موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رشد کودک برای کارکنان مراقبت های کودکان و محافظت
Child Development for Child Care and Protection Workers
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد کودک برای کارکنان مراقبت های کودکان و محافظت

Child Development for Child Care and Protection Workers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brigid Daniel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CBT افسردگی در کودکان و نوجوانان: راهنمای پیشگیری
CBT for Depression in Children and Adolescents: A Guide to Relapse Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب CBT افسردگی در کودکان و نوجوانان: راهنمای پیشگیری

CBT for Depression in Children and Adolescents: A Guide to Relapse Prevention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Betsy D. Kennard , Jennifer L. Hughes and Aleksandra A. Foxhole
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل موردی در برای روانشناسی غیر طبیعی
Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل موردی در برای روانشناسی غیر طبیعی

Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Randall E. Osborne , Joan Esterline Lafuze and David V. Perkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان برای سلامت روان
Brief Integrated Motivational Intervention: A Treatment Manual for Co-occuring Mental Health and Substance Use Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان برای سلامت روان

Brief Integrated Motivational Intervention: A Treatment Manual for Co-occuring Mental Health and Substance Use Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hermine L. Graham , Alex Copello , Max J. Birchwood and Emma Griffith
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک و تسهیل بازیابی نوجوان از ضربه سو استفاده کردن
Bridging Worlds: Understanding and Facilitating Adolescent Recovery from the Trauma of Abuse
نام کتاب:

دانلود کتاب درک و تسهیل بازیابی نوجوان از ضربه سو استفاده کردن

Bridging Worlds: Understanding and Facilitating Adolescent Recovery from the Trauma of Abuse
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joycee Kennedy and Carol J. McCarthy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن: ترمیم  رابطه درمانی در رگرسیون به وابستگی
Better Late Than Never: The Reparative Therapeutic Relationship in Regression to Dependence
نام کتاب:

دانلود کتاب دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن: ترمیم رابطه درمانی در رگرسیون به وابستگی

Better Late Than Never: The Reparative Therapeutic Relationship in Regression to Dependence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lorraine Price
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش رفتاری در تحقیقات هوشیاری
Behavioural Methods in Consciousness Research
نام کتاب:

دانلود کتاب روش رفتاری در تحقیقات هوشیاری

Behavioural Methods in Consciousness Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Morten Overgaard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال نقص توجه بیش فعالی: جهانی نوین در تشخیص و درمان
ADHD: New Directions In Diagnosis And Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال نقص توجه بیش فعالی: جهانی نوین در تشخیص و درمان

ADHD: New Directions In Diagnosis And Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jill M. Norvilitis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christine M. Rubie-Davies , Jason M. Stephens and Penelope Watson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک طرح کلی روانپزشکی در سخنرانی بالینی: سخنرانی کارل ورنیکه
An Outline of Psychiatry in Clinical Lectures: The Lectures of Carl Wernicke
نام کتاب:

دانلود کتاب یک طرح کلی روانپزشکی در سخنرانی بالینی: سخنرانی کارل ورنیکه

An Outline of Psychiatry in Clinical Lectures: The Lectures of Carl Wernicke
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Miller and John Dennison
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 10 گام برای تسلط بر استرس: روش شیوه زندگی
10 Steps to Mastering Stress: A Lifestyle Approach, Updated Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب 10 گام برای تسلط بر استرس: روش شیوه زندگی

10 Steps to Mastering Stress: A Lifestyle Approach, Updated Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David H. Barlow , Ronald M. Rapee and Sarah Perini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای خود تنظیمی: پژوهش، نظریه و کاربردها
Handbook of Self-Regulation, Third Edition: Research, Theory, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای خود تنظیمی: پژوهش، نظریه و کاربردها

Handbook of Self-Regulation, Third Edition: Research, Theory, and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kathleen D. Vohs and Roy F. Baumeister
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هابرماس و ریکور هرمنوتیک ناظر به عمق: از روانکاوی تا علوم انسانی انتقادی
Habermas and Ricoeur’s Depth Hermeneutics: From Psychoanalysis to a Critical Human Science
نام کتاب:

دانلود کتاب هابرماس و ریکور هرمنوتیک ناظر به عمق: از روانکاوی تا علوم انسانی انتقادی

Habermas and Ricoeur’s Depth Hermeneutics: From Psychoanalysis to a Critical Human Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vinicio Busacchi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروهای روان گردان بالینی کودکان و نوجوان
Green's Child and Adolescent Clinical Psychopharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای روان گردان بالینی کودکان و نوجوان

Green's Child and Adolescent Clinical Psychopharmacology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William Klykylo , Rick Bowers , Julia Jackson and Christina Weston
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی کاربردی تحلیلی: ویژگی های متمایز
Functional Analytic Psychotherapy: Distinctive Features
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی کاربردی تحلیلی: ویژگی های متمایز

Functional Analytic Psychotherapy: Distinctive Features
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mavis Tsai , Robert J. Kohlenberg , Jonathan W. Kanter , Gareth I. Holman and Mary Plummer Loudon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد شخصیت بزرگسالان در روان درمانی
Adult Personality Growth in Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد شخصیت بزرگسالان در روان درمانی

Adult Personality Growth in Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mardi J. Horowitz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کمک های اولیه برای کارآموزی روانپزشکی
irst Aid for the Psychiatry Clerkship, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کمک های اولیه برای کارآموزی روانپزشکی

irst Aid for the Psychiatry Clerkship, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Latha Ganti , Matthew S. Kaufman and Sean Blitzstein
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبارزه با مالیخولیا: آموزش دون کیشوت
Fighting Melancholia: Don Quixote's Teaching
نام کتاب:

دانلود کتاب مبارزه با مالیخولیا: آموزش دون کیشوت

Fighting Melancholia: Don Quixote's Teaching
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Francoise Davoine
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ارزیابی عصبی روانشناختی (نوروسایکولوژی) مجرمان  خشن
Forensic Neuropsychological Evaluation of the Violent Offender
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی عصبی روانشناختی (نوروسایکولوژی) مجرمان خشن

Forensic Neuropsychological Evaluation of the Violent Offender
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles J. Golden , Lisa Lashley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات پدر و مادر در اوایل و جلوگیری از اختلال: تحقیقات روانکاوی
Early Parenting Research and Prevention of Disorder: Psychoanalytic Research at Interdisciplinary Frontiers
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات پدر و مادر در اوایل و جلوگیری از اختلال: تحقیقات روانکاوی

Early Parenting Research and Prevention of Disorder: Psychoanalytic Research at Interdisciplinary Frontiers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert N. Emde and Marianne Leuzinger-Bohleber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر