موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پزشکی اعتیاد: علم و عمل
Addiction Medicine: Science and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی اعتیاد: علم و عمل

Addiction Medicine: Science and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bankole A. Johnson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه سلامت عمومی از سلامت روان زنان
A Public Health Perspective of Women's Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه سلامت عمومی از سلامت روان زنان

A Public Health Perspective of Women's Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bruce Lubotsky Levin and Marion Ann Becker
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی علمی و رفتاری برای دانش آموزان در معرض خطر
Academic and Behavior Supports for At-Risk Students: Tier 2 Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی علمی و رفتاری برای دانش آموزان در معرض خطر

Academic and Behavior Supports for At-Risk Students: Tier 2 Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melissa Stormont , Wendy M. Reinke , Keith C. Herman and Erica S. Lembke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روز خود را تغییر بده، نه زندگی خود را
Change Your Day, Not Your Life
نام کتاب:

دانلود کتاب روز خود را تغییر بده، نه زندگی خود را

Change Your Day, Not Your Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andy Core
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی کودک نابهنجار
Abnormal Child Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی کودک نابهنجار

Abnormal Child Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Eric J Mash and David A Wolfe
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ما مغزهای خودمان هستیم
We Are Our Brains: A Neurobiography of the Brain, from the Womb to Alzheimer's
نام کتاب:

دانلود کتاب ما مغزهای خودمان هستیم

We Are Our Brains: A Neurobiography of the Brain, from the Womb to Alzheimer's
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: D. F. Swaab
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکل پنهان: مدیریت چالش برانگیز اختلالات در روانپزشکی
Troublesome Disguises: Managing Challenging Disorders in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکل پنهان: مدیریت چالش برانگیز اختلالات در روانپزشکی

Troublesome Disguises: Managing Challenging Disorders in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dinesh Bhugra and Gin S. Malhi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان جنون
Treating Psychosis
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان جنون

Treating Psychosis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nicola P. Wright and Douglas Turkington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر ماهیت شکایات درد در طی طول عمر
The Changing Nature of Pain Complaints over the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر ماهیت شکایات درد در طی طول عمر

The Changing Nature of Pain Complaints over the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael R. Thomas and Ranjan Roy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیده اختلال روانی
The Phenomenon of Mental Disorder: Perspectives of Heidegger's Thought in Psychopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده اختلال روانی

The Phenomenon of Mental Disorder: Perspectives of Heidegger's Thought in Psychopathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Petr Kouba
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه بالینی بر روی حافظه شرح حال
Clinical Perspectives on Autobiographical Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه بالینی بر روی حافظه شرح حال

Clinical Perspectives on Autobiographical Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lynn A. Watson and Dorthe Berntsen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چالش ها در مشاوره: خودآزاری
Challenges in Counselling: Self-harm
نام کتاب:

دانلود کتاب چالش ها در مشاوره: خودآزاری

Challenges in Counselling: Self-harm
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Reeves and Kirsten Amis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات
Research
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات

Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Carmichael and Kirsten Amis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از دست دادن (فقدان)
Loss (Challenges in Counselling)
نام کتاب:

دانلود کتاب از دست دادن (فقدان)

Loss (Challenges in Counselling)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sally Flatteau Taylor and Kirsten Amis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خودشناسی
A Self-Study: Being a White Psychologist in an Indian World
نام کتاب:

دانلود کتاب خودشناسی

A Self-Study: Being a White Psychologist in an Indian World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Todd Sojonky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی شناختی
Cognitive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی شناختی

Cognitive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Sternberg
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال دو قطبی II: مدلسازی، اندازه گیری و مدیریت
Bipolar II Disorder: Modelling, Measuring and Managing
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال دو قطبی II: مدلسازی، اندازه گیری و مدیریت

Bipolar II Disorder: Modelling, Measuring and Managing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gordon Parker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک اجتماعی و واقعیت اجتماعی: چرایی درستی غلبه بر تعصب و خود پیشگویی
Social Perception and Social Reality: Why Accuracy Dominates Bias and Self-Fulfilling Prophecy
نام کتاب:

دانلود کتاب درک اجتماعی و واقعیت اجتماعی: چرایی درستی غلبه بر تعصب و خود پیشگویی

Social Perception and Social Reality: Why Accuracy Dominates Bias and Self-Fulfilling Prophecy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lee Jussim
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی: راهنمای حیاتی
Psychotherapy: A critical guide
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی: راهنمای حیاتی

Psychotherapy: A critical guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. van Deth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک حالات صورت در ارتباطات: دیدگاه های میان فرهنگی و چند رشته ای
Understanding Facial Expressions in Communication: Cross-cultural and Multidisciplinary Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب درک حالات صورت در ارتباطات: دیدگاه های میان فرهنگی و چند رشته ای

Understanding Facial Expressions in Communication: Cross-cultural and Multidisciplinary Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Manas K. Mandal and Avinash Awasthi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر