موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب داروها در روانپزشکی
Drugs in Psychiatry, 2nd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب داروها در روانپزشکی

Drugs in Psychiatry, 2nd edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Basant K. Puri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاقیت و حمایت اجتماعی در سلامت روان
Creativity and Social Support in Mental Health: Service Users' Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاقیت و حمایت اجتماعی در سلامت روان

Creativity and Social Support in Mental Health: Service Users' Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. McDonnell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکایات شایع در زوج درمانی: رویکردهای جدید به درمان تعارض زناشویی
Common Complaints in Couple Therapy: New Approaches to Treating Marital Conflict
نام کتاب:

دانلود کتاب شکایات شایع در زوج درمانی: رویکردهای جدید به درمان تعارض زناشویی

Common Complaints in Couple Therapy: New Approaches to Treating Marital Conflict
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joan Lachkar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری با کودکان، نوجوانان و خانواده ها
CBT with Children, Young People and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری با کودکان، نوجوانان و خانواده ها

CBT with Children, Young People and Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Fuggle , Sandra Dunsmuir and Vicki Curry
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال خودمختاری و روانی
Autonomy and Mental Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال خودمختاری و روانی

Autonomy and Mental Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lubomira Radoilska
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان غم و اندوه دلبستگی آگاه
Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان غم و اندوه دلبستگی آگاه

Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Phyllis S. Kosminsky and John R. Jordan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سایبرسایکولوژی
An Introduction to Cyberpsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سایبرسایکولوژی

An Introduction to Cyberpsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Irene Connolly , Marion Palmer , Hannah Barton and Gráinne Kirwan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوء استفاده: یک دایره المعارف از علل، پیامد و درمان
Abuse: An Encyclopedia of Causes, Consequences, and Treatments
نام کتاب:

دانلود کتاب سوء استفاده: یک دایره المعارف از علل، پیامد و درمان

Abuse: An Encyclopedia of Causes, Consequences, and Treatments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosemarie Skaine
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون علوم رفتاری و علوم اجتماعی
Behavioral science and social sciences USMLE Step 1 Lecture Notes 2016
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون علوم رفتاری و علوم اجتماعی

Behavioral science and social sciences USMLE Step 1 Lecture Notes 2016
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Faselis, M.D. , Alina Gonzalez-Mayo and Mark Tyler-Lloyd
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک غم و اندوه: مقدمه
Understanding Grief: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب درک غم و اندوه: مقدمه

Understanding Grief: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard Gross
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حقیقت و ناخودآگاه در روانکاوی
Truth and the Unconscious in Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب حقیقت و ناخودآگاه در روانکاوی

Truth and the Unconscious in Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giuseppe Civitarese
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدر در دسترس نیست: هفت راه زنان می توانند درک کنند، بهداشت، و مقابله با یک رابطه پدر و دختر شکسته
The Unavailable Father: Seven Ways Women Can Understand, Heal, and Cope with a Broken Father-Daughter Relationship
نام کتاب:

دانلود کتاب پدر در دسترس نیست: هفت راه زنان می توانند درک کنند، بهداشت، و مقابله با یک رابطه پدر و دختر شکسته

The Unavailable Father: Seven Ways Women Can Understand, Heal, and Cope with a Broken Father-Daughter Relationship
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sarah S. Rosenthal
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانش شناخت کودک: داستان چه اتفاقی می افتد زمانی که ما در حال رشد هستیم
The Science inside the Child: The story of what happens when we're growing up
نام کتاب:

دانلود کتاب دانش شناخت کودک: داستان چه اتفاقی می افتد زمانی که ما در حال رشد هستیم

The Science inside the Child: The story of what happens when we're growing up
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sara Meadows
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب خودکشی و خودآزاری
The Oxford Handbook of Suicide and Self-Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب خودکشی و خودآزاری

The Oxford Handbook of Suicide and Self-Injury
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthew K. Nock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب آکسفورد تحقیق کیفی
The Oxford Handbook of Qualitative Research
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب آکسفورد تحقیق کیفی

The Oxford Handbook of Qualitative Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Patricia Leavy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب آکسفوردهویت چند فرهنگی
The Oxford Handbook of Multicultural Identity
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب آکسفوردهویت چند فرهنگی

The Oxford Handbook of Multicultural Identity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Veronica Benet-Martinez and Ying-Yi Hong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی شوخ طبعی محل کار
The Complexity of Workplace Humour: Laughter, Jokers and the Dark Side of Humour
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی شوخ طبعی محل کار

The Complexity of Workplace Humour: Laughter, Jokers and the Dark Side of Humour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Plester
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورد حقوقی علیه اراده آزاد
The Case Against Free Will: What a Quiet Revolution in Psychology has Revealed about How Behaviour is Determined
نام کتاب:

دانلود کتاب مورد حقوقی علیه اراده آزاد

The Case Against Free Will: What a Quiet Revolution in Psychology has Revealed about How Behaviour is Determined
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Lieberman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی برای جوانان مهاجر
Psychotherapy for Immigrant Youth
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی برای جوانان مهاجر

Psychotherapy for Immigrant Youth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sita Patel and Daryn Reicherter
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آسیب شناسی روانی: مبانی برای درک معاصر
Psychopathology: Foundations for a Contemporary Understanding
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی: مبانی برای درک معاصر

Psychopathology: Foundations for a Contemporary Understanding
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James E. Maddux and Barbara A. Winstead
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر