موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز
Williams Manual of Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز

Williams Manual of Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Marshall A. Lichtman , Josef T. Prchal , Kenneth Kaushansky , Marcel Levi , Linda J. Burns and James O. Armitage
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 84.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب انتقال خون
Transfusion Medicine 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طب انتقال خون

Transfusion Medicine 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jeffrey McCullough
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خون شناسی
Postgraduate Review Series:Mcqs In Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب خون شناسی

Postgraduate Review Series:Mcqs In Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sanjeev Kumar Sharma Pawan Kumar Singh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات بانک خون
Essentials of Blood Banking: A Handbook for Students of Blood Banking and Clinical Residents
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات بانک خون

Essentials of Blood Banking: A Handbook for Students of Blood Banking and Clinical Residents
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sr Mehdi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی آزمایشگاهی بالینی
Clinical Laboratory Hematology: Pearson New International Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی آزمایشگاهی بالینی

Clinical Laboratory Hematology: Pearson New International Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Shirlyn B. McKenzie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 78.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص بیماری های لنفوپرولیفراتیو
The Diagnosis of Lymphoproliferative Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص بیماری های لنفوپرولیفراتیو

The Diagnosis of Lymphoproliferative Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Kevin Gatter , Georges Delsol , Roger Warnke and Francesco Pezzella
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 71.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم میلودیسپلاستیک
Myelodysplastic Syndromes
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم میلودیسپلاستیک

Myelodysplastic Syndromes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Ota Fuchs
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان ضد انعقادی (آنتی کوآگولاسیون تراپی)
Anticoagulation Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان ضد انعقادی (آنتی کوآگولاسیون تراپی)

Anticoagulation Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Ozcan Basaran and Murat Biteker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های بالینی و آزمایشگاهی متابولیسم آهن ، کم خونی: مفاهیم جدیدی در بدخیمی کم خونی و بیماری های کلیوی و روماتیسم
Clinical Aspects and Laboratory. Iron Metabolism, Anemias: Novel concepts in the anemias of malignancies and renal and rheumatoid diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های بالینی و آزمایشگاهی متابولیسم آهن ، کم خونی: مفاهیم جدیدی در بدخیمی کم خونی و بیماری های کلیوی و روماتیسم

Clinical Aspects and Laboratory. Iron Metabolism, Anemias: Novel concepts in the anemias of malignancies and renal and rheumatoid diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Manfred Wick , Germar-Michael Pinggera and Paul Lehmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای گام به گام  فنی آماده سازی اجزای خون
Step by Step Technical Manual of Blood Components Preparation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گام به گام فنی آماده سازی اجزای خون

Step by Step Technical Manual of Blood Components Preparation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Bibekananda Mukherjee
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به روز رسانی انتقال خون
Transfusion Update
نام کتاب:

دانلود کتاب به روز رسانی انتقال خون

Transfusion Update
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Kanchan Bhardwaj
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس ژنتیکی سرطان خون
The Genetic Basis of Haematological Cancers
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس ژنتیکی سرطان خون

The Genetic Basis of Haematological Cancers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sabrina Tosi and Alistair G. Reid
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل های عملیاتی استاندارد و تنظیم مقررات دستورالعمل های بانک خون
Standard Operating Procedures and Regulatory Guidelines Blood Banking
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل های عملیاتی استاندارد و تنظیم مقررات دستورالعمل های بانک خون

Standard Operating Procedures and Regulatory Guidelines Blood Banking
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: GP Saluja and GL Singal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی
Rapid Review of Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی

Rapid Review of Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: RAMADAS NAYAK
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی هماتولوژی
Hematology Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی هماتولوژی

Hematology Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sachdeva Anupam, Chugh Krishan, Gambhir Ajay, Aneja Satinder, Dubey AP, Kukreja Shyam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی هماتولوژی برای پرستاران
Hematology Oncology for Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی هماتولوژی برای پرستاران

Hematology Oncology for Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sachdeva Anupam, Chugh Krishna, Gambhir Ajay, Aneja Satinder, Dubey AP, Kukreja Shyam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ضروری برای انعقاد خون
Essential Guide to Blood Coagulation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ضروری برای انعقاد خون

Essential Guide to Blood Coagulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jovan P. Antovic and Margareta Blombäck
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب انتقال خون
Transfusion Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب انتقال خون

Transfusion Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jeff McCullough
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلوسایتومتری عملی در هماتولوژی: 100 نمونه کاربردی
Practical Flow Cytometry in Haematology: 100 Worked Examples
نام کتاب:

دانلود کتاب فلوسایتومتری عملی در هماتولوژی: 100 نمونه کاربردی

Practical Flow Cytometry in Haematology: 100 Worked Examples
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Mike Leach , Mark Drummond , Allyson Doig , Pam McKay , Bob Jackson and Barbara J. Bain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز
Williams Hematology, 9E
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز

Williams Hematology, 9E
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Kenneth Kaushansky , Marshall Lichtman , Josef Prchal , Marcel M. Levi , Oliver Press , Linda Burns and Michael Caligiuri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 81.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر