موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تغذیه زندگی درونی متخصصان بالینی وانسان دوستی
Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians: The Ethical Turn in Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه زندگی درونی متخصصان بالینی وانسان دوستی

Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians: The Ethical Turn in Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donna M. Orange
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی کوهوت در بین فرهنگها: روانشناسی انسان
Kohut's Twinship Across Cultures: The Psychology of Being Human
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی کوهوت در بین فرهنگها: روانشناسی انسان

Kohut's Twinship Across Cultures: The Psychology of Being Human
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Koichi Togashi and Amanda Kottler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارش غیر مستقیم و عملگرایی
Indirect Reports and Pragmatics: Interdisciplinary Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارش غیر مستقیم و عملگرایی

Indirect Reports and Pragmatics: Interdisciplinary Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandro Capone , Ferenc Kiefer and Franco Lo Piparo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از ID تا الاذهانی: در مورد درمان صحبت کردن
From Id to Intersubjectivity: Talking about the Talking Cure with Master Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب از ID تا الاذهانی: در مورد درمان صحبت کردن

From Id to Intersubjectivity: Talking about the Talking Cure with Master Clinicians
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dianna T. Kenny
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و درمانگر
Emotions and the Therapist: A Systemic-Dialogical Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و درمانگر

Emotions and the Therapist: A Systemic-Dialogical Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paolo Bertrando
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل در حال ظهور در روان درمانی تمرکز گرا
Emerging Practice in Focusing-Oriented Psychotherapy: Innovative Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل در حال ظهور در روان درمانی تمرکز گرا

Emerging Practice in Focusing-Oriented Psychotherapy: Innovative Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Greg Madison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقلانیت زیست محیطی
Ecological Rationality: Intelligence in the World
نام کتاب:

دانلود کتاب عقلانیت زیست محیطی

Ecological Rationality: Intelligence in the World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter M. Todd, Gerd Gigerenzer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروها در روانپزشکی
Drugs in Psychiatry, 2nd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب داروها در روانپزشکی

Drugs in Psychiatry, 2nd edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Basant K. Puri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاقیت و حمایت اجتماعی در سلامت روان
Creativity and Social Support in Mental Health: Service Users' Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاقیت و حمایت اجتماعی در سلامت روان

Creativity and Social Support in Mental Health: Service Users' Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. McDonnell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکایات شایع در زوج درمانی: رویکردهای جدید به درمان تعارض زناشویی
Common Complaints in Couple Therapy: New Approaches to Treating Marital Conflict
نام کتاب:

دانلود کتاب شکایات شایع در زوج درمانی: رویکردهای جدید به درمان تعارض زناشویی

Common Complaints in Couple Therapy: New Approaches to Treating Marital Conflict
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joan Lachkar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری با کودکان، نوجوانان و خانواده ها
CBT with Children, Young People and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری با کودکان، نوجوانان و خانواده ها

CBT with Children, Young People and Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Fuggle , Sandra Dunsmuir and Vicki Curry
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال خودمختاری و روانی
Autonomy and Mental Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال خودمختاری و روانی

Autonomy and Mental Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lubomira Radoilska
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان غم و اندوه دلبستگی آگاه
Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان غم و اندوه دلبستگی آگاه

Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Phyllis S. Kosminsky and John R. Jordan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سایبرسایکولوژی
An Introduction to Cyberpsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سایبرسایکولوژی

An Introduction to Cyberpsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Irene Connolly , Marion Palmer , Hannah Barton and Gráinne Kirwan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوء استفاده: یک دایره المعارف از علل، پیامد و درمان
Abuse: An Encyclopedia of Causes, Consequences, and Treatments
نام کتاب:

دانلود کتاب سوء استفاده: یک دایره المعارف از علل، پیامد و درمان

Abuse: An Encyclopedia of Causes, Consequences, and Treatments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosemarie Skaine
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون علوم رفتاری و علوم اجتماعی
Behavioral science and social sciences USMLE Step 1 Lecture Notes 2016
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون علوم رفتاری و علوم اجتماعی

Behavioral science and social sciences USMLE Step 1 Lecture Notes 2016
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Faselis, M.D. , Alina Gonzalez-Mayo and Mark Tyler-Lloyd
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک غم و اندوه: مقدمه
Understanding Grief: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب درک غم و اندوه: مقدمه

Understanding Grief: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard Gross
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حقیقت و ناخودآگاه در روانکاوی
Truth and the Unconscious in Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب حقیقت و ناخودآگاه در روانکاوی

Truth and the Unconscious in Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giuseppe Civitarese
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدر در دسترس نیست: هفت راه زنان می توانند درک کنند، بهداشت، و مقابله با یک رابطه پدر و دختر شکسته
The Unavailable Father: Seven Ways Women Can Understand, Heal, and Cope with a Broken Father-Daughter Relationship
نام کتاب:

دانلود کتاب پدر در دسترس نیست: هفت راه زنان می توانند درک کنند، بهداشت، و مقابله با یک رابطه پدر و دختر شکسته

The Unavailable Father: Seven Ways Women Can Understand, Heal, and Cope with a Broken Father-Daughter Relationship
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sarah S. Rosenthal
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانش شناخت کودک: داستان چه اتفاقی می افتد زمانی که ما در حال رشد هستیم
The Science inside the Child: The story of what happens when we're growing up
نام کتاب:

دانلود کتاب دانش شناخت کودک: داستان چه اتفاقی می افتد زمانی که ما در حال رشد هستیم

The Science inside the Child: The story of what happens when we're growing up
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sara Meadows
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر