موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سیستم های رویداد گسسته در جبر دیوئید و جبر متعارف
Discrete Event Systems in Dioid Algebra and Conventional Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های رویداد گسسته در جبر دیوئید و جبر متعارف

Discrete Event Systems in Dioid Algebra and Conventional Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Philippe Declerck
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توزیع نمایی: نظریه ها و روش ها
Exponential Distribution: Theory and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب توزیع نمایی: نظریه ها و روش ها

Exponential Distribution: Theory and Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: M. Ahsanullah and G. G. Hamedani
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی آزمایش ها در مدل های غیر خطی: نرمال بودن مجانبی، معیار بهینگی و خصوصیات کوچک
Design of Experiments in Nonlinear Models: Asymptotic Normality, Optimality Criteria and Small-Sample Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی آزمایش ها در مدل های غیر خطی: نرمال بودن مجانبی، معیار بهینگی و خصوصیات کوچک

Design of Experiments in Nonlinear Models: Asymptotic Normality, Optimality Criteria and Small-Sample Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Luc Pronzato and Andrej Pázman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنزل پراکندگی و تئوری پراکندگی
Dispersion Decay and Scattering Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تنزل پراکندگی و تئوری پراکندگی

Dispersion Decay and Scattering Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alexander Komech and Elena Kopylova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دلایل پیچیده قضایای واقعی
Complex Proofs of Real Theorems
نام کتاب:

دانلود کتاب دلایل پیچیده قضایای واقعی

Complex Proofs of Real Theorems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter D. Lax and Lawrence Zalcman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار کاربردی
Applied Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار کاربردی

Applied Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mohammed A. Shayib
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های جمع پذیری کاربردی
Applied Summability Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های جمع پذیری کاربردی

Applied Summability Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mohammad Mursaleen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش آماری: با کاربرد ها در R
An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش آماری: با کاربرد ها در R

An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gareth James , Daniela Witten , Trevor Hastie and Robert Tibshirani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی
An Introduction to Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی

An Introduction to Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Edwin K. P. Chong , Stanislaw H. Zak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار غیر پارامتری: یک رویکرد گام به گام
Nonparametric Statistics: A Step-by-Step Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار غیر پارامتری: یک رویکرد گام به گام

Nonparametric Statistics: A Step-by-Step Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gregory W. Corder and Dale I. Foreman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل شبکه و کاربردهای آن
Advances in Network Analysis and its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل شبکه و کاربردهای آن

Advances in Network Analysis and its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Evangelos Kranakis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون: مدلها، روشها و کاربردها
Regression: Models, Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون: مدلها، روشها و کاربردها

Regression: Models, Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ludwig Fahrmeir , Thomas Kneib , Stefan Lang and Brian Marx
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل در احتمال
Problems in Probability
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل در احتمال

Problems in Probability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Albert N. Shiryaev
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و تجسم منحنی رشد با استفاده از R
Growth Curve Analysis and Visualization Using R
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و تجسم منحنی رشد با استفاده از R

Growth Curve Analysis and Visualization Using R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel Mirman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمودارها در سطوح
Graphs on Surfaces: Dualities, Polynomials, and Knots
نام کتاب:

دانلود کتاب نمودارها در سطوح

Graphs on Surfaces: Dualities, Polynomials, and Knots
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joanna A. Ellis-Monaghan and Iain Moffatt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه و کاربرد آن
Geometry and its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه و کاربرد آن

Geometry and its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vladimir Rovenski and Pawel Walczak
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژئودزی: مقدمه ای بر سیستم های مختصات و نقشه برداری و سیستم های متشکل از سطوح هندسی
Geodesy: Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ژئودزی: مقدمه ای بر سیستم های مختصات و نقشه برداری و سیستم های متشکل از سطوح هندسی

Geodesy: Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zhiping Lu , Yunying Qu and Shubo Qiao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تحدب متشکل از سطوح هندسی در نمودار ها
Geodesic Convexity in Graphs
نام کتاب:

دانلود کتاب تحدب متشکل از سطوح هندسی در نمودار ها

Geodesic Convexity in Graphs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ignacio M. Pelayo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل انتگرال و کاربرد آنها
Integral Transforms and Their Applications, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل انتگرال و کاربرد آنها

Integral Transforms and Their Applications, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lokenath Debnath and Dambaru Bhatta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل بهینه افق-نامحدود در چارچوب زمان-گسسته
Infinite-Horizon Optimal Control in the Discrete-Time Framework
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل بهینه افق-نامحدود در چارچوب زمان-گسسته

Infinite-Horizon Optimal Control in the Discrete-Time Framework
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joël Blot and Naïla Hayek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر