موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای مراقبت پلی تروما و توانبخشی
Handbook of Polytrauma Care and Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبت پلی تروما و توانبخشی

Handbook of Polytrauma Care and Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David X. Cifu and Henry L. Lew
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب روانشناسی بحرانی
Handbook of Critical Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب روانشناسی بحرانی

Handbook of Critical Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه روانشناسی تصمیم گیری
Encyclopedia of Psychology of Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه روانشناسی تصمیم گیری

Encyclopedia of Psychology of Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Denis Murphy
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلهای گفتار پویا
Dynamic Speech Models
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلهای گفتار پویا

Dynamic Speech Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Li Deng
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناتوانی تحقیقات امروز : چشم اندازهای بین المللی
Disability Research Today: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب ناتوانی تحقیقات امروز : چشم اندازهای بین المللی

Disability Research Today: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tom Shakespeare
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات افسردگی
Depressive Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات افسردگی

Depressive Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carla Mooney
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحث سازنده: تئوری، تحقیق، تمرین
Constructive Controversy: Theory, Research, Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بحث سازنده: تئوری، تحقیق، تمرین

Constructive Controversy: Theory, Research, Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David W. Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب COMPASS و علم پیاده سازی: بهبود نتایج آموزشی کودکان مبتلا به ASD
COMPASS and Implementation Science: Improving Educational Outcomes of Children with ASD
نام کتاب:

دانلود کتاب COMPASS و علم پیاده سازی: بهبود نتایج آموزشی کودکان مبتلا به ASD

COMPASS and Implementation Science: Improving Educational Outcomes of Children with ASD
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa A. Ruble and John H. McGrew
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تارنما در روانشناسی غیر طبیعی
Casebook in Abnormal Psychology, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تارنما در روانشناسی غیر طبیعی

Casebook in Abnormal Psychology, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Timothy A. Brown and David H. Barlow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه کنونی در انتخاب جنسی
Current Perspectives on Sexual Selection: What's left after Darwin?
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه کنونی در انتخاب جنسی

Current Perspectives on Sexual Selection: What's left after Darwin?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thierry Hoquet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارب خانوادگی از اختلالات دو قطبی
Family Experiences of Bipolar Disorder: The Ups, The Downs and the Bits in Between
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارب خانوادگی از اختلالات دو قطبی

Family Experiences of Bipolar Disorder: The Ups, The Downs and the Bits in Between
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cara Aiken
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره و اجرا: به سوی زندگی-بهبود کیفیت کار، روابط و هویت
Counseling and Action: Toward Life-Enhancing Work, Relationships, and Identity
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره و اجرا: به سوی زندگی-بهبود کیفیت کار، روابط و هویت

Counseling and Action: Toward Life-Enhancing Work, Relationships, and Identity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard A. Young , Jose Domene and Ladislav Valach
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درگیری های قومی: چشم اندازهای بین المللی
Handbook of Ethnic Conflict: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب درگیری های قومی: چشم اندازهای بین المللی

Handbook of Ethnic Conflict: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dan Landis and Rosita D. Albert
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری بزرگسالان
Cognitive-behavioral Therapy with Adults: A Guide to Empirically-informed Assessment and Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری بزرگسالان

Cognitive-behavioral Therapy with Adults: A Guide to Empirically-informed Assessment and Intervention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stefan Hofmann and Mark Reinecke
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان قرار گرفتن در معرض: بازاندیشی مدل
Exposure Therapy: Rethinking the Model - Refining the Method
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان قرار گرفتن در معرض: بازاندیشی مدل

Exposure Therapy: Rethinking the Model - Refining the Method
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Neudeck and Hans-Ulrich Wittchen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  داروهای موفق  روانپزشکی خروج از نورولپتیک، داروهای ضد افسردگی، تثبیت کننده خلق و خو، ریتالین و آرام بخش
Coming off Psychiatric Drugs Successful withdrawal from neuroleptics, antidepressants, mood stabilizers, Ritalin and tranquilizers (Ebook)
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای موفق روانپزشکی خروج از نورولپتیک، داروهای ضد افسردگی، تثبیت کننده خلق و خو، ریتالین و آرام بخش

Coming off Psychiatric Drugs Successful withdrawal from neuroleptics, antidepressants, mood stabilizers, Ritalin and tranquilizers (Ebook)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lehmann, Peter, Mosher, Loren R., Chamberlin, Judi, Lahti, Pirkko
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی: انرژی، عمل، و تفاوت
Anthropologies of Class: Power, Practice, and Inequality
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی: انرژی، عمل، و تفاوت

Anthropologies of Class: Power, Practice, and Inequality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James G. Carrier and Don Kalb
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز خود را بنوازید: اتخاذ یک طرز فکر موسیقی و تغییر زندگی و کار خود
Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life and Career
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز خود را بنوازید: اتخاذ یک طرز فکر موسیقی و تغییر زندگی و کار خود

Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life and Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anette Prehn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تغییر ذهن: هنر نفوذ بدون دستکاری
How to Change Minds: The Art of Influence without Manipulation
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تغییر ذهن: هنر نفوذ بدون دستکاری

How to Change Minds: The Art of Influence without Manipulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rob Jolles
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی سلامت
Health Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی سلامت

Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Shelley Taylor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر