موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تحقیقات کمی روانشناسی
Quantitative Psychology Research: The 80th Annual Meeting of the Psychometric Society, Beijing, 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات کمی روانشناسی

Quantitative Psychology Research: The 80th Annual Meeting of the Psychometric Society, Beijing, 2015
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: L. Andries van der Ark , Daniel M. Bolt , Wen-Chung Wang , Jeffrey A. Douglas and Marie Wiberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشها در روانشناسی صلح
Methodologies in Peace Psychology: Peace Research by Peaceful Means
نام کتاب:

دانلود کتاب روشها در روانشناسی صلح

Methodologies in Peace Psychology: Peace Research by Peaceful Means
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Diane Bretherton and Siew Fang Law
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب مددکاری اجتماعی انکولوژی: مراقبت های روانی برای افراد مبتلا به سرطان
Handbook of Oncology Social Work: Psychosocial Care for People with Cancer 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب مددکاری اجتماعی انکولوژی: مراقبت های روانی برای افراد مبتلا به سرطان

Handbook of Oncology Social Work: Psychosocial Care for People with Cancer 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Grace Christ , Carolyn Messner and Lynn Behar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه روانشناختی و فراتر از آن
Psychological Capital and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه روانشناختی و فراتر از آن

Psychological Capital and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fred Luthans , Carolyn M. Youssef-Morgan and Bruce J. Avolio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات در مغز: تاثیر بر زندگی روزانه
Changes in the Brain: Impact on Daily Life 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات در مغز: تاثیر بر زندگی روزانه

Changes in the Brain: Impact on Daily Life 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nancy D. Chiaravalloti and Yael Goverover
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی اصلاحی
Oxford Textbook of Correctional Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی اصلاحی

Oxford Textbook of Correctional Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Trestman , Kenneth Appelbaum and Jeffrey Metzner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخلات ذهنی گرا برای تروما
Mindfulness-Oriented Interventions for Trauma: Integrating Contemplative Practices 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخلات ذهنی گرا برای تروما

Mindfulness-Oriented Interventions for Trauma: Integrating Contemplative Practices 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Victoria M. Follette , John Briere , Deborah Rozelle , James W. Hopper and David I. Rome
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان و افراد مسن تر: راهنمای برای مراقبت های اولیه پزشکان
Mental Health and Older People: A Guide for Primary Care Practitioners 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان و افراد مسن تر: راهنمای برای مراقبت های اولیه پزشکان

Mental Health and Older People: A Guide for Primary Care Practitioners 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carolyn A. Chew-Graham and Mo Ray
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه به عمل روانکاوی روان درمانی
Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه به عمل روانکاوی روان درمانی

Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandra Lemma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق و تحلیل داده ها در روانشناسی
Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق و تحلیل داده ها در روانشناسی

Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Darren Langdridge and Gareth Hagger-johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامع درسی در تحلیل رفتار متقابل
Into TA: A Comprehensive Textbook on Transactional Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب جامع درسی در تحلیل رفتار متقابل

Into TA: A Comprehensive Textbook on Transactional Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William F. Cornell , Anne de Graaf , Trudi Newton and Moniek Thunnissen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر صداها: در پاسخ به بیماران
Interpretive Voices: Responding to Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر صداها: در پاسخ به بیماران

Interpretive Voices: Responding to Patients
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Debbie Bandler Bellman and Jean Arundale
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکپارچه شناختی عاطفی درمان پرخوری عصبی
Integrative Cognitive-Affective Therapy for Bulimia Nervosa: A Treatment Manual 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب یکپارچه شناختی عاطفی درمان پرخوری عصبی

Integrative Cognitive-Affective Therapy for Bulimia Nervosa: A Treatment Manual 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen A. Wonderlich , PhD Carol B. Peterson and Tracey Leone Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شفا با مجموعه داستان برای استفاده از استعاره درمانی
Healing with Stories Your Casebook Collection for Using Therapeutic Metaphors
نام کتاب:

دانلود کتاب شفا با مجموعه داستان برای استفاده از استعاره درمانی

Healing with Stories Your Casebook Collection for Using Therapeutic Metaphors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George W. Burns
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای توسعه روانی زیستی کودکان
Handbook of Infant Biopsychosocial Development 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای توسعه روانی زیستی کودکان

Handbook of Infant Biopsychosocial Development 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan D. Calkins PhD
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای گروه درمانی برای افسردگی مداوم
Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گروه درمانی برای افسردگی مداوم

Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Liliane Sayegh and J. Kim Penberthy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان گروهی برای سوء مصرف مواد
Group Treatment for Substance Abuse, Second Edition: A Stages-of-Change Therapy Manual 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان گروهی برای سوء مصرف مواد

Group Treatment for Substance Abuse, Second Edition: A Stages-of-Change Therapy Manual 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary Marden Velasquez , Cathy Crouch , Nanette Stokes Stephens and Carlo C. DiClemente
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غم و اندوه و سوگ در جامعه معاصر
Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب غم و اندوه و سوگ در جامعه معاصر

Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert A. Neimeyer , Darcy L. Harris , Howard R. Winokuer and Gordon F. Thornton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان
Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان

Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James F. Alexander , Holly Barrett Waldron , Michael S. Robbins and Andrea A. Neeb
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز
Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
نام کتاب:

دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز

Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: József Haller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر