موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جبر
Abstract Algebra: An Introduction, 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر

Abstract Algebra: An Introduction, 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas W. Hungerford
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 65.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با جبر مدرن
Introductory Modern Algebra: A Historical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با جبر مدرن

Introductory Modern Algebra: A Historical Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Saul Stahl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک شبکه های بزرگ زمانی و شبکه های فضایی
Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب درک شبکه های بزرگ زمانی و شبکه های فضایی

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Patrick Doreian , Vladimir Batagelj , Anuska Ferligoj and Natasa Kejzar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های عددی در مهندسی با نرم افزار MATLAB
Numerical Methods in Engineering with MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های عددی در مهندسی با نرم افزار MATLAB

Numerical Methods in Engineering with MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jaan Kiusalaas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توپولوژی کارشناسی
Undergraduate Topology: A Working Textbook
نام کتاب:

دانلود کتاب توپولوژی کارشناسی

Undergraduate Topology: A Working Textbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Aisling McCluskey and Brian McMaster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مطالعه اسکولاستیک هوشمند ریاضی  مرین آزمون سطح 1
Scholastic Study Smart Mathematics Practice Tests Level 1
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه اسکولاستیک هوشمند ریاضی مرین آزمون سطح 1

Scholastic Study Smart Mathematics Practice Tests Level 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Scholastic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه: اپراتور های شبه دیفرانسیل، تجزیه و تحلیل زمان فرکانس و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
Fourier Analysis: Pseudo-differential Operators, Time-Frequency Analysis and Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه: اپراتور های شبه دیفرانسیل، تجزیه و تحلیل زمان فرکانس و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

Fourier Analysis: Pseudo-differential Operators, Time-Frequency Analysis and Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Ruzhansky and Ville Turunen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون خطی کاربردی
Applied Linear Regression
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون خطی کاربردی

Applied Linear Regression
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sanford Weisberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روش های عددی و تجزیه و تحلیل
An Introduction to Numerical Methods and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش های عددی و تجزیه و تحلیل

An Introduction to Numerical Methods and Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: James F. Epperson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته برای برنامه های کاربردی
Advanced Mathematics for Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته برای برنامه های کاربردی

Advanced Mathematics for Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andrea Prosperetti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش جبر مدرن
Learning Modern Algebra: From Early Attempts to Prove Fermat's Last Theorem
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش جبر مدرن

Learning Modern Algebra: From Early Attempts to Prove Fermat's Last Theorem
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Al Cuoco , Joseph J. Rotman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گذشته، حال، و آینده علوم آماری
Past, Present, and Future of Statistical Science
نام کتاب:

دانلود کتاب گذشته، حال، و آینده علوم آماری

Past, Present, and Future of Statistical Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Xihong Lin , Christian Genest , David L. Banks, Geert Molenberghs , David W. Scott , Jane-Ling Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی متغیر نهفته با استفاده از R: راهنمای گام به گام
Latent Variable Modeling Using R: A Step-by-Step Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی متغیر نهفته با استفاده از R: راهنمای گام به گام

Latent Variable Modeling Using R: A Step-by-Step Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. Alexander Beaujean
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری، احتمال و امور مالی ریاضی
Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری، احتمال و امور مالی ریاضی

Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Guojun Gan , Chaoqun Ma , Hong Xie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه  پیچیدگی محاسباتی
Theory of Computational Complexity (Wiley Series in Discrete Mathematics and Optimization)
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه پیچیدگی محاسباتی

Theory of Computational Complexity (Wiley Series in Discrete Mathematics and Optimization)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ding-Zhu Du and Ker-I Ko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ جبر از دوران باستان تا اوایل قرن بیستم
Taming the Unknown: A History of Algebra from Antiquity to the Early Twentieth Century
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ جبر از دوران باستان تا اوایل قرن بیستم

Taming the Unknown: A History of Algebra from Antiquity to the Early Twentieth Century
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Victor J. Katz , Karen Hunger Parshall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بی معنی: داستان اعدادی که شما نمی توانید بشمارید
The Irrationals: A Story of the Numbers You Can't Count On
نام کتاب:

دانلود کتاب بی معنی: داستان اعدادی که شما نمی توانید بشمارید

The Irrationals: A Story of the Numbers You Can't Count On
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Julian Havil
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل مشکل ADI (جهت متناوب ضمنی)
The ADI (Alternating Direction Implicit) Model Problem
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل مشکل ADI (جهت متناوب ضمنی)

The ADI (Alternating Direction Implicit) Model Problem
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Eugene Wachspress
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آماری برای داده های فازی
Statistical Methods for Fuzzy Data
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آماری برای داده های فازی

Statistical Methods for Fuzzy Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Reinhard Viertl
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون غیر پارامتری و  مدل های تعمیم خطی
Nonparametric Regression and Generalized Linear Models: A roughness penalty approach
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون غیر پارامتری و مدل های تعمیم خطی

Nonparametric Regression and Generalized Linear Models: A roughness penalty approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: P.J. Green, Bernard. W. Silverman
سال انتشار: 1993
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر