موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مغز اسطوره های بزرگ
Great Myths of the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز اسطوره های بزرگ

Great Myths of the Brain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christian Jarrett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان اختلالات روانپزشکی
Gabbard's Treatments of Psychiatric Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان اختلالات روانپزشکی

Gabbard's Treatments of Psychiatric Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Glen O. Gabbard , M.D. , Glen O. , M.D. Gabbard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه بین المللی موسیقی درمانی
International Dictionary of Music Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه بین المللی موسیقی درمانی

International Dictionary of Music Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kevin Kirkland
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پریشی و اسکیزوفرنی در بزرگسالان
Psychosis and schizophrenia in adults
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پریشی و اسکیزوفرنی در بزرگسالان

Psychosis and schizophrenia in adults
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: NCCMH
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی روانی در زنان: ترکیب دیدگاه جنسیتی به توصیفی آسیب شناسی روانی
Psychopathology in Women: Incorporating Gender Perspective into Descriptive Psychopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی در زنان: ترکیب دیدگاه جنسیتی به توصیفی آسیب شناسی روانی

Psychopathology in Women: Incorporating Gender Perspective into Descriptive Psychopathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Margarita Sáenz-Herrero
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه ها در جامعه: لینک ها و زبان
Networks in Society: Links and Language
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه ها در جامعه: لینک ها و زبان

Networks in Society: Links and Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Stocker and Terry Bossomaier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای تشخیص سرطان
Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای تشخیص سرطان

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Cancer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Trish Bartley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روانی در عصر دیجیتال
Mental Health in the Digital Age: Grave Dangers, Great Promise
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روانی در عصر دیجیتال

Mental Health in the Digital Age: Grave Dangers, Great Promise
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elias Aboujaoude and Vladan Starcevic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روان در جنوب آسیا: اخلاق، منابع، برنامه ها و قانون
Mental Health in South Asia: Ethics, Resources, Programs and Legislation
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روان در جنوب آسیا: اخلاق، منابع، برنامه ها و قانون

Mental Health in South Asia: Ethics, Resources, Programs and Legislation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jitendra Kumar Trivedi and Adarsh Tripathi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روانی و مشکلات اجتماعی
Mental Health and Social Problems: A Social Work Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روانی و مشکلات اجتماعی

Mental Health and Social Problems: A Social Work Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nina Rovinelli Heller and Alex Gitterman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معنی در روانشناسی مثبت و وجودی
Meaning in Positive and Existential Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب معنی در روانشناسی مثبت و وجودی

Meaning in Positive and Existential Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexander Batthyany and Pninit Russo-Netzer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات استرس پس از درمان: علوم پایه و بالینی
Post-Traumatic Stress Disorder: Basic Science and Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات استرس پس از درمان: علوم پایه و بالینی

Post-Traumatic Stress Disorder: Basic Science and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Shiromani , Terrence Keane and Joseph E. LeDoux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی روانپزشکی پزشکی خواب
Foundations of Psychiatric Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی روانپزشکی پزشکی خواب

Foundations of Psychiatric Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John W. Winkelman and David T. Plante
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطاهای تجربی و خطای انسانی
Experimental Slips and Human Error: Exploring the Architecture of Volition
نام کتاب:

دانلود کتاب خطاهای تجربی و خطای انسانی

Experimental Slips and Human Error: Exploring the Architecture of Volition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bernard J. Baars
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش مبتنی بر شواهد برای درمان بدرفتاری کودکان
Evidence-Based Approaches for the Treatment of Maltreated Children: Considering core components and treatment effectiveness
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مبتنی بر شواهد برای درمان بدرفتاری کودکان

Evidence-Based Approaches for the Treatment of Maltreated Children: Considering core components and treatment effectiveness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Timmer and Anthony Urquiza
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برخورداری معرفتی
Epistemic Entitlement: The Right to Believe
نام کتاب:

دانلود کتاب برخورداری معرفتی

Epistemic Entitlement: The Right to Believe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hannes Ole Matthiessen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه نوروسایکولوژی بالینی
Encyclopedia of Clinical Neuropsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه نوروسایکولوژی بالینی

Encyclopedia of Clinical Neuropsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeffrey Kreutzer , John DeLuca and Bruce Caplan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بزرگسالی در حال ظهور و جوان: دیدگاه های چندگانه، روایات گوناگون
Emerging and Young Adulthood: Multiple Perspectives, Diverse Narratives
نام کتاب:

دانلود کتاب بزرگسالی در حال ظهور و جوان: دیدگاه های چندگانه، روایات گوناگون

Emerging and Young Adulthood: Multiple Perspectives, Diverse Narratives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Varda Konstam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشگیری از خودکشی و فن آوری های جدید
Suicide Prevention and New Technologies: Evidence Based Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشگیری از خودکشی و فن آوری های جدید

Suicide Prevention and New Technologies: Evidence Based Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian Mishara and Ad Kerkhof
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتخاب درمان موثر: راهنمای جامع سیستماتیک درمان اختلالات روانی
Selecting Effective Treatments: A Comprehensive Systematic Guide to Treating Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب درمان موثر: راهنمای جامع سیستماتیک درمان اختلالات روانی

Selecting Effective Treatments: A Comprehensive Systematic Guide to Treating Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Seligman and Lourie W. Reichenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر