and Surmise: Views on the Meaning and Ontology of Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ernest Davis and Philip J. Davis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش ریاضی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی به زبان MATLAB
MATHEMATICAL METHODS USING MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE: Applications to Integral Calculus, Equations, Derivatives and Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ریاضی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی به زبان MATLAB

MATHEMATICAL METHODS USING MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE: Applications to Integral Calculus, Equations, Derivatives and Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Scientific Books
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز ریاضی با استفاده از ریاضیات
Mathematical Analysis using MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز ریاضی با استفاده از ریاضیات

Mathematical Analysis using MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: CESAR PEREZ LOPEZ
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی با ریاضیات
LINEAR ALGEBRA with MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی با ریاضیات

LINEAR ALGEBRA with MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: CESAR PEREZ LOPEZ
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتگرال و معادلات دیفرانسیل با استفاده از ریاضیات
Integral Calculus and Differential Equations using MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب انتگرال و معادلات دیفرانسیل با استفاده از ریاضیات

Integral Calculus and Differential Equations using MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: CESAR PEREZ LOPEZ
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر