موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رگرسیون چند متغیره و فراتر: مقدمه رگرسیون چندگانه و مدل معادلات ساختاری
Multiple Regression and Beyond: An Introduction to Multiple Regression and Structural Equation Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون چند متغیره و فراتر: مقدمه رگرسیون چندگانه و مدل معادلات ساختاری

Multiple Regression and Beyond: An Introduction to Multiple Regression and Structural Equation Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Timothy Z. Keith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روشهای شبیه سازی گسسته
Mimetic Discretization Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای شبیه سازی گسسته

Mimetic Discretization Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jose E. Castillo and Guillermo F. Miranda
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر پیشرفته
Precalculus 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر پیشرفته

Precalculus 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cynthia Young
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجزیه و تحلیل سری عملی زمان با استفاده از SAS
Practical Time Series Analysis Using SAS
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سری عملی زمان با استفاده از SAS

Practical Time Series Analysis Using SAS
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Anders Milhoj
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: مقدمه ای بر نظریه و کاربردها
Partial Differential Equations: An Introduction to Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: مقدمه ای بر نظریه و کاربردها

Partial Differential Equations: An Introduction to Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Shearer and Rachel Levy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوسان و ثبات مدل تاخیر در زیست شناسی
Oscillation and Stability of Delay Models in Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب نوسان و ثبات مدل تاخیر در زیست شناسی

Oscillation and Stability of Delay Models in Biology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ravi P. Agarwal , Donal O'Regan and Samir H. Saker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایشات بالینی بهینه سازی شده پاسخ تطبیقی: تخصیص درمان متوالی مبتنی بر مسائل تصمیم گیری مارکوف
Optimized Response-Adaptive Clinical Trials: Sequential Treatment Allocation Based on Markov Decision Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایشات بالینی بهینه سازی شده پاسخ تطبیقی: تخصیص درمان متوالی مبتنی بر مسائل تصمیم گیری مارکوف

Optimized Response-Adaptive Clinical Trials: Sequential Treatment Allocation Based on Markov Decision Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas Ondra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مرجع اوپن استات
OpenStat Reference Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مرجع اوپن استات

OpenStat Reference Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Miller
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص الگو آماری در تجزیه و تحلیل مستقل و اجزای مدلسازی مخلوط
On Statistical Pattern Recognition in Independent Component Analysis Mixture Modelling
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص الگو آماری در تجزیه و تحلیل مستقل و اجزای مدلسازی مخلوط

On Statistical Pattern Recognition in Independent Component Analysis Mixture Modelling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Addisson Salazar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیلات فوریه: اصول و کاربردها
Fourier Transforms: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیلات فوریه: اصول و کاربردها

Fourier Transforms: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Eric W. Hansen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استدلال بیزی در علوم اجتماعی
Bayesian Inference in the Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب استدلال بیزی در علوم اجتماعی

Bayesian Inference in the Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ivan Jeliazkov and Xin-She Yang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های رگرسیون بیزی و فرکوئنتیست
Bayesian and Frequentist Regression Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های رگرسیون بیزی و فرکوئنتیست

Bayesian and Frequentist Regression Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jon Wakefield
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی عمومی و پیش جبر
Basic math and pre-algebra : tutorial and practice problems
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی عمومی و پیش جبر

Basic math and pre-algebra : tutorial and practice problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wheater and Carolyn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی تقارن معادلات دیفرانسیل: مقدمه
Symmetry Analysis of Differential Equations: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی تقارن معادلات دیفرانسیل: مقدمه

Symmetry Analysis of Differential Equations: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel J. Arrigo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات تصمیم گیری آماری
Statistical Decision Problems: Selected Concepts and Portfolio Safeguard Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات تصمیم گیری آماری

Statistical Decision Problems: Selected Concepts and Portfolio Safeguard Case Studies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Zabarankin and Stanislav Uryasev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتگرال ویژه گرادشتین و ریژیک
Special Integrals of Gradshteyn and Ryzhik: the Proofs - Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب انتگرال ویژه گرادشتین و ریژیک

Special Integrals of Gradshteyn and Ryzhik: the Proofs - Volume I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Victor H. Moll
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل کیفی داده: یک روش مرجع
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل کیفی داده: یک روش مرجع

Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Matthew B. Miles , A. Michael Huberman and Johnny Saldaña
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی ریاضیات
The Foundations of Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی ریاضیات

The Foundations of Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ian Stewart and David Tall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاصه جبر: ساختار و کاربرد
Abstract Algebra: Structure and Application
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاصه جبر: ساختار و کاربرد

Abstract Algebra: Structure and Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Finston and Patrick Morandi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب ماتریس و الگوریتم های سیمپلکس: درسنامه ای در برنامه ریزی ریاضی و مباحث ریاضی مرتبط با آن
Matrices and Simplex Algorithms: A Textbook in Mathematical Programming and Its Associated Mathematical Topics
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریس و الگوریتم های سیمپلکس: درسنامه ای در برنامه ریزی ریاضی و مباحث ریاضی مرتبط با آن

Matrices and Simplex Algorithms: A Textbook in Mathematical Programming and Its Associated Mathematical Topics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Art R. Heesterman
سال انتشار: 1983
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر