موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب استدلال بیزی در علوم اجتماعی
Bayesian Inference in the Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب استدلال بیزی در علوم اجتماعی

Bayesian Inference in the Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ivan Jeliazkov and Xin-She Yang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های رگرسیون بیزی و فرکوئنتیست
Bayesian and Frequentist Regression Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های رگرسیون بیزی و فرکوئنتیست

Bayesian and Frequentist Regression Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jon Wakefield
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی عمومی و پیش جبر
Basic math and pre-algebra : tutorial and practice problems
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی عمومی و پیش جبر

Basic math and pre-algebra : tutorial and practice problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wheater and Carolyn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی تقارن معادلات دیفرانسیل: مقدمه
Symmetry Analysis of Differential Equations: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی تقارن معادلات دیفرانسیل: مقدمه

Symmetry Analysis of Differential Equations: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel J. Arrigo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات تصمیم گیری آماری
Statistical Decision Problems: Selected Concepts and Portfolio Safeguard Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات تصمیم گیری آماری

Statistical Decision Problems: Selected Concepts and Portfolio Safeguard Case Studies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Zabarankin and Stanislav Uryasev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتگرال ویژه گرادشتین و ریژیک
Special Integrals of Gradshteyn and Ryzhik: the Proofs - Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب انتگرال ویژه گرادشتین و ریژیک

Special Integrals of Gradshteyn and Ryzhik: the Proofs - Volume I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Victor H. Moll
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل کیفی داده: یک روش مرجع
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل کیفی داده: یک روش مرجع

Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Matthew B. Miles , A. Michael Huberman and Johnny Saldaña
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی ریاضیات
The Foundations of Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی ریاضیات

The Foundations of Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ian Stewart and David Tall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاصه جبر: ساختار و کاربرد
Abstract Algebra: Structure and Application
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاصه جبر: ساختار و کاربرد

Abstract Algebra: Structure and Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Finston and Patrick Morandi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب ماتریس و الگوریتم های سیمپلکس: درسنامه ای در برنامه ریزی ریاضی و مباحث ریاضی مرتبط با آن
Matrices and Simplex Algorithms: A Textbook in Mathematical Programming and Its Associated Mathematical Topics
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریس و الگوریتم های سیمپلکس: درسنامه ای در برنامه ریزی ریاضی و مباحث ریاضی مرتبط با آن

Matrices and Simplex Algorithms: A Textbook in Mathematical Programming and Its Associated Mathematical Topics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Art R. Heesterman
سال انتشار: 1983
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک پانوراما از نظریه اختلاف
A Panorama of Discrepancy Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب یک پانوراما از نظریه اختلاف

A Panorama of Discrepancy Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Chen , Anand Srivastav and Giancarlo Travaglini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روش های عددی
A Graduate Introduction to Numerical Methods: From the Viewpoint of Backward Error Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش های عددی

A Graduate Introduction to Numerical Methods: From the Viewpoint of Backward Error Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert Corless and Nicolas Fillion
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نامرئی در طوفان: نقش ریاضیات در درک آب و هوا
Invisible in the Storm: The Role of Mathematics in Understanding Weather
نام کتاب:

دانلود کتاب نامرئی در طوفان: نقش ریاضیات در درک آب و هوا

Invisible in the Storm: The Role of Mathematics in Understanding Weather
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ian Roulstone and John Norbury
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث در نظریه تراوش و سیستم های بی نظم
Topics in Percolative and Disordered Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث در نظریه تراوش و سیستم های بی نظم

Topics in Percolative and Disordered Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alejandro Ramirez , Gerard Ben Arous , Pablo A. Ferrari , Charles M. Newman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم ریاضی در سال 2025
The Mathematical Sciences in 2025
نام کتاب:

دانلود کتاب علم ریاضی در سال 2025

The Mathematical Sciences in 2025
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Committee on the Mathematical Sciences in 2025
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی مهندسی
Engineering Math
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی مهندسی

Engineering Math
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: WAGmob
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعداد کاتالان
Catalan Numbers
نام کتاب:

دانلود کتاب اعداد کاتالان

Catalan Numbers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard P. Stanley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد هندسی به فرم های دیفرانسیل
A Geometric Approach to Differential Forms
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد هندسی به فرم های دیفرانسیل

A Geometric Approach to Differential Forms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Bachman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری مشکل برنامه نویس Cp: فشردگی در فضاهای عملکرد
A Cp-Theory Problem Book: Compactness in Function Spaces
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری مشکل برنامه نویس Cp: فشردگی در فضاهای عملکرد

A Cp-Theory Problem Book: Compactness in Function Spaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vladimir V Tkachuk
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه مختصری از الگوریتم های کریپتولوژی (رمزشناسی) و کریپتوگرافی (رمزنگاری)
A Brief History of Cryptology and Cryptographic Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه مختصری از الگوریتم های کریپتولوژی (رمزشناسی) و کریپتوگرافی (رمزنگاری)

A Brief History of Cryptology and Cryptographic Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John F. Dooley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر