موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طب روان تنی
Psychosomatic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب روان تنی

Psychosomatic Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kurt Ackerman and Andrea Dimartini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اختلالات خلقی مقاوم به درمان
Treatment-Resistant Mood Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات خلقی مقاوم به درمان

Treatment-Resistant Mood Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roger McIntyre and Andre Carvalho
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی حمل و نقل هوایی: جلد 1
Advances in Aviation Psychology: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی حمل و نقل هوایی: جلد 1

Advances in Aviation Psychology: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael A. Vidulich and Pamela S. Tsang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روابط انسانی
Human Relations
نام کتاب:

دانلود کتاب روابط انسانی

Human Relations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie Dalton , Dawn G Hoyle and Marie W Watts
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش اطلاعات بشر: چشم انداز، حافظه، و توجه
Human Information Processing: Vision, Memory, and Attention
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش اطلاعات بشر: چشم انداز، حافظه، و توجه

Human Information Processing: Vision, Memory, and Attention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Chubb , Barbara Dosher , Zhong-Lin Lu and Richard M. Shiffrin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار انسان
Human Behavior: A Cell to Society Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار انسان

Human Behavior: A Cell to Society Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael G. Vaughn , Matt DeLisi and Holly C. Matto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب How Do You Feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self
How Do You Feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self
نام کتاب:

دانلود کتاب How Do You Feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self

How Do You Feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: A.D. Craig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 93.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد تجربی به آسیب شناسی روانی
An Experiential Approach to Psychopathology: What is it like to Suffer from Mental Disorders?
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد تجربی به آسیب شناسی روانی

An Experiential Approach to Psychopathology: What is it like to Suffer from Mental Disorders?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Stanghellini and Massimiliano Aragona
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی و قانون: جلد 1
Advances in Psychology and Law: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی و قانون: جلد 1

Advances in Psychology and Law: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Monica K. Miller and Brian H. Bornstein
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوال از زمان: فروید در پرتو زمانمندی هایدگر
A Question of Time: Freud in the Light of Heidegger's Temporality
نام کتاب:

دانلود کتاب سوال از زمان: فروید در پرتو زمانمندی هایدگر

A Question of Time: Freud in the Light of Heidegger's Temporality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joel Pearl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی برای مردم: به سوی یک روانکاوی پیشرو
A Psychotherapy for the People: Toward a Progressive Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی برای مردم: به سوی یک روانکاوی پیشرو

A Psychotherapy for the People: Toward a Progressive Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lewis Aron and Karen E. Starr
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه رابطه در روانشناسی
A History of “Relevance” in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه رابطه در روانشناسی

A History of “Relevance” in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Wahbie Long
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی بالینی سازنده برای رفتار درمانی شناختی
A Constructionist Clinical Psychology for Cognitive Behaviour Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی بالینی سازنده برای رفتار درمانی شناختی

A Constructionist Clinical Psychology for Cognitive Behaviour Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kieron P. O'Connor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک برنامه درمان شناختی رفتاری برای مشکل قمار
A Cognitive Behavioural Therapy Programme for Problem Gambling: Therapist Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب یک برنامه درمان شناختی رفتاری برای مشکل قمار

A Cognitive Behavioural Therapy Programme for Problem Gambling: Therapist Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Namrata Raylu
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان کمال گرایی شناختی رفتاری
Cognitive-Behavioral Treatment of Perfectionism
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان کمال گرایی شناختی رفتاری

Cognitive-Behavioral Treatment of Perfectionism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sarah J. Egan , Tracey D. Wade , Roz Shafran and Martin M. Antony
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای اختلالات اضطرابی
Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety Disorders: Mastering Clinical Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای اختلالات اضطرابی

Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety Disorders: Mastering Clinical Challenges
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gillian Butler , Melanie Fennell and Ann Hackmann
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی اختلالات شخصیتی، چاپ سوم
Cognitive Therapy of Personality Disorders, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی اختلالات شخصیتی، چاپ سوم

Cognitive Therapy of Personality Disorders, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aaron T. Beck , Denise D. Davis and EdD Arthur Freeman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش شناختی رفتاری در درک و تفکیک درمان
Cognitive Behavioural Approaches to the Understanding and Treatment of Dissociation
نام کتاب:

دانلود کتاب روش شناختی رفتاری در درک و تفکیک درمان

Cognitive Behavioural Approaches to the Understanding and Treatment of Dissociation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fiona Kennedy , Helen Kennerley and David Pearson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و عاطفه: از ترتیب تا اختلال
Cognition and Emotion: From order to disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و عاطفه: از ترتیب تا اختلال

Cognition and Emotion: From order to disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mick Power and Tim Dalgleish
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمانگر در اختلال دو قطبی: یکپارچه سازی فارماکولوژی و روان درمانی
Clinician's guide to bipolar disorder : integrating pharmacology and psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمانگر در اختلال دو قطبی: یکپارچه سازی فارماکولوژی و روان درمانی

Clinician's guide to bipolar disorder : integrating pharmacology and psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David J. Miklowitz and Michael J. Gitlin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر