موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب Recent Advances in Inverse Scattering, Schur Analysis and Stochastic Processes
Recent Advances in Inverse Scattering, Schur Analysis and Stochastic Processes: A Collection of Papers Dedicated to Lev Sakhnovich
نام کتاب:

دانلود کتاب Recent Advances in Inverse Scattering, Schur Analysis and Stochastic Processes

Recent Advances in Inverse Scattering, Schur Analysis and Stochastic Processes: A Collection of Papers Dedicated to Lev Sakhnovich
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel Alpay and Bernd Kirstein
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی و احتمال برای کاربردهای علوم کامپیوتر
Linear Algebra and Probability for Computer Science Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی و احتمال برای کاربردهای علوم کامپیوتر

Linear Algebra and Probability for Computer Science Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ernest Davis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی جبر ماتریسی برای آمار با R
Basics of Matrix Algebra for Statistics with R
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی جبر ماتریسی برای آمار با R

Basics of Matrix Algebra for Statistics with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Nick Fieller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صف های کاربردی زمان گسسته
Applied Discrete-Time Queues 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب صف های کاربردی زمان گسسته

Applied Discrete-Time Queues 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Attahiru S. Alfa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روش گسسته: ناپیوستگی، عناصر مجازی، روش دامنه عملی
Advances in Discretization Methods: Discontinuities, Virtual Elements, Fictitious Domain Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روش گسسته: ناپیوستگی، عناصر مجازی، روش دامنه عملی

Advances in Discretization Methods: Discontinuities, Virtual Elements, Fictitious Domain Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Giulio Ventura and Elena Benvenuti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی: الگوریتم ها و کاربردها
Optimization: Algorithms and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی: الگوریتم ها و کاربردها

Optimization: Algorithms and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Rajesh Kumar Arora
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های  ترکیبی دینامیکی: مدل سازی، ثبات، و پایداری
Hybrid Dynamical Systems: Modeling, Stability, and Robustness
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ترکیبی دینامیکی: مدل سازی، ثبات، و پایداری

Hybrid Dynamical Systems: Modeling, Stability, and Robustness
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Rafal Goebel , Ricardo G. Sanfelice and Andrew R. Teel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ضمایم حلقه ها و ماژول ها
Extensions of Rings and Modules
نام کتاب:

دانلود کتاب ضمایم حلقه ها و ماژول ها

Extensions of Rings and Modules
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gary F. Birkenmeier , Jae Keol Park and Syed Tariq Rizvi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از R برای آمار مقدماتی
Using R for Introductory Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از R برای آمار مقدماتی

Using R for Introductory Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Verzani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جبر خطی
The Manga Guide to Linear Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جبر خطی

The Manga Guide to Linear Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Shin Takahashi , Iroha Inoue and Ltd. Trend-Pro Co
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شاخص گراف
The Harary Index of a Graph
نام کتاب:

دانلود کتاب شاخص گراف

The Harary Index of a Graph
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kexiang Xu , Kinkar Ch. Das and Nenad Trinajstic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Metric Geometry of Locally Compact Groups
Metric Geometry of Locally Compact Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب Metric Geometry of Locally Compact Groups

Metric Geometry of Locally Compact Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yves Cornulier and Pierre De LA Harpe
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انحرافات بزرگ و روش تقریبی در امور مالی
Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب انحرافات بزرگ و روش تقریبی در امور مالی

Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter K. Friz , Jim Gatheral , Archil Gulisashvili , Antoine Jacquier and Josef Teichmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با جبر خطی برای علوم و مهندسی
Introduction to Linear Algebra for Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با جبر خطی برای علوم و مهندسی

Introduction to Linear Algebra for Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel Norman and Dan Wolczuk
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل استنباطی: استدلال با عدم قطعیت
Inferential Models: Reasoning with Uncertainty
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل استنباطی: استدلال با عدم قطعیت

Inferential Models: Reasoning with Uncertainty
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ryan Martin and Chuanhai Liu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نابرابری نمودار مقادیر ویژه
Inequalities for Graph Eigenvalues
نام کتاب:

دانلود کتاب نابرابری نمودار مقادیر ویژه

Inequalities for Graph Eigenvalues
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zoran Stanić
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بسط هادامارد و ارزیابی مجانبی بیش از حد
Hadamard Expansions and Hyperasymptotic Evaluation: An Extension of the Method of Steepest Descents
نام کتاب:

دانلود کتاب بسط هادامارد و ارزیابی مجانبی بیش از حد

Hadamard Expansions and Hyperasymptotic Evaluation: An Extension of the Method of Steepest Descents
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: R. B. Paris
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیچیده پیشرفته: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 2B
Advanced Complex Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 2B
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیچیده پیشرفته: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 2B

Advanced Complex Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 2B
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات کاربردی و امیک برای ارزیابی منابع ژنتیکی محصول برای صفات سازگار با تغییر آب و هوایی
Applied Mathematics and Omics to Assess Crop Genetic Resources for Climate Change Adaptive Traits
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات کاربردی و امیک برای ارزیابی منابع ژنتیکی محصول برای صفات سازگار با تغییر آب و هوایی

Applied Mathematics and Omics to Assess Crop Genetic Resources for Climate Change Adaptive Traits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Abdallah Bari , Ardeshir B. Damania , Michael Mackay and Selvadurai Dayanandan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابعاد جهانی سیستم های انتگرال کلاسیک
Global Aspects of Classical Integrable Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد جهانی سیستم های انتگرال کلاسیک

Global Aspects of Classical Integrable Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard H. Cushman and Larry Bates
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر