موضوعات کتاب ها

 مدیریت بیماری صرع – تحقیق، نتایج و درمان
Management of Epilepsy - Research, Results and Treatment
نام کتاب:

مدیریت بیماری صرع – تحقیق، نتایج و درمان

Management of Epilepsy - Research, Results and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Mintaze Kerem Gunel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مولکول های درگیر، تشخیص و مراقبت معلولیت رشدی
Developmental Disabilities - Molecules Involved, Diagnosis, and Clinical Care
نام کتاب:

مولکول های درگیر، تشخیص و مراقبت معلولیت رشدی

Developmental Disabilities - Molecules Involved, Diagnosis, and Clinical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ahmad Salehi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت کنونی در آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس
Current Advances in Amyotrophic Lateral Sclerosis
نام کتاب:

پیشرفت کنونی در آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس

Current Advances in Amyotrophic Lateral Sclerosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Alvaro G. Estévez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پژوهشهای بالینی و درمان - رویکرد های درمانی  به اختلالات عاطفی
Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders
نام کتاب:

پژوهشهای بالینی و درمان - رویکرد های درمانی به اختلالات عاطفی

Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Mario Francisco
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلال پیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) در کودکان و نوجوانان
Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents
نام کتاب:

اختلال پیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) در کودکان و نوجوانان

Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Somnath Banerjee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مکانیسم های زیر بنایی بیماری صرع
Underlying Mechanisms of Epilepsy
نام کتاب:

مکانیسم های زیر بنایی بیماری صرع

Underlying Mechanisms of Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Fatima Shad Kaneez
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


به سوی درمان های جدید برای بیماری پارکینسون
Towards New Therapies for Parkinson's Disease
نام کتاب:

به سوی درمان های جدید برای بیماری پارکینسون

Towards New Therapies for Parkinson's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: David I. Finkelstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 250,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طیف بالینی بیماری آلزایمر - حرکت به سوی تدابیر جامع تشخیصی و درمانی
The Clinical Spectrum of Alzheimer's Disease -The Charge Toward Comprehensive Diagnostic and Therapeutic Strategies
نام کتاب:

طیف بالینی بیماری آلزایمر - حرکت به سوی تدابیر جامع تشخیصی و درمانی

The Clinical Spectrum of Alzheimer's Disease -The Charge Toward Comprehensive Diagnostic and Therapeutic Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Suzanne De La Monte
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 250,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


علائم بیماری پارکینسون
Symptoms of Parkinsons Disease
نام کتاب:

علائم بیماری پارکینسون

Symptoms of Parkinsons Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Abdul Qayyum Rana
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تدابیر استاندارد و نوآورانه در رفتار شناخت درمانی
Standard and Innovative Strategies in Cognitive Behavior Therapy
نام کتاب:

تدابیر استاندارد و نوآورانه در رفتار شناخت درمانی

Standard and Innovative Strategies in Cognitive Behavior Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Irismar Reis de Oliveira
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ناهماهنگی حرکتی نخاعی – مخچه ای
Spinocerebellar Ataxia
نام کتاب:

ناهماهنگی حرکتی نخاعی – مخچه ای

Spinocerebellar Ataxia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Jose Gazulla
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سوء استفاده جنسی – شکستن سکوت
Sexual Abuse - Breaking the Silence
نام کتاب:

سوء استفاده جنسی – شکستن سکوت

Sexual Abuse - Breaking the Silence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ersi Abacı Kalfoglu and Rehat Faikoglu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اسکیزوفرنی در قرن بیست و یکم
Schizophrenia in the 21st Century
نام کتاب:

اسکیزوفرنی در قرن بیست و یکم

Schizophrenia in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: T.H.J. Burne`
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موضوعات مرتبط با اختلالات غذا خوردن
Relevant topics in Eating Disorders
نام کتاب:

موضوعات مرتبط با اختلالات غذا خوردن

Relevant topics in Eating Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ignacio Jauregui-Lobera
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات روانی – پیشرفت های جهانی
Psychiatric Disorders - Worldwide Advances
نام کتاب:

اختلالات روانی – پیشرفت های جهانی

Psychiatric Disorders - Worldwide Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Toru Uehara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات روانی - روندها و تحولات
Psychiatric Disorders - Trends and Developments
نام کتاب:

اختلالات روانی - روندها و تحولات

Psychiatric Disorders - Trends and Developments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Toru Uehara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات روانی – مرز های جدید در اختلالات خلقی (عاطفی)
Psychiatric Disorders - New Frontiers in Affective Disorders
نام کتاب:

اختلالات روانی – مرز های جدید در اختلالات خلقی (عاطفی)

Psychiatric Disorders - New Frontiers in Affective Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Dieter Schoepf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات استرس پس از درمان در یک مفهوم جانی
Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context
نام کتاب:

اختلالات استرس پس از درمان در یک مفهوم جانی

Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Emilio Ovuga
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 نوروپاتی محیطی (آسیب اعصاب محیطی) – پیشرفت ها در روش های های تشخیصی و درمانی
Peripheral Neuropathy - Advances in Diagnostic and Therapeutic Approaches
نام کتاب:

نوروپاتی محیطی (آسیب اعصاب محیطی) – پیشرفت ها در روش های های تشخیصی و درمانی

Peripheral Neuropathy - Advances in Diagnostic and Therapeutic Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ghazala Hayat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


افسردگی پریناتال (بارداری)
Perinatal Depression
نام کتاب:

افسردگی پریناتال (بارداری)

Perinatal Depression
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Maria Graciela Rojas Castillo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر