موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تارنما در روانشناسی غیر طبیعی
Casebook in Abnormal Psychology, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تارنما در روانشناسی غیر طبیعی

Casebook in Abnormal Psychology, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Timothy A. Brown and David H. Barlow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه کنونی در انتخاب جنسی
Current Perspectives on Sexual Selection: What's left after Darwin?
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه کنونی در انتخاب جنسی

Current Perspectives on Sexual Selection: What's left after Darwin?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thierry Hoquet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارب خانوادگی از اختلالات دو قطبی
Family Experiences of Bipolar Disorder: The Ups, The Downs and the Bits in Between
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارب خانوادگی از اختلالات دو قطبی

Family Experiences of Bipolar Disorder: The Ups, The Downs and the Bits in Between
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cara Aiken
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره و اجرا: به سوی زندگی-بهبود کیفیت کار، روابط و هویت
Counseling and Action: Toward Life-Enhancing Work, Relationships, and Identity
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره و اجرا: به سوی زندگی-بهبود کیفیت کار، روابط و هویت

Counseling and Action: Toward Life-Enhancing Work, Relationships, and Identity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard A. Young , Jose Domene and Ladislav Valach
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درگیری های قومی: چشم اندازهای بین المللی
Handbook of Ethnic Conflict: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب درگیری های قومی: چشم اندازهای بین المللی

Handbook of Ethnic Conflict: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dan Landis and Rosita D. Albert
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری بزرگسالان
Cognitive-behavioral Therapy with Adults: A Guide to Empirically-informed Assessment and Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری بزرگسالان

Cognitive-behavioral Therapy with Adults: A Guide to Empirically-informed Assessment and Intervention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stefan Hofmann and Mark Reinecke
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان قرار گرفتن در معرض: بازاندیشی مدل
Exposure Therapy: Rethinking the Model - Refining the Method
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان قرار گرفتن در معرض: بازاندیشی مدل

Exposure Therapy: Rethinking the Model - Refining the Method
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Neudeck and Hans-Ulrich Wittchen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  داروهای موفق  روانپزشکی خروج از نورولپتیک، داروهای ضد افسردگی، تثبیت کننده خلق و خو، ریتالین و آرام بخش
Coming off Psychiatric Drugs Successful withdrawal from neuroleptics, antidepressants, mood stabilizers, Ritalin and tranquilizers (Ebook)
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای موفق روانپزشکی خروج از نورولپتیک، داروهای ضد افسردگی، تثبیت کننده خلق و خو، ریتالین و آرام بخش

Coming off Psychiatric Drugs Successful withdrawal from neuroleptics, antidepressants, mood stabilizers, Ritalin and tranquilizers (Ebook)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lehmann, Peter, Mosher, Loren R., Chamberlin, Judi, Lahti, Pirkko
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی: انرژی، عمل، و تفاوت
Anthropologies of Class: Power, Practice, and Inequality
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی: انرژی، عمل، و تفاوت

Anthropologies of Class: Power, Practice, and Inequality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James G. Carrier and Don Kalb
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز خود را بنوازید: اتخاذ یک طرز فکر موسیقی و تغییر زندگی و کار خود
Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life and Career
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز خود را بنوازید: اتخاذ یک طرز فکر موسیقی و تغییر زندگی و کار خود

Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life and Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anette Prehn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تغییر ذهن: هنر نفوذ بدون دستکاری
How to Change Minds: The Art of Influence without Manipulation
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تغییر ذهن: هنر نفوذ بدون دستکاری

How to Change Minds: The Art of Influence without Manipulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rob Jolles
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی سلامت
Health Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی سلامت

Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Shelley Taylor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ایمان و معنویت در محیط کار: پژوهش در حال ظهور و عمل
Handbook of Faith and Spirituality in the Workplace: Emerging Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ایمان و معنویت در محیط کار: پژوهش در حال ظهور و عمل

Handbook of Faith and Spirituality in the Workplace: Emerging Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Judi Neal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز اسطوره های بزرگ
Great Myths of the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز اسطوره های بزرگ

Great Myths of the Brain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christian Jarrett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان اختلالات روانپزشکی
Gabbard's Treatments of Psychiatric Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان اختلالات روانپزشکی

Gabbard's Treatments of Psychiatric Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Glen O. Gabbard , M.D. , Glen O. , M.D. Gabbard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه بین المللی موسیقی درمانی
International Dictionary of Music Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه بین المللی موسیقی درمانی

International Dictionary of Music Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kevin Kirkland
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پریشی و اسکیزوفرنی در بزرگسالان
Psychosis and schizophrenia in adults
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پریشی و اسکیزوفرنی در بزرگسالان

Psychosis and schizophrenia in adults
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: NCCMH
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی روانی در زنان: ترکیب دیدگاه جنسیتی به توصیفی آسیب شناسی روانی
Psychopathology in Women: Incorporating Gender Perspective into Descriptive Psychopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی در زنان: ترکیب دیدگاه جنسیتی به توصیفی آسیب شناسی روانی

Psychopathology in Women: Incorporating Gender Perspective into Descriptive Psychopathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Margarita Sáenz-Herrero
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه ها در جامعه: لینک ها و زبان
Networks in Society: Links and Language
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه ها در جامعه: لینک ها و زبان

Networks in Society: Links and Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Stocker and Terry Bossomaier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای تشخیص سرطان
Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای تشخیص سرطان

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Cancer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Trish Bartley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر