موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فورم مکالمها: تحقیق در ریشه ها و توسعه گفت و گو
Dialogic Formations: Investigations into the Origins and Development of the Dialogical Self
نام کتاب:

دانلود کتاب فورم مکالمها: تحقیق در ریشه ها و توسعه گفت و گو

Dialogic Formations: Investigations into the Origins and Development of the Dialogical Self
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie-Cã©Cile Bertau , Miguel M. GonãAlves and Peter T. F. Raggatt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد از نوجوانی تا بلوغ زودرس
Development from Adolescence to Early Adulthood: A dynamic systemic approach to transitions and transformations
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد از نوجوانی تا بلوغ زودرس

Development from Adolescence to Early Adulthood: A dynamic systemic approach to transitions and transformations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marion Kloep , Leo Hendry , Rachel Taylor and Ian Stuart-Hamilton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی فرهنگی و روانکاوی
Cultural Psychology and Psychoanalysis: Pathways to Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی فرهنگی و روانکاوی

Cultural Psychology and Psychoanalysis: Pathways to Synthesis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sergio Salvatore and Tania Zittoun
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری زن و شوهر
Cognitive Behavioural Couple Therapy: Distinctive Features
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری زن و شوهر

Cognitive Behavioural Couple Therapy: Distinctive Features
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Worrell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی
Abnormal Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی

Abnormal Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronald J. Comer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 46.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش روانکاوی رابطه به روان درمانی زوج
A Relational Psychoanalytic Approach to Couples Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب روش روانکاوی رابطه به روان درمانی زوج

A Relational Psychoanalytic Approach to Couples Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Philip A. Ringstrom
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت افسردگی در عمل بالینی
Managing Depression in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت افسردگی در عمل بالینی

Managing Depression in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward S Friedman and Ian M Anderson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آواشناسی بالینی: رویکردهای نظری
Principles of Clinical Phonology: Theoretical Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آواشناسی بالینی: رویکردهای نظری

Principles of Clinical Phonology: Theoretical Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Martin J. Ball
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی عمومی
Yale Textbook of Public Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی عمومی

Yale Textbook of Public Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Selby Jacobs and Jeanne Steiner
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تفکر دلسرد کننده
Textbooks, Testing, Training: How We Discourage Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تفکر دلسرد کننده

Textbooks, Testing, Training: How We Discourage Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen S. Willoughby
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب روانپزشکی بالینی: پاتوفیزیولوژی رفتار و بیماری های روانی
Neuroscience of Clinical Psychiatry: The Pathophysiology of Behavior and Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب روانپزشکی بالینی: پاتوفیزیولوژی رفتار و بیماری های روانی

Neuroscience of Clinical Psychiatry: The Pathophysiology of Behavior and Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edmund S. Higgins and Mark S. George
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 56 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان و حقوق بشر: چشم انداز، عمل، و شجاعت
Mental Health and Human Rights: Vision, praxis, and courage
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان و حقوق بشر: چشم انداز، عمل، و شجاعت

Mental Health and Human Rights: Vision, praxis, and courage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Dudley , Derrick Silove and Fran Gale
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره کوتاه مدت موثر
Effective Short-Term Counselling: Psychodynamic and CBT Approaches in Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره کوتاه مدت موثر

Effective Short-Term Counselling: Psychodynamic and CBT Approaches in Primary Care
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Valerie Garrett
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحولات در درمان بزرگسالان و نوجوانان
Contemporary Developments in Adult and Young Adult Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات در درمان بزرگسالان و نوجوانان

Contemporary Developments in Adult and Young Adult Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandra Lemma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم بالینی در  تجربه زندگی روانکاو
Clinical Implications of the Psychoanalyst's Life Experience: When the Personal Becomes Professional
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم بالینی در تجربه زندگی روانکاو

Clinical Implications of the Psychoanalyst's Life Experience: When the Personal Becomes Professional
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven Kuchuck
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان آگاه غم و اندوه دلبستگی
Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان آگاه غم و اندوه دلبستگی

Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Phyllis S. Kosminsky and John R. Jordan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وابستگی در بزرگسالی: ساختار، دینامیک، و تغییر
Attachment in Adulthood, Second Edition: Structure, Dynamics, and Change
نام کتاب:

دانلود کتاب وابستگی در بزرگسالی: ساختار، دینامیک، و تغییر

Attachment in Adulthood, Second Edition: Structure, Dynamics, and Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mario Mikulincer and Phillip R. Shaver
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسخه ای برای روانپزشکی: چرا ما نیاز به یک رویکرد کاملا جدید در سلامت روان و سلامت
A Prescription for Psychiatry: Why We Need a Whole New Approach to Mental Health and Wellbeing
نام کتاب:

دانلود کتاب نسخه ای برای روانپزشکی: چرا ما نیاز به یک رویکرد کاملا جدید در سلامت روان و سلامت

A Prescription for Psychiatry: Why We Need a Whole New Approach to Mental Health and Wellbeing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: P. Kinderman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کار جوانان، آموزش و روانشناسی در اوایل - برخورد آستانه ای
Youth Work, Early Education, and Psychology: Liminal Encounters
نام کتاب:

دانلود کتاب کار جوانان، آموزش و روانشناسی در اوایل - برخورد آستانه ای

Youth Work, Early Education, and Psychology: Liminal Encounters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Veronica Pacini-Ketchabaw and Kathleen Skott-Myhre
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  درک شادی: بررسی انتقادی روانشناسی مثبت
Understanding Happiness: A critical review of positive psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب درک شادی: بررسی انتقادی روانشناسی مثبت

Understanding Happiness: A critical review of positive psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mick Power
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر