موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت ریسک آب و هوا داخل سالن در موزه ها
Managing Indoor Climate Risks in Museums
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک آب و هوا داخل سالن در موزه ها

Managing Indoor Climate Risks in Museums
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Bart Ankersmit and Marc Stappers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیبایی شناسی باستان
A Companion to Ancient Aesthetics
نام کتاب:

دانلود کتاب زیبایی شناسی باستان

A Companion to Ancient Aesthetics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Pierre Destrée and Penelope Murray
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاستگاه باستانی آگاهی: چگونگی ایجاد تجربه مغز
The Ancient Origins of Consciousness: How the Brain Created Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب خاستگاه باستانی آگاهی: چگونگی ایجاد تجربه مغز

The Ancient Origins of Consciousness: How the Brain Created Experience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Todd E. Feinberg and Jon M. Mallatt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان
Humans: An Unauthorized Biography
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان

Humans: An Unauthorized Biography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Claudio Tuniz and Patrizia Tiberi Vipraio
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترجمه و فلسفه
Translation and Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب ترجمه و فلسفه

Translation and Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Lisa Foran
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باستان شناسی پیش از تاریخ در فلات قاره: یک بررسی جهانی
Prehistoric Archaeology on the Continental Shelf: A Global Review
نام کتاب:

دانلود کتاب باستان شناسی پیش از تاریخ در فلات قاره: یک بررسی جهانی

Prehistoric Archaeology on the Continental Shelf: A Global Review
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Amanda Evans , Joe Flatman and Nicholas Flemming
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون سیورس و تاریخ حرف نیم صوتی هجایی در هند و اروپایی یونانی و باستان
Sievers' Law and the History of Semivowel Syllabicity in Indo-European and Ancient Greek
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون سیورس و تاریخ حرف نیم صوتی هجایی در هند و اروپایی یونانی و باستان

Sievers' Law and the History of Semivowel Syllabicity in Indo-European and Ancient Greek
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: P. J. Barber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از سایش و تحلیل مانده در باستان شناسی
Use-Wear and Residue Analysis in Archaeology
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از سایش و تحلیل مانده در باستان شناسی

Use-Wear and Residue Analysis in Archaeology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: João Manuel Marreiros , Juan F. Gibaja Bao and Nuno Ferreira Bicho
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایناسورها: یک دایره المعارف تصویری
Dinosaurs: A Visual Encyclopedia
نام کتاب:

دانلود کتاب دایناسورها: یک دایره المعارف تصویری

Dinosaurs: A Visual Encyclopedia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: DK Publishing
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 110.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک بشر؛ مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی فیزیکی و باستان‌شناسی
Understanding Humans: An Introduction to Physical Anthropology and Archaeology
نام کتاب:

دانلود کتاب درک بشر؛ مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی فیزیکی و باستان‌شناسی

Understanding Humans: An Introduction to Physical Anthropology and Archaeology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Barry Lewis , Robert Jurmain and Lynn Kilgore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 46.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزارهای سنگی در دوران پارینه سنگی و نوسنگی شرق نزدیک
Stone Tools in the Paleolithic and Neolithic Near East: A Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزارهای سنگی در دوران پارینه سنگی و نوسنگی شرق نزدیک

Stone Tools in the Paleolithic and Neolithic Near East: A Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: John J. Shea
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل شدن به یک باستان شناس: راهنمای مسیرهای حرفه ای
Becoming an Archaeologist: A Guide to Professional Pathways
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل شدن به یک باستان شناس: راهنمای مسیرهای حرفه ای

Becoming an Archaeologist: A Guide to Professional Pathways
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Joe Flatman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باستان‌شناسی بیابان‌های استرالیا
The Archaeology of Australia's Deserts
نام کتاب:

دانلود کتاب باستان‌شناسی بیابان‌های استرالیا

The Archaeology of Australia's Deserts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Mike Smith
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روم غربی در سال‌های 500-200 میلادی: مطالعه باستان شناسی
The Roman West, AD 200-500: An Archaeological Study
نام کتاب:

دانلود کتاب روم غربی در سال‌های 500-200 میلادی: مطالعه باستان شناسی

The Roman West, AD 200-500: An Archaeological Study
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Simon Esmonde Cleary
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسرار باستانی امریکا
Secrets of Ancient America: Archaeoastronomy and the Legacy of the Phoenicians, Celts, and Other Forgotten Explorers
نام کتاب:

دانلود کتاب اسرار باستانی امریکا

Secrets of Ancient America: Archaeoastronomy and the Legacy of the Phoenicians, Celts, and Other Forgotten Explorers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Carl Lehrburger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باستان شرق نزدیک: تاریخ، جامعه و اقتصاد
The Ancient Near East: History, Society and Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب باستان شرق نزدیک: تاریخ، جامعه و اقتصاد

The Ancient Near East: History, Society and Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Mario Liverani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر فرآیند کسب و کار
Business Process Change
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر فرآیند کسب و کار

Business Process Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Paul Harmon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باستان شناسی میدانی از سراسر جهان: ایده ها و رویکرد ها
Field Archaeology from Around the World: Ideas and Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب باستان شناسی میدانی از سراسر جهان: ایده ها و رویکرد ها

Field Archaeology from Around the World: Ideas and Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Martin Carver , Bisserka Gaydarska and Sandra Monton-Subias
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات آکسفورد در معرفت شناسی
Oxford Studies in Epistemology Volume 5
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات آکسفورد در معرفت شناسی

Oxford Studies in Epistemology Volume 5
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Tamar Szabo Gendler and John Hawthorne
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آناتومیست درباریان: حیوانات و انسان ها در پاریس لویی چهاردهم
The Courtiers' Anatomists: Animals and Humans in Louis XIV's Paris
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومیست درباریان: حیوانات و انسان ها در پاریس لویی چهاردهم

The Courtiers' Anatomists: Animals and Humans in Louis XIV's Paris
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Anita Guerrini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر