موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زندگی عاطفی: تشخیص روانی اجتماعی و روند درمانی
The Emotional Life Interview: A Psychosocial Diagnostic and Therapeutic Procedure
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی عاطفی: تشخیص روانی اجتماعی و روند درمانی

The Emotional Life Interview: A Psychosocial Diagnostic and Therapeutic Procedure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Henry Dupont
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی سیستم تصویری:  تئوری پیوست و ارزیابی در بزرگسالان
The Adult Attachment Projective Picture System: Attachment Theory and Assessment in Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیستم تصویری: تئوری پیوست و ارزیابی در بزرگسالان

The Adult Attachment Projective Picture System: Attachment Theory and Assessment in Adults
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carol George and Malcolm L. West
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان یکپارچه برای افسردگی: تعریف جدیدی از مدل های ارزیابی، درمان و پیشگیری
Integrative Therapies for Depression: Redefining Models for Assessment, Treatment and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان یکپارچه برای افسردگی: تعریف جدیدی از مدل های ارزیابی، درمان و پیشگیری

Integrative Therapies for Depression: Redefining Models for Assessment, Treatment and Prevention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James M. Greenblatt and Kelly Brogan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجرای اولیه مداخلات بهداشت روانی برای مشکلات ساخته دست بشر و بلایای طبیعی
Implementing EMDR Early Mental Health Interventions for Man-Made and Natural Disasters: Models, Scripted Protocols and Summary Sheets
نام کتاب:

دانلود کتاب اجرای اولیه مداخلات بهداشت روانی برای مشکلات ساخته دست بشر و بلایای طبیعی

Implementing EMDR Early Mental Health Interventions for Man-Made and Natural Disasters: Models, Scripted Protocols and Summary Sheets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marilyn Luber
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی به تجدید نظر رفتار انسان: راهنمای عملی برای تحلیل متنی اجتماعی
How to Rethink Human Behavior: A Practical Guide to Social Contextual Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی به تجدید نظر رفتار انسان: راهنمای عملی برای تحلیل متنی اجتماعی

How to Rethink Human Behavior: A Practical Guide to Social Contextual Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bernard Guerin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی و چرایی افکار تغییر: مبانی روان درمانی شناختی
How and Why Thoughts Change: Foundations of Cognitive Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی و چرایی افکار تغییر: مبانی روان درمانی شناختی

How and Why Thoughts Change: Foundations of Cognitive Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian M. Evans
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افراد بسیار حساس در جهان غیر حساس: چگونگی ایجاد یک زندگی شاد
Highly Sensitive People in an Insensitive World: How to Create a Happy Life
نام کتاب:

دانلود کتاب افراد بسیار حساس در جهان غیر حساس: چگونگی ایجاد یک زندگی شاد

Highly Sensitive People in an Insensitive World: How to Create a Happy Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ilse Sand and Elisabeth Svanholmer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان کودکان و نوجوانان: راهنمای برای متخصصان بهداشت روانی
Diagnosing and Treating Children and Adolescents: A Guide for Mental Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان کودکان و نوجوانان: راهنمای برای متخصصان بهداشت روانی

Diagnosing and Treating Children and Adolescents: A Guide for Mental Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brande Flamez and Carl J. Sheperis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی استدلالی انتقادی
Critical Discursive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی استدلالی انتقادی

Critical Discursive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: I. Parker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مشاوره مردم از نژاد آفریقایی
Counseling People of African Ancestry
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره مردم از نژاد آفریقایی

Counseling People of African Ancestry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Professor Elias Mpofu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره نوجوانان  بواسطه از دست دادن، غم و تروما
Counseling Adolescents Through Loss, Grief, and Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره نوجوانان بواسطه از دست دادن، غم و تروما

Counseling Adolescents Through Loss, Grief, and Trauma
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pamela A. Malone
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صلاحیتهای اصلی در درمان شناختی-رفتاری: تبدیل شدن به یک درمانگر شناختی رفتاری
Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming a Highly Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist
نام کتاب:

دانلود کتاب صلاحیتهای اصلی در درمان شناختی-رفتاری: تبدیل شدن به یک درمانگر شناختی رفتاری

Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming a Highly Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cory F. Newman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تجسم شناخت جلد 2: تجسم مفهومی و تعاملی
Conceptual and Interactive Embodiment: Foundations of Embodied Cognition Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تجسم شناخت جلد 2: تجسم مفهومی و تعاملی

Conceptual and Interactive Embodiment: Foundations of Embodied Cognition Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Martin H. Fischer , Yann Coello
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد کودک برای کارکنان مراقبت های کودکان و محافظت
Child Development for Child Care and Protection Workers
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد کودک برای کارکنان مراقبت های کودکان و محافظت

Child Development for Child Care and Protection Workers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brigid Daniel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CBT افسردگی در کودکان و نوجوانان: راهنمای پیشگیری
CBT for Depression in Children and Adolescents: A Guide to Relapse Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب CBT افسردگی در کودکان و نوجوانان: راهنمای پیشگیری

CBT for Depression in Children and Adolescents: A Guide to Relapse Prevention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Betsy D. Kennard , Jennifer L. Hughes and Aleksandra A. Foxhole
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل موردی در برای روانشناسی غیر طبیعی
Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل موردی در برای روانشناسی غیر طبیعی

Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Randall E. Osborne , Joan Esterline Lafuze and David V. Perkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان برای سلامت روان
Brief Integrated Motivational Intervention: A Treatment Manual for Co-occuring Mental Health and Substance Use Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان برای سلامت روان

Brief Integrated Motivational Intervention: A Treatment Manual for Co-occuring Mental Health and Substance Use Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hermine L. Graham , Alex Copello , Max J. Birchwood and Emma Griffith
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک و تسهیل بازیابی نوجوان از ضربه سو استفاده کردن
Bridging Worlds: Understanding and Facilitating Adolescent Recovery from the Trauma of Abuse
نام کتاب:

دانلود کتاب درک و تسهیل بازیابی نوجوان از ضربه سو استفاده کردن

Bridging Worlds: Understanding and Facilitating Adolescent Recovery from the Trauma of Abuse
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joycee Kennedy and Carol J. McCarthy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن: ترمیم  رابطه درمانی در رگرسیون به وابستگی
Better Late Than Never: The Reparative Therapeutic Relationship in Regression to Dependence
نام کتاب:

دانلود کتاب دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن: ترمیم رابطه درمانی در رگرسیون به وابستگی

Better Late Than Never: The Reparative Therapeutic Relationship in Regression to Dependence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lorraine Price
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش رفتاری در تحقیقات هوشیاری
Behavioural Methods in Consciousness Research
نام کتاب:

دانلود کتاب روش رفتاری در تحقیقات هوشیاری

Behavioural Methods in Consciousness Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Morten Overgaard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر