موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  به حداقل رساندن محلی، تکامل تغییرات و همگرایی
Local Minimization, Variational Evolution and -Convergence
نام کتاب:

دانلود کتاب به حداقل رساندن محلی، تکامل تغییرات و همگرایی

Local Minimization, Variational Evolution and -Convergence
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andrea Braides
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قضیه مارکف  و 100 سال حدسیات منحصر به فرد
Markov's Theorem and 100 Years of the Uniqueness Conjecture: A Mathematical Journey from Irrational Numbers to Perfect Matchings
نام کتاب:

دانلود کتاب قضیه مارکف و 100 سال حدسیات منحصر به فرد

Markov's Theorem and 100 Years of the Uniqueness Conjecture: A Mathematical Journey from Irrational Numbers to Perfect Matchings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Martin Aigner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روندهای اخیر در سیستم های دینامیکی
Recent Trends in Dynamical Systems: Proceedings of a Conference in Honor of Jürgen Scheurle
نام کتاب:

دانلود کتاب روندهای اخیر در سیستم های دینامیکی

Recent Trends in Dynamical Systems: Proceedings of a Conference in Honor of Jürgen Scheurle
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andreas Johann, Hans-Peter Kruse, Florian Rupp, Stephan Schmitz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح بهتر ریاضی
Math, Better Explained: Learn to Unlock Your Math Intuition
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح بهتر ریاضی

Math, Better Explained: Learn to Unlock Your Math Intuition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kalid Azad
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل مجانبی و نظریه اختلال
Asymptotic Analysis and Perturbation Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل مجانبی و نظریه اختلال

Asymptotic Analysis and Perturbation Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Paulsen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات در دنیای واقعی
Mathematics in the Real World
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات در دنیای واقعی

Mathematics in the Real World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: W.D. Wallis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای نظریه نمودار  (ریاضیات گسسته و کاربرد آن)
Handbook of Graph Theory, Second Edition (Discrete Mathematics and Its Applications)
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نظریه نمودار (ریاضیات گسسته و کاربرد آن)

Handbook of Graph Theory, Second Edition (Discrete Mathematics and Its Applications)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jonathan L. Gross , Jay Yellen , Ping Zhang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل مفهومی بر اساس حل مساله
Conceptual Model-Based Problem Solving
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل مفهومی بر اساس حل مساله

Conceptual Model-Based Problem Solving
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yan Ping Xin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Mean Field Games و تئوری کنترل نوع میدان متوسط
Mean Field Games and Mean Field Type Control Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب Mean Field Games و تئوری کنترل نوع میدان متوسط

Mean Field Games and Mean Field Type Control Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alain Bensoussan , Jens Frehse , Phillip Yam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلتر تطبیقی ​​دیجیتال
Adaptive Digital Filters
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلتر تطبیقی ​​دیجیتال

Adaptive Digital Filters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Branko Kovacevic, Zoran Banjac , Milan Milosavljevic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگوریتم از و برای طبیعت و زندگی: طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها
Algorithms from and for Nature and Life: Classification and Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوریتم از و برای طبیعت و زندگی: طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها

Algorithms from and for Nature and Life: Classification and Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Berthold Lausen, Dirk Van den Poel, Alfred Ultsch
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه زیبا
Beautiful Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه زیبا

Beautiful Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Eli Maor , Eugen Jost
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب   هندسه جبری عمومی 1
Basic Algebraic Geometry 1
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه جبری عمومی 1

Basic Algebraic Geometry 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Igor R. Shafarevich , Miles Reid
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسکالینگ کاربردی چند بعدی
Applied Multidimensional Scaling
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکالینگ کاربردی چند بعدی

Applied Multidimensional Scaling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ingwer Borg, Patrick JF Groenen , Patrick Mair
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر محدود یک بعدی: مقدمه ای بر روش FE
One-Dimensional Finite Elements: An Introduction to the FE Method
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر محدود یک بعدی: مقدمه ای بر روش FE

One-Dimensional Finite Elements: An Introduction to the FE Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andreas Oechsner , Markus Merkel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مقدمه ای بر ساختار های استوکس
Introduction to Stokes Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ساختار های استوکس

Introduction to Stokes Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Claude Sabbah
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریس اطلاعات هندسه
Matrix Information Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریس اطلاعات هندسه

Matrix Information Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Frank Nielsen , Rajendra Bhatia
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده پردازی ها: مقدمه ای بر تفکر ریاضی
Distilling Ideas: An Introduction to Mathematical Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده پردازی ها: مقدمه ای بر تفکر ریاضی

Distilling Ideas: An Introduction to Mathematical Thinking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Brian P. Katz , Michael Starbird
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات جامع ریاضی
Abi kompaktWissen Mathematik
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات جامع ریاضی

Abi kompaktWissen Mathematik
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Janka Werner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آموزش درس ریاضیات با استفاده از بازی : ابزار های تحقیق و توسعه حرفه ای
Lesson Play in Mathematics Education:: A Tool for Research and Professional Development
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش درس ریاضیات با استفاده از بازی : ابزار های تحقیق و توسعه حرفه ای

Lesson Play in Mathematics Education:: A Tool for Research and Professional Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Rina Zazkis , Nathalie Sinclair, Peter Liljedahl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر