موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش شناختی رفتاری در درک و تفکیک درمان
Cognitive Behavioural Approaches to the Understanding and Treatment of Dissociation
نام کتاب:

دانلود کتاب روش شناختی رفتاری در درک و تفکیک درمان

Cognitive Behavioural Approaches to the Understanding and Treatment of Dissociation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fiona Kennedy , Helen Kennerley and David Pearson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و عاطفه: از ترتیب تا اختلال
Cognition and Emotion: From order to disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و عاطفه: از ترتیب تا اختلال

Cognition and Emotion: From order to disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mick Power and Tim Dalgleish
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمانگر در اختلال دو قطبی: یکپارچه سازی فارماکولوژی و روان درمانی
Clinician's guide to bipolar disorder : integrating pharmacology and psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمانگر در اختلال دو قطبی: یکپارچه سازی فارماکولوژی و روان درمانی

Clinician's guide to bipolar disorder : integrating pharmacology and psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David J. Miklowitz and Michael J. Gitlin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمول بندی مورد برای کودکان و نوجوانان
Case Formulation with Children and Adolescents
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمول بندی مورد برای کودکان و نوجوانان

Case Formulation with Children and Adolescents
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Katharina Manassis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناامنی زیستی
Bioinsecurities: Disease Interventions, Empire, and the Government of Species
نام کتاب:

دانلود کتاب ناامنی زیستی

Bioinsecurities: Disease Interventions, Empire, and the Government of Species
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neel Ahuja
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراتر از ضد گروه: بقا و تحول
Beyond the Anti-Group: Survival and transformation
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از ضد گروه: بقا و تحول

Beyond the Anti-Group: Survival and transformation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Morris Nitsun
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل شدن به انسان: تکوین، متافیزیک، و بیان عاطفی بشر
Becoming Human: The Ontogenesis, Metaphysics, and Expression of Human Emotionality
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل شدن به انسان: تکوین، متافیزیک، و بیان عاطفی بشر

Becoming Human: The Ontogenesis, Metaphysics, and Expression of Human Emotionality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jennifer Greenwood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی روانسنجی
Bayesian Psychometric Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی روانسنجی

Bayesian Psychometric Modeling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roy Levy and Robert J. Mislevy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی و طبیعت
Anthropology and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی و طبیعت

Anthropology and Nature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kirsten Hastrup
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی ترافیک
Advances in Traffic Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی ترافیک

Advances in Traffic Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark Sullman and Lisa Dorn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افشای تطبیقی: یک درمان جدید برای ترومای جنگی ، از دست دادن، و  آسیب اخلاقی
Adaptive Disclosure: A New Treatment for Military Trauma, Loss, and Moral Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب افشای تطبیقی: یک درمان جدید برای ترومای جنگی ، از دست دادن، و آسیب اخلاقی

Adaptive Disclosure: A New Treatment for Military Trauma, Loss, and Moral Injury
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brett T. Litz , Leslie Lebowitz, Matt J. Gray and William P. Nash
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال استرس حاد
Acute Stress Disorder: What It Is and How to Treat It
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال استرس حاد

Acute Stress Disorder: What It Is and How to Treat It
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard A. Bryant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جستجو برای یک رابطه:  اقدام درمانی
The Search for a Relational Home: An intersubjective view of therapeutic action
نام کتاب:

دانلود کتاب جستجو برای یک رابطه: اقدام درمانی

The Search for a Relational Home: An intersubjective view of therapeutic action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Jaenicke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات سلامت روانی از تجارب موسیقی: نظریه ها، مطالعات و بازتاب موسیقی در سلامت
Psychological Health Effects of Musical Experiences: Theories, Studies and Reflections in Music Health Science
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات سلامت روانی از تجارب موسیقی: نظریه ها، مطالعات و بازتاب موسیقی در سلامت

Psychological Health Effects of Musical Experiences: Theories, Studies and Reflections in Music Health Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Töres Theorell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان درمان تروما با استفاده از تمرکز: مداخلات برای درمانگران، کودکان، و مراقبان آنها
Using Trauma-Focused Therapy Stories: Interventions for Therapists, Children, and Their Caregivers
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان درمان تروما با استفاده از تمرکز: مداخلات برای درمانگران، کودکان، و مراقبان آنها

Using Trauma-Focused Therapy Stories: Interventions for Therapists, Children, and Their Caregivers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pat Pernicano
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم خود بیگانگی والدین: روش خانواده درمانی و همکاری سیستم  بهبود
The Parental Alienation Syndrome: A Family Therapy and Collaborative Systems Approach to Amelioration
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم خود بیگانگی والدین: روش خانواده درمانی و همکاری سیستم بهبود

The Parental Alienation Syndrome: A Family Therapy and Collaborative Systems Approach to Amelioration
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda J. Gottlieb
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب روانشناسی نظری و فلسفی: روش ها، و دستورالعمل های جدید برای علوم اجتماعی
The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب روانشناسی نظری و فلسفی: روش ها، و دستورالعمل های جدید برای علوم اجتماعی

The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jack Martin , Jeff Sugarman and Kathleen L. Slaney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اساس بیولوژی بهداشت روان
The Biological Basis of Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس بیولوژی بهداشت روان

The Biological Basis of Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William T. Blows
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شش فرزند: طیف آسیب شناسی روانی کودکان و درمان آن
Six Children: The Spectrum of Child Psychopathology and its Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب شش فرزند: طیف آسیب شناسی روانی کودکان و درمان آن

Six Children: The Spectrum of Child Psychopathology and its Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ann G. Smolen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان وابستگی تروما: داستان دست دادن و امید
Relational Treatment of Trauma: Stories of Loss and Hope
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان وابستگی تروما: داستان دست دادن و امید

Relational Treatment of Trauma: Stories of Loss and Hope
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Toni Heineman Routledge
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر