موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  سیستم های تحویل دارو برای پیشگیری و درمان سل
Drug Delivery Systems for Tuberculosis Prevention Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های تحویل دارو برای پیشگیری و درمان سل

Drug Delivery Systems for Tuberculosis Prevention Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Anthony J . Hickey , Amit Misra , P. Bernard Fourie
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوپزشکی در تشخیص
Nanomedicine in Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوپزشکی در تشخیص

Nanomedicine in Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Noemi Rozlosnik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال قدرت بی سیم برای میکروسیستم های پزشکی
Wireless Power Transfer for Medical Microsystems
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال قدرت بی سیم برای میکروسیستم های پزشکی

Wireless Power Transfer for Medical Microsystems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Tianjia Sun , Xiang Xie and Zhihua Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در سیستم های جدید حمل دارو
Recent Advances in Novel Drug Carrier Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در سیستم های جدید حمل دارو

Recent Advances in Novel Drug Carrier Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Ali Demir Sezer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رتبه بندی واکسن ها
Ranking Vaccines: A Prioritization Software Tool: Phase II: Prototype of a Decision-Support System
نام کتاب:

دانلود کتاب رتبه بندی واکسن ها

Ranking Vaccines: A Prioritization Software Tool: Phase II: Prototype of a Decision-Support System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Institute of Medicine , Board on Global Health , Board on Population Health and Public Health Practice
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده آینده از وزارت دفاع  آسیب شناسی مشترک
Future Uses of the Department of Defense Joint Pathology Center Biorepository
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده آینده از وزارت دفاع آسیب شناسی مشترک

Future Uses of the Department of Defense Joint Pathology Center Biorepository
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Institute of Medicine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 637.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل در تحقیقات آزمایشگاهی هپاتوسیت
Protocols in In Vitro Hepatocyte Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل در تحقیقات آزمایشگاهی هپاتوسیت

Protocols in In Vitro Hepatocyte Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Mathieu Vinken and Vera Rogiers
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو برای تصویربرداری پزشکی و تشخیص: از  طراحی نانوذرات تا کاربردهای بالینی
Nanotechnology for Biomedical Imaging and Diagnostics: From Nanoparticle Design to Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو برای تصویربرداری پزشکی و تشخیص: از طراحی نانوذرات تا کاربردهای بالینی

Nanotechnology for Biomedical Imaging and Diagnostics: From Nanoparticle Design to Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Mikhail Y. Berezin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتبار سنجی نشانگر: جنبه های فنی، بالینی و تجاری
Biomarker Validation: Technological, Clinical and Commercial Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتبار سنجی نشانگر: جنبه های فنی، بالینی و تجاری

Biomarker Validation: Technological, Clinical and Commercial Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Harald Seitz and Sarah Schumacher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موضوعات انتخاب شده در نانوپزشکی
Selected Topics in Nanomedicine
نام کتاب:

دانلود کتاب موضوعات انتخاب شده در نانوپزشکی

Selected Topics in Nanomedicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Thomas Ming Swi Chang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 58.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوسرامیک های پیشرفته در نانوپزشکی و مهندسی بافت
Advanced Bioceramics in Nanomedicine and Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوسرامیک های پیشرفته در نانوپزشکی و مهندسی بافت

Advanced Bioceramics in Nanomedicine and Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Vallet-regi M. M. Vila
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد نانو تکنولوژی در تحویل دارو
Application of Nanotechnology in Drug Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد نانو تکنولوژی در تحویل دارو

Application of Nanotechnology in Drug Delivery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Ali Demir Sezer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای تکنیک های انجماد
A Practical Guide to Frozen Section Technique
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای تکنیک های انجماد

A Practical Guide to Frozen Section Technique
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Stephen R. Peters
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دکتر دیجیتال: امید، اعتیاد به مواد مخدر، و آسیب در سپیده دم عصر رایانه پزشکی
The Digital Doctor: Hope, Hype, and Harm at the Dawn of Medicine's Computer Age
نام کتاب:

دانلود کتاب دکتر دیجیتال: امید، اعتیاد به مواد مخدر، و آسیب در سپیده دم عصر رایانه پزشکی

The Digital Doctor: Hope, Hype, and Harm at the Dawn of Medicine's Computer Age
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Robert Wachter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم تحویل دارو
Drug Delivery System
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم تحویل دارو

Drug Delivery System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Kewal K. Jain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش بالینی برای متخصصان فناوری پزشکی
Clinical Procedures for Medical Technology Specialists
نام کتاب:

دانلود کتاب روش بالینی برای متخصصان فناوری پزشکی

Clinical Procedures for Medical Technology Specialists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Laurence J. Street
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلم های لایه به لایه برای کاربردهای زیست پزشکی
Layer-by-Layer Films for Biomedical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلم های لایه به لایه برای کاربردهای زیست پزشکی

Layer-by-Layer Films for Biomedical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Catherine Picart , Frank Caruso and Jean-Claude Voegel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو مبتنی بر ابزار دقیق برای تشخیص و درمان سرطان
Nanotechnology-Based Precision Tools for the Detection and Treatment of Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو مبتنی بر ابزار دقیق برای تشخیص و درمان سرطان

Nanotechnology-Based Precision Tools for the Detection and Treatment of Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Chad Mirkin , Thomas J. Meade , Sarah Hurst Petrosko and Alexander H. Stegh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمایش فاژ در بیوتکنولوژی و کشف دارو
Phage Display In Biotechnology and Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب نمایش فاژ در بیوتکنولوژی و کشف دارو

Phage Display In Biotechnology and Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Sachdev S. Sidhu and Clarence Ronald Geyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وزیکول های خارج سلولی در سلامت و بیماری
Extracellular Vesicles in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب وزیکول های خارج سلولی در سلامت و بیماری

Extracellular Vesicles in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Paul Harrison , Chris Gardiner and Ian L. Sargent
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر