موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انتخاب درمان موثر: راهنمای جامع سیستماتیک درمان اختلالات روانی
Selecting Effective Treatments: A Comprehensive Systematic Guide to Treating Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب درمان موثر: راهنمای جامع سیستماتیک درمان اختلالات روانی

Selecting Effective Treatments: A Comprehensive Systematic Guide to Treating Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Seligman and Lourie W. Reichenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب توسعه و ارائه مدارک و شواهد مبتنی بر عمل: راهنمایی برای روان درمانی
Developing and Delivering Practice-Based Evidence: A Guide for the Psychological Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه و ارائه مدارک و شواهد مبتنی بر عمل: راهنمایی برای روان درمانی

Developing and Delivering Practice-Based Evidence: A Guide for the Psychological Therapies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Barkham , Gillian E. Hardy and John Mellor-Clark
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی
Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی

Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Geddes , Jonathan Price and Rebecca McKnight
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی
Cross-Cultural Psychology: Contemporary Themes and Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی

Cross-Cultural Psychology: Contemporary Themes and Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth D. Keith
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی زیستی
Biological Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی زیستی

Biological Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael R. Trimble and Mark S. George
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 33.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بهترین 100 درس زندگی
100 Best Life Lessons: you'll wish someone told you the moment you were born (Volume 1)
نام کتاب:

دانلود کتاب بهترین 100 درس زندگی

100 Best Life Lessons: you'll wish someone told you the moment you were born (Volume 1)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S.J. Damas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آکسفورد روشهای کمی در روانشناسی، جلد 2
The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology, Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آکسفورد روشهای کمی در روانشناسی، جلد 2

The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology, Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Todd Little
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر روایت روانپزشکی: داستان قدرت و معنا
The Art of Narrative Psychiatry: Stories of Strength and Meaning
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر روایت روانپزشکی: داستان قدرت و معنا

The Art of Narrative Psychiatry: Stories of Strength and Meaning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: SuEllen Hamkins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی اعتیاد: علم و عمل
Addiction Medicine: Science and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی اعتیاد: علم و عمل

Addiction Medicine: Science and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bankole A. Johnson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه سلامت عمومی از سلامت روان زنان
A Public Health Perspective of Women's Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه سلامت عمومی از سلامت روان زنان

A Public Health Perspective of Women's Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bruce Lubotsky Levin and Marion Ann Becker
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی علمی و رفتاری برای دانش آموزان در معرض خطر
Academic and Behavior Supports for At-Risk Students: Tier 2 Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی علمی و رفتاری برای دانش آموزان در معرض خطر

Academic and Behavior Supports for At-Risk Students: Tier 2 Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melissa Stormont , Wendy M. Reinke , Keith C. Herman and Erica S. Lembke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روز خود را تغییر بده، نه زندگی خود را
Change Your Day, Not Your Life
نام کتاب:

دانلود کتاب روز خود را تغییر بده، نه زندگی خود را

Change Your Day, Not Your Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andy Core
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی کودک نابهنجار
Abnormal Child Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی کودک نابهنجار

Abnormal Child Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Eric J Mash and David A Wolfe
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ما مغزهای خودمان هستیم
We Are Our Brains: A Neurobiography of the Brain, from the Womb to Alzheimer's
نام کتاب:

دانلود کتاب ما مغزهای خودمان هستیم

We Are Our Brains: A Neurobiography of the Brain, from the Womb to Alzheimer's
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: D. F. Swaab
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکل پنهان: مدیریت چالش برانگیز اختلالات در روانپزشکی
Troublesome Disguises: Managing Challenging Disorders in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکل پنهان: مدیریت چالش برانگیز اختلالات در روانپزشکی

Troublesome Disguises: Managing Challenging Disorders in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dinesh Bhugra and Gin S. Malhi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان جنون
Treating Psychosis
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان جنون

Treating Psychosis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nicola P. Wright and Douglas Turkington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر ماهیت شکایات درد در طی طول عمر
The Changing Nature of Pain Complaints over the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر ماهیت شکایات درد در طی طول عمر

The Changing Nature of Pain Complaints over the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael R. Thomas and Ranjan Roy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیده اختلال روانی
The Phenomenon of Mental Disorder: Perspectives of Heidegger's Thought in Psychopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده اختلال روانی

The Phenomenon of Mental Disorder: Perspectives of Heidegger's Thought in Psychopathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Petr Kouba
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه بالینی بر روی حافظه شرح حال
Clinical Perspectives on Autobiographical Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه بالینی بر روی حافظه شرح حال

Clinical Perspectives on Autobiographical Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lynn A. Watson and Dorthe Berntsen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چالش ها در مشاوره: خودآزاری
Challenges in Counselling: Self-harm
نام کتاب:

دانلود کتاب چالش ها در مشاوره: خودآزاری

Challenges in Counselling: Self-harm
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Reeves and Kirsten Amis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر