موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روانپزشکی: شکستن یخ معرفی، کارهای معمول، شرایط اضطراری برای کارآموزان
Psychiatry: Breaking the ICE Introductions, Common Tasks, Emergencies for Trainees
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی: شکستن یخ معرفی، کارهای معمول، شرایط اضطراری برای کارآموزان

Psychiatry: Breaking the ICE Introductions, Common Tasks, Emergencies for Trainees
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sarah L. Stringer , Juliet Hurn and Anna M. Burnside
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست های روانشناسی برای ورزشکاران نخبه
Physiological Tests for Elite Athletes-2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های روانشناسی برای ورزشکاران نخبه

Physiological Tests for Elite Athletes-2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Australian Institute of Sport , Rebecca Tanner and Christopher Gore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی شخصیت در روانشناسی پلیسی
Personality Assessment in Police Psychology: A 21st Century Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی شخصیت در روانشناسی پلیسی

Personality Assessment in Police Psychology: A 21st Century Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter A. Weiss
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان های غیر دارویی برای ADHD در بزرگسالان: ارزیابی تاثیر بر عملکرد روزانه و رفاه
Nonmedication Treatments for Adult ADHD: Evaluating Impact on Daily Functioning and Well-Being
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان های غیر دارویی برای ADHD در بزرگسالان: ارزیابی تاثیر بر عملکرد روزانه و رفاه

Nonmedication Treatments for Adult ADHD: Evaluating Impact on Daily Functioning and Well-Being
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: J. Russell Ramsay
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه خیال پردازی به واقعیت می انجامد: اطلاعات و سرگرمی رسانه ها در زندگی روزمره، تجدید نظر و گسترش
How Fantasy Becomes Reality: Information and Entertainment Media in Everyday Life, Revised and Expanded
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه خیال پردازی به واقعیت می انجامد: اطلاعات و سرگرمی رسانه ها در زندگی روزمره، تجدید نظر و گسترش

How Fantasy Becomes Reality: Information and Entertainment Media in Everyday Life, Revised and Expanded
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Karen E. Dill-Shackleford
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف طب رفتاری
Encyclopedia of Behavioral Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف طب رفتاری

Encyclopedia of Behavioral Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marc Gellman and J. Rick Turner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشفتگی هوشیاری: مقالات جدید در آسیب شناسی روانی و نظریه هوشیاری
Disturbed Consciousness: New Essays on Psychopathology and Theories of Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب آشفتگی هوشیاری: مقالات جدید در آسیب شناسی روانی و نظریه هوشیاری

Disturbed Consciousness: New Essays on Psychopathology and Theories of Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rocco J. Gennaro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فورم مکالمها: تحقیق در ریشه ها و توسعه گفت و گو
Dialogic Formations: Investigations into the Origins and Development of the Dialogical Self
نام کتاب:

دانلود کتاب فورم مکالمها: تحقیق در ریشه ها و توسعه گفت و گو

Dialogic Formations: Investigations into the Origins and Development of the Dialogical Self
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie-Cã©Cile Bertau , Miguel M. GonãAlves and Peter T. F. Raggatt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد از نوجوانی تا بلوغ زودرس
Development from Adolescence to Early Adulthood: A dynamic systemic approach to transitions and transformations
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد از نوجوانی تا بلوغ زودرس

Development from Adolescence to Early Adulthood: A dynamic systemic approach to transitions and transformations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marion Kloep , Leo Hendry , Rachel Taylor and Ian Stuart-Hamilton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی فرهنگی و روانکاوی
Cultural Psychology and Psychoanalysis: Pathways to Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی فرهنگی و روانکاوی

Cultural Psychology and Psychoanalysis: Pathways to Synthesis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sergio Salvatore and Tania Zittoun
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری زن و شوهر
Cognitive Behavioural Couple Therapy: Distinctive Features
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری زن و شوهر

Cognitive Behavioural Couple Therapy: Distinctive Features
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Worrell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی
Abnormal Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی

Abnormal Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronald J. Comer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 46.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش روانکاوی رابطه به روان درمانی زوج
A Relational Psychoanalytic Approach to Couples Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب روش روانکاوی رابطه به روان درمانی زوج

A Relational Psychoanalytic Approach to Couples Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Philip A. Ringstrom
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت افسردگی در عمل بالینی
Managing Depression in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت افسردگی در عمل بالینی

Managing Depression in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward S Friedman and Ian M Anderson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آواشناسی بالینی: رویکردهای نظری
Principles of Clinical Phonology: Theoretical Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آواشناسی بالینی: رویکردهای نظری

Principles of Clinical Phonology: Theoretical Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Martin J. Ball
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی عمومی
Yale Textbook of Public Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی عمومی

Yale Textbook of Public Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Selby Jacobs and Jeanne Steiner
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تفکر دلسرد کننده
Textbooks, Testing, Training: How We Discourage Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تفکر دلسرد کننده

Textbooks, Testing, Training: How We Discourage Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen S. Willoughby
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب روانپزشکی بالینی: پاتوفیزیولوژی رفتار و بیماری های روانی
Neuroscience of Clinical Psychiatry: The Pathophysiology of Behavior and Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب روانپزشکی بالینی: پاتوفیزیولوژی رفتار و بیماری های روانی

Neuroscience of Clinical Psychiatry: The Pathophysiology of Behavior and Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edmund S. Higgins and Mark S. George
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 56 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان و حقوق بشر: چشم انداز، عمل، و شجاعت
Mental Health and Human Rights: Vision, praxis, and courage
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان و حقوق بشر: چشم انداز، عمل، و شجاعت

Mental Health and Human Rights: Vision, praxis, and courage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Dudley , Derrick Silove and Fran Gale
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره کوتاه مدت موثر
Effective Short-Term Counselling: Psychodynamic and CBT Approaches in Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره کوتاه مدت موثر

Effective Short-Term Counselling: Psychodynamic and CBT Approaches in Primary Care
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Valerie Garrett
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر