موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جبر خطی و کاربردهای آن
Linear Algebra and Its Applications, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی و کاربردهای آن

Linear Algebra and Its Applications, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David C. Lay
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل  و سیستم های دینامیکی
Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems (Graduate Studies in Mathematics)
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems (Graduate Studies in Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gerald Teschl
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدای دانشجو در کلاس های درس ریاضی در سراسر جهان
Student Voice in Mathematics Classrooms Around the World
نام کتاب:

دانلود کتاب صدای دانشجو در کلاس های درس ریاضی در سراسر جهان

Student Voice in Mathematics Classrooms Around the World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: by Berinderjeet Kaur , Glenda Anthony , Minoru Ohtani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر منطقی  در طرح هرمی مفاهیم
Logical Thinking in the Pyramidal Schema of Concepts: The Logical and Mathematical Elements
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر منطقی در طرح هرمی مفاهیم

Logical Thinking in the Pyramidal Schema of Concepts: The Logical and Mathematical Elements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lutz Geldsetzer , Richard L. Schwartz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


		دانلود کتاب ماتریکس مریون (سیستم های کامل مدل سازی) : وحدت، چشم انداز و پارادوکس
The Mereon Matrix: Unity, Perspective and Paradox
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریکس مریون (سیستم های کامل مدل سازی) : وحدت، چشم انداز و پارادوکس

The Mereon Matrix: Unity, Perspective and Paradox
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lynnclaire Dennis , Jytte Brender McNair , Louis H. Kauffman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


		دانلود کتاب روش های آماری برای معادلات دیفرانسیل تصادفی
Statistical Methods for Stochastic Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آماری برای معادلات دیفرانسیل تصادفی

Statistical Methods for Stochastic Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mathieu Kessler , Alexander Lindner , Michael Sorensen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


A Course in Mathematical Analysis
تجزیه و تحلیل در ریاضی
نام کتاب:

A Course in Mathematical Analysis

تجزیه و تحلیل در ریاضی
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: D. J. H. Garling
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 میراث ریاضی Leon Ehrenpreis
The Mathematical Legacy of Leon Ehrenpreis
نام کتاب:

میراث ریاضی Leon Ehrenpreis

The Mathematical Legacy of Leon Ehrenpreis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Irene Sabadini , Daniele C. Struppa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


توان الگوریتم
The Power of Algorithms: Inspiration and Examples in Everyday Life
نام کتاب:

توان الگوریتم

The Power of Algorithms: Inspiration and Examples in Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Giorgio Ausiello , Rossella Petreschi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیگما شش با R: بهبود فرآیند با مهندسی آماری
Six Sigma with R: Statistical Engineering for Process Improvement
نام کتاب:

سیگما شش با R: بهبود فرآیند با مهندسی آماری

Six Sigma with R: Statistical Engineering for Process Improvement
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Emilio L. Cano , Javier Martinez Moguerza , Andrés Redchuk
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شبکه های زمان و پتری
Time and Petri Nets
نام کتاب:

شبکه های زمان و پتری

Time and Petri Nets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Louchka Popova-Zeugmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  مدل سازی تفصیلی و تجزیه و تحلیل سیستم های زمان بندی شده
Formal Modeling and Analysis of Timed Systems
نام کتاب:

مدل سازی تفصیلی و تجزیه و تحلیل سیستم های زمان بندی شده

Formal Modeling and Analysis of Timed Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Krishnendu Chatterjee , Thomas A. Henzinger
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


Copulas (رابط توزیع احتمال) در ریاضی و امور مالی کمی
Copulae in Mathematical and Quantitative Finance: Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012 (Lecture Notes in Statistics / Lecture Notes in Statistics - Proceedings
نام کتاب:

Copulas (رابط توزیع احتمال) در ریاضی و امور مالی کمی

Copulae in Mathematical and Quantitative Finance: Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012 (Lecture Notes in Statistics / Lecture Notes in Statistics - Proceedings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Piotr Jaworski, Fabrizio Durante , Wolfgang Karl Härdle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 روش های جبری در علوم کامپیوتر رابطه
Relational and Algebraic Methods in Computer Science
نام کتاب:

روش های جبری در علوم کامپیوتر رابطه

Relational and Algebraic Methods in Computer Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wolfram Kahl , Timothy G. Griffin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ساختارهای پواسون
Poisson Structures
نام کتاب:

ساختارهای پواسون

Poisson Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Camille Laurent-Gengoux , Anne Pichereau, Pol Vanhaecke
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 روش های  ترتیب تغییرات، توپولوژیک، و بخشی همراه با کاربرد های آنها
Variational, Topological, and Partial Order Methods with Their Applications
نام کتاب:

روش های ترتیب تغییرات، توپولوژیک، و بخشی همراه با کاربرد های آنها

Variational, Topological, and Partial Order Methods with Their Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zhitao Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدل های تصادفی در بیمه عمر
Stochastic Models in Life Insurance (EAA Series)
نام کتاب:

مدل های تصادفی در بیمه عمر

Stochastic Models in Life Insurance (EAA Series)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Koller
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هندسه نسبیت ویژه: مروری اجمالی
The Geometry of Special Relativity: A Concise Course
نام کتاب:

هندسه نسبیت ویژه: مروری اجمالی

The Geometry of Special Relativity: A Concise Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Norbert Dragon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روش های معادله انتگرال برای الکترومغناطیس
Integral Equation Methods for Electromagnetics
نام کتاب:

روش های معادله انتگرال برای الکترومغناطیس

Integral Equation Methods for Electromagnetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John L. Volakis , Kubilay Sertel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سخنرانی ها در گروه های قابل حل متناهی
Lectures on Finitely Generated Solvable Groups
نام کتاب:

سخنرانی ها در گروه های قابل حل متناهی

Lectures on Finitely Generated Solvable Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Katalin A. Bencsath , Marianna C. Bonanome , Margaret H. Dean, Marcos Zyman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر