موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تشخیص بالینی و آسیب شناسی بیماریهای دهان
Clinical Oral Medicine and Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص بالینی و آسیب شناسی بیماریهای دهان

Clinical Oral Medicine and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Jean M. Bruch and Nathaniel S. Treister
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص دندانپزشکی و درد دهانی: راهنمای بالینی
Diagnosing Dental and Orofacial Pain: A Clinical Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص دندانپزشکی و درد دهانی: راهنمای بالینی

Diagnosing Dental and Orofacial Pain: A Clinical Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Alex J. Moule and M. Lamar Hicks
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شایع در اندودنتیکس
Current Therapy in Endodontics
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شایع در اندودنتیکس

Current Therapy in Endodontics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Priyanka Jain
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی برای دندانپزشکی
Anatomy for Dental Medicine, Latin Nomenclature
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی برای دندانپزشکی

Anatomy for Dental Medicine, Latin Nomenclature
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Michael Schuenke , Erik Schulte , Udo Schumacher and Eric W. Baker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 141 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمپلنت های دندانی و بیومتریال
Dental Implantology and Biomaterial
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمپلنت های دندانی و بیومتریال

Dental Implantology and Biomaterial
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Mazen Ahmad Jawad Amin Almasri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 81.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک همراه و همدم   در مردم شناسی دندانی
A Companion to Dental Anthropology
نام کتاب:

دانلود کتاب یک همراه و همدم   در مردم شناسی دندانی

A Companion to Dental Anthropology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Joel D. Irish and G. Richard Scott
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت و درمان دهان و دندان سالمندان: یک دیدگاه بالینی
Oral Healthcare and the Frail Elder: A Clinical Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت و درمان دهان و دندان سالمندان: یک دیدگاه بالینی

Oral Healthcare and the Frail Elder: A Clinical Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Michael I. MacEntee , Frauke Müller and Chris Wyatt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوارض جراحی اندودنتیک: پیشگیری، شناسایی و مدیریت
Complications in Endodontic Surgery: Prevention, Identification and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب عوارض جراحی اندودنتیک: پیشگیری، شناسایی و مدیریت

Complications in Endodontic Surgery: Prevention, Identification and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Igor Tsesis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دندانپزشکی سالمندان
Textbook of Geriatric Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب دندانپزشکی سالمندان

Textbook of Geriatric Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Poul Holm-Pedersen , Angus W. G. Walls , Jonathan A. Ship
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب دندانپزشکی بالینی
Oxford Handbook of Clinical Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب دندانپزشکی بالینی

Oxford Handbook of Clinical Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: David Mitchell and Laura Mitchell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی  ADA برای بیماران با شرایط پزشکی
The ADA Practical Guide to Patients with Medical Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی ADA برای بیماران با شرایط پزشکی

The ADA Practical Guide to Patients with Medical Conditions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Lauren L. Patton and Michael Glick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوارض بیهوشی در مطب دندانپزشکی
Anesthesia Complications in the Dental Office
نام کتاب:

دانلود کتاب عوارض بیهوشی در مطب دندانپزشکی

Anesthesia Complications in the Dental Office
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Robert Bosack and Stuart Lieblich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه بالینی برای بورد دهان و دندان در روانپزشکی
Clinical Study Guide for the Oral Boards in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه بالینی برای بورد دهان و دندان در روانپزشکی

Clinical Study Guide for the Oral Boards in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Nathan R. Strahl
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری دندانپزشکی پیشرفته
Advanced Dental Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری دندانپزشکی پیشرفته

Advanced Dental Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Robert Ireland
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزر در دندانپزشکی: راهنمای برای استفاده های بالینی
Lasers in Dentistry: Guide for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر در دندانپزشکی: راهنمای برای استفاده های بالینی

Lasers in Dentistry: Guide for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Patricia de Freitas and Alyne Simões
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی پریودنتال
Periodontal Review
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی پریودنتال

Periodontal Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Deborah Termeie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ایمپلنت
Fundamentals of Implant Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ایمپلنت

Fundamentals of Implant Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Gerard Byrne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سریع دندانپزشک در شرایط پزشکی
The Dentist's Quick Guide to Medical Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سریع دندانپزشک در شرایط پزشکی

The Dentist's Quick Guide to Medical Conditions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Mea A. Weinberg , Stuart L. Segelnick and Joseph S. Insler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دندانپزشکی پالپ : بیولوژی، پاتولوژی، درمان و احیا کننده
The Dental Pulp: Biology, Pathology, and Regenerative Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب دندانپزشکی پالپ : بیولوژی، پاتولوژی، درمان و احیا کننده

The Dental Pulp: Biology, Pathology, and Regenerative Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Michel Goldberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بالینی و آزمایشگاهی  ایمپلنت – اباتمنت
Clinical and Laboratory Manual of Dental Implant Abutments
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بالینی و آزمایشگاهی ایمپلنت – اباتمنت

Clinical and Laboratory Manual of Dental Implant Abutments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Hamid R. Shafie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر