موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای منابع درمان آسیب شناسی زبان گفتار
Treatment Resource Manual for Speech Language Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای منابع درمان آسیب شناسی زبان گفتار

Treatment Resource Manual for Speech Language Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » توان بخشی
نویسنده: Froma P. Roth and Colleen K. Worthington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای منابع درمان آسیب شناسی زبان گفتار
Treatment Resource Manual for Speech Language Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای منابع درمان آسیب شناسی زبان گفتار

Treatment Resource Manual for Speech Language Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » توان بخشی
نویسنده: Froma P. Roth and Colleen K. Worthington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت فناوری زندگی
Quality of Life Technology Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت فناوری زندگی

Quality of Life Technology Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » توان بخشی
نویسنده: Richard Schulz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودکان معلول
Children with Disabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان معلول

Children with Disabilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » توان بخشی
نویسنده: Mark Batshaw , Nancy Roizen and Gaetano Lotrecchiano
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش نظام مند از مهارت های کاربردی برای دانش آموزان و بزرگسالان با معلولیت
Systematic Instruction of Functional Skills for Students and Adults With Disabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش نظام مند از مهارت های کاربردی برای دانش آموزان و بزرگسالان با معلولیت

Systematic Instruction of Functional Skills for Students and Adults With Disabilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » توان بخشی
نویسنده: Keith , Storey , Craig Miner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای توانبخشی روانی
Manual of Psychosocial Rehabilitation
نام کتاب:

راهنمای توانبخشی روانی

Manual of Psychosocial Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » توان بخشی
نویسنده: Robert King , Chris Lloyd , Tom Meehan, Frank Deane , David Kavanagh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر