موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و با استفاده از ریاضیات
Differential Calculus using MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و با استفاده از ریاضیات

Differential Calculus using MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cesar perez cesar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دسته بندی ها مشتق شده در هندسه جبری
Derived Categories in Algebraic Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب دسته بندی ها مشتق شده در هندسه جبری

Derived Categories in Algebraic Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yujiro Kawamata
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای توزیع های مناسب آماری با R
Handbook of Fitting Statistical Distributions with R
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای توزیع های مناسب آماری با R

Handbook of Fitting Statistical Distributions with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zaven A. Karian and Edward J. Dudewicz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتروپی فرآیند های مارکوف مخفی و ارتباطات با سیستم های دینامیکی
Entropy of Hidden Markov Processes and Connections to Dynamical Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتروپی فرآیند های مارکوف مخفی و ارتباطات با سیستم های دینامیکی

Entropy of Hidden Markov Processes and Connections to Dynamical Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Brian Marcus , Karl Petersen and Tsachy Weissman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه سطوح تحلیلی
Encyclopedia of Analytical Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه سطوح تحلیلی

Encyclopedia of Analytical Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sergey Krivoshapko and V.N. Ivanov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 63.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وابستگی در آمار و احتمال
Dependence in Probability and Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب وابستگی در آمار و احتمال

Dependence in Probability and Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Paul Doukhan , Gabriel Lang , Donatas Surgailis and Gilles Teyssière
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فضاهای پیکربندی: هندسه، ترکیبیات و توپولوژی
Configuration Spaces: Geometry, Combinatorics and Topology
نام کتاب:

دانلود کتاب فضاهای پیکربندی: هندسه، ترکیبیات و توپولوژی

Configuration Spaces: Geometry, Combinatorics and Topology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Anders Björner , Fred Cohen , Corrado De Concini , Claudo Procesi and Mario Salvetti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبیات و استدلال: اظهار ، توجیه و یکریختی ساختمان
Combinatorics and Reasoning: Representing, Justifying and Building Isomorphisms
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبیات و استدلال: اظهار ، توجیه و یکریختی ساختمان

Combinatorics and Reasoning: Representing, Justifying and Building Isomorphisms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Carolyn A. Maher , Arthur B. Powell and Elizabeth B. Uptegrove
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبیات و نمودار ها
Combinatorics and Graphs
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبیات و نمودار ها

Combinatorics and Graphs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard A. Brualdi , Samad Hedayat , Hadi Kharaghani , Gholamreza B. Khosrovshahi and Shahriar Shahriari
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال
Calculus: Early Transcendentals
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

Calculus: Early Transcendentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Howard Anton , Irl C. Bivens and Stephen Davis
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال: استعلایی اولیه
Calculus: Early Transcendentals
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال: استعلایی اولیه

Calculus: Early Transcendentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jon Rogawski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 41.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Birational Geometry of Foliations
Birational Geometry of Foliations
نام کتاب:

دانلود کتاب Birational Geometry of Foliations

Birational Geometry of Foliations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Marco Brunella
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح Beauville  و گروه ها
Beauville Surfaces and Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح Beauville و گروه ها

Beauville Surfaces and Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ingrid Bauer , Shelly Garion and Alina Vdovina
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استنتاج بیزی برای مدل های نیمه شناخته شده: بررسی محدودیت های محدود داده ها
Bayesian Inference for Partially Identified Models: Exploring the Limits of Limited Data (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability)
نام کتاب:

دانلود کتاب استنتاج بیزی برای مدل های نیمه شناخته شده: بررسی محدودیت های محدود داده ها

Bayesian Inference for Partially Identified Models: Exploring the Limits of Limited Data (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Paul Gustafson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اشکال اتومورفیک
Automorphic Forms: Research in Number Theory from Oman
نام کتاب:

دانلود کتاب اشکال اتومورفیک

Automorphic Forms: Research in Number Theory from Oman
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Bernhard Heim , Mehiddin Al-Baali , Tomoyoshi Ibukiyama and Florian Rupp
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار ریاضی و کاربردهای آن
Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار ریاضی و کاربردهای آن

Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard J. Larsen and Morris L. Marx
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر محدوده های معکوس با توابع مجموعه ارزش
An Introduction to Inverse Limits with Set-valued Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر محدوده های معکوس با توابع مجموعه ارزش

An Introduction to Inverse Limits with Set-valued Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: W.T. Ingram
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتمال الگوریتم و ترکیبیات
Algorithmic Probability and Combinatorics: Ams Special Sessions on Algorithmic Probability and Combinatoric
نام کتاب:

دانلود کتاب احتمال الگوریتم و ترکیبیات

Algorithmic Probability and Combinatorics: Ams Special Sessions on Algorithmic Probability and Combinatoric
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Manuel E. Lladser , Robert S. Maier , Marni Mishna and Andrew Rechnitzer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش جبری در تئوری هموتوپی ناپایدار
Algebraic Methods in Unstable Homotopy Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب روش جبری در تئوری هموتوپی ناپایدار

Algebraic Methods in Unstable Homotopy Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph Neisendorfer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار با JMP: آزمون فرضیه، ANOVA و رگرسیون
Statistics with JMP: Hypothesis Tests, ANOVA and Regression
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار با JMP: آزمون فرضیه، ANOVA و رگرسیون

Statistics with JMP: Hypothesis Tests, ANOVA and Regression
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter Goos and David Meintrup
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر