موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای Robust Low-Rank و تجزیه ماتریس پراکنده: برنامه های کاربردی در تصویر و پردازش ویدئو
Handbook of Robust Low-Rank and Sparse Matrix Decomposition: Applications in Image and Video Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای Robust Low-Rank و تجزیه ماتریس پراکنده: برنامه های کاربردی در تصویر و پردازش ویدئو

Handbook of Robust Low-Rank and Sparse Matrix Decomposition: Applications in Image and Video Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Thierry Bouwmans , Necdet Serhat Aybat and El-hadi Zahzah
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه بر نظریه شبکه  باکاربردهای علوم کامپیوتر
Introduction to Lattice Theory with Computer Science Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه بر نظریه شبکه باکاربردهای علوم کامپیوتر

Introduction to Lattice Theory with Computer Science Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Vijay K. Garg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول رایانه های پوشیدنی و واقعیت افزوده
Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول رایانه های پوشیدنی و واقعیت افزوده

Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Woodrow Barfield
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ربات قرن بیست و یکم
21st Century Robot: The Dr. Simon Egerton Stories 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ربات قرن بیست و یکم

21st Century Robot: The Dr. Simon Egerton Stories 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Brian David Johnson and Sandy Winkelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از ARM Cortex M4
Digital Signal Processing Using the ARM Cortex M4 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از ARM Cortex M4

Digital Signal Processing Using the ARM Cortex M4 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Donald S. Reay
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه ها و خدمات جدید
Networks and New Services: A Complete Story
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه ها و خدمات جدید

Networks and New Services: A Complete Story
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Roberto Minerva and Noel Crespi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تنظیم تئوری توصیفیدر نظریه اتوماتا1
Descriptive Set Theoretic Methods in Automata Theory: Decidability and Topological Complexity
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تنظیم تئوری توصیفیدر نظریه اتوماتا1

Descriptive Set Theoretic Methods in Automata Theory: Decidability and Topological Complexity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Michal Skrzypczak
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی شبکه های کامپیوتری: مدل سازی و الگوریتم
Optimization of Computer Networks: Modeling and Algorithms: A Hands-On Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی شبکه های کامپیوتری: مدل سازی و الگوریتم

Optimization of Computer Networks: Modeling and Algorithms: A Hands-On Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Pablo Pavn Mario
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات تکاملی در بهینه سازی ترکیبی
Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات تکاملی در بهینه سازی ترکیبی

Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Francisco Chicano , Bin Hu and Pablo García-Sánchez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و شخصیت در خدمات شخصی: مدل، ارزیابی و کاربردها
Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و شخصیت در خدمات شخصی: مدل، ارزیابی و کاربردها

Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Marko Tkalčič , Berardina De Carolis , Marco de Gemmis , Ante Odić , Andrej Košir
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر و پردازش ویدئویی چند رسانه ای
Multimedia Image and Video Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر و پردازش ویدئویی چند رسانه ای

Multimedia Image and Video Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ling Guan , Yifeng He and Sun-Yuan Kung
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت اطلاعات: پتانسیل داده ها و تجزیه و تحلیل در تولید دانش
Information Quality: The Potential of Data and Analytics to Generate Knowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت اطلاعات: پتانسیل داده ها و تجزیه و تحلیل در تولید دانش

Information Quality: The Potential of Data and Analytics to Generate Knowledge
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ron S. Kenett , Galit Shmueli and Ron Kenett
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صنعت اینترنت
Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب صنعت اینترنت

Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sabina Jeschke , Christian Brecher , Houbing Song and Danda B. Rawat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعمیم از اقدامات اطلاعات فازی
Generalizations of Fuzzy Information Measures 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تعمیم از اقدامات اطلاعات فازی

Generalizations of Fuzzy Information Measures 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Anshu Ohlan and Ramphul Ohlan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تصحیح خطا پیش بینی با استفاده از جذب داده های پویا
Forecast Error Correction using Dynamic Data Assimilation
نام کتاب:

دانلود کتاب تصحیح خطا پیش بینی با استفاده از جذب داده های پویا

Forecast Error Correction using Dynamic Data Assimilation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sivaramakrishnan Lakshmivarahan , John M. Lewis and Rafal Jabrzemski
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی با هوش محاسباتی
Designing with Computational Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی با هوش محاسباتی

Designing with Computational Intelligence
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Nadia Nedjah , Heitor Silvério Lopes and Luizade Macedo Mourelle
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی شبکه LTE، وایمکس و WLAN ، بهینه سازی و آنالیز عملکرد
LTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization and Performance Analysis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی شبکه LTE، وایمکس و WLAN ، بهینه سازی و آنالیز عملکرد

LTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization and Performance Analysis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Leonhard Korowajczuk
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در سیستم های رایانه موبایل کلود
Advances in Mobile Cloud Computing Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در سیستم های رایانه موبایل کلود

Advances in Mobile Cloud Computing Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: F. Richard Yu and Victor Leung
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در سیستم های فراگیر و شبکه
Advances in Pervasive Computing and Networking
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در سیستم های فراگیر و شبکه

Advances in Pervasive Computing and Networking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Boleslaw K. Szymanski and Bulent Yener
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای MPEG
The Handbook of MPEG Applications: Standards in Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای MPEG

The Handbook of MPEG Applications: Standards in Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Marios C. Angelides and Harry Agius
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر