موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  آسیب شناسی پزشکی گفتار و زبان
Medical Speech-Language Pathology: A Practitioner's Guide 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی پزشکی گفتار و زبان

Medical Speech-Language Pathology: A Practitioner's Guide 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Alex F. Johnson and Barbara H. Jacobson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرمت مفصل ران
Hip Joint Restoration: Worldwide Advances in Arthroscopy, Arthroplasty, Osteotomy and Joint Preservation Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب مرمت مفصل ران

Hip Joint Restoration: Worldwide Advances in Arthroscopy, Arthroplasty, Osteotomy and Joint Preservation Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Joseph C. McCarthy , Philip C. Noble and Richard N. Villar
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 64.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی های تهاجمی حداقل در ارتوپدی
Minimally Invasive Surgery in Orthopedics 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی های تهاجمی حداقل در ارتوپدی

Minimally Invasive Surgery in Orthopedics 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Giles R. Scuderi and Alfred J. Tria
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 60.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی استخوان و مفاصل: ارتوپدی انکولوژی و بازسازی های پیچیده چاپ اول
Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Orthopaedic Oncology and Complex Reconstruction First Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی استخوان و مفاصل: ارتوپدی انکولوژی و بازسازی های پیچیده چاپ اول

Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Orthopaedic Oncology and Complex Reconstruction First Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Franklin H. Sim , Peter F.M. Choong and Kristy L. Weber
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 117.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شانه: تکنیک های جراحی آرتروسکوپی پیشرفته
The Shoulder: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب شانه: تکنیک های جراحی آرتروسکوپی پیشرفته

The Shoulder: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Richard K.N. Ryu , Richard L Angelo and Jeffrey Abrams
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زانو: تکنیک های جراحی آرتروسکوپی پیشرفته
The Knee: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب زانو: تکنیک های جراحی آرتروسکوپی پیشرفته

The Knee: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Nicholas A Sgaglione , James H Lubowitz and Matthew Provencher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 37.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تصمیم گیری در مراقبت ستون فقرات
Decision Making in Spinal Care
نام کتاب:

دانلود کتاب تصمیم گیری در مراقبت ستون فقرات

Decision Making in Spinal Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: David Greg Anderson , Alexander R. Vaccaro and Frank M. Phillips
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اطلس جراحی فلپ های پرفوراتور: تکنیک میکروجراحی کالبد شکافی
Surgical Atlas of Perforator Flaps: A Microsurgical Dissection Technique
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جراحی فلپ های پرفوراتور: تکنیک میکروجراحی کالبد شکافی

Surgical Atlas of Perforator Flaps: A Microsurgical Dissection Technique
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Chunlin Hou , Shimin Chang , Jian Lin and Dajiang Song
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب فیزیکی و مراقبت از بیمار توانبخشی محور: تسلط بر مهارت
Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care: Mastering the Competencies 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طب فیزیکی و مراقبت از بیمار توانبخشی محور: تسلط بر مهارت

Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care: Mastering the Competencies 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Adrian Cristian and Sorush Batmangelich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتوپدی تروما  اطفال در عمل بالینی
Paediatric Orthopaedic Trauma in Clinical Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپدی تروما اطفال در عمل بالینی

Paediatric Orthopaedic Trauma in Clinical Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Nick A. Aresti , Matthew Barry , Mark J.M.H. Paterson , Manoj Ramachandran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات استخوان: زیست شناسی، تشخیص، پیشگیری، درمان
Bone Disorders: Biology, Diagnosis, Prevention, Therapy 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات استخوان: زیست شناسی، تشخیص، پیشگیری، درمان

Bone Disorders: Biology, Diagnosis, Prevention, Therapy 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Reiner Bartl and Christoph Bartl
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل جراحی ستون فقرات
Spine Surgery: Tricks of the Trade 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل جراحی ستون فقرات

Spine Surgery: Tricks of the Trade 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Alexander R. Vaccaro and Todd J. Albert
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک عمل جراحی آرتروسکوپی هیپ و جراحی حفظ مفصل
Techniques in Hip Arthroscopy and Joint Preservation Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک عمل جراحی آرتروسکوپی هیپ و جراحی حفظ مفصل

Techniques in Hip Arthroscopy and Joint Preservation Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Jon K. Sekiya , Marc Safran , Anil S. Ranawat and Michael Leunig
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 103.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرتروز: پیشرفت در تحقیقات پایه و درمان
Osteoarthritis: Progress in Basic Research and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب آرتروز: پیشرفت در تحقیقات پایه و درمان

Osteoarthritis: Progress in Basic Research and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Qian Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و مدیریت برخورد femoroacetabular : رویکرد مبتنی بر شواهد
Diagnosis and Management of Femoroacetabular Impingement: An Evidence-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و مدیریت برخورد femoroacetabular : رویکرد مبتنی بر شواهد

Diagnosis and Management of Femoroacetabular Impingement: An Evidence-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Olufemi R. Ayeni , Jón Karlsson , Marc J Philippon and Marc R. Safran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدم قدرت تکلم و دیگر اختلالات اکتسابی نوروژنیک زبان
Aphasia and Other Acquired Neurogenic Language Disorders: A Guide for Clinical Excellence
نام کتاب:

دانلود کتاب عدم قدرت تکلم و دیگر اختلالات اکتسابی نوروژنیک زبان

Aphasia and Other Acquired Neurogenic Language Disorders: A Guide for Clinical Excellence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Brooke Hallowell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواهر و برادر ناشنوا و شنوا در مکالمات
Deaf and Hearing Siblings in Conversation
نام کتاب:

دانلود کتاب خواهر و برادر ناشنوا و شنوا در مکالمات

Deaf and Hearing Siblings in Conversation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Marla C. Berkowitz , Judith A. Jonas and Martha A. Sheridan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلینیک ارتوپدی: اختلاف کنونی در تعویض مفصل
World Clinics Orthopedics: Current Controversies in Joint Replacement
نام کتاب:

دانلود کتاب کلینیک ارتوپدی: اختلاف کنونی در تعویض مفصل

World Clinics Orthopedics: Current Controversies in Joint Replacement
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Matthew S., M.D. Austin and Gregg R., M.D. Klein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیپ بزرگسالان : جراحی حفظ هیپ
The Adult Hip: Hip Preservation Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب هیپ بزرگسالان : جراحی حفظ هیپ

The Adult Hip: Hip Preservation Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: John Clohisy, Paul Beaule, Craig DellaValle , John J. Callaghan, Aaron G. Rosenberg and Harry E. Rubash
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 58.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکولیوز ایدیوپاتیک
Idiopathic Scoliosis: The Harms Study Group Treatment Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکولیوز ایدیوپاتیک

Idiopathic Scoliosis: The Harms Study Group Treatment Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Peter O. Newton , Michael F. O'Brien , Harry L. Shufflebarger , Randal R. Betz , Robert A. Dickson , Juergen Harms
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر