موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تحقیقات
Research
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات

Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Carmichael and Kirsten Amis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از دست دادن (فقدان)
Loss (Challenges in Counselling)
نام کتاب:

دانلود کتاب از دست دادن (فقدان)

Loss (Challenges in Counselling)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sally Flatteau Taylor and Kirsten Amis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خودشناسی
A Self-Study: Being a White Psychologist in an Indian World
نام کتاب:

دانلود کتاب خودشناسی

A Self-Study: Being a White Psychologist in an Indian World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Todd Sojonky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی شناختی
Cognitive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی شناختی

Cognitive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Sternberg
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال دو قطبی II: مدلسازی، اندازه گیری و مدیریت
Bipolar II Disorder: Modelling, Measuring and Managing
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال دو قطبی II: مدلسازی، اندازه گیری و مدیریت

Bipolar II Disorder: Modelling, Measuring and Managing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gordon Parker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک اجتماعی و واقعیت اجتماعی: چرایی درستی غلبه بر تعصب و خود پیشگویی
Social Perception and Social Reality: Why Accuracy Dominates Bias and Self-Fulfilling Prophecy
نام کتاب:

دانلود کتاب درک اجتماعی و واقعیت اجتماعی: چرایی درستی غلبه بر تعصب و خود پیشگویی

Social Perception and Social Reality: Why Accuracy Dominates Bias and Self-Fulfilling Prophecy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lee Jussim
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی: راهنمای حیاتی
Psychotherapy: A critical guide
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی: راهنمای حیاتی

Psychotherapy: A critical guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. van Deth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک حالات صورت در ارتباطات: دیدگاه های میان فرهنگی و چند رشته ای
Understanding Facial Expressions in Communication: Cross-cultural and Multidisciplinary Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب درک حالات صورت در ارتباطات: دیدگاه های میان فرهنگی و چند رشته ای

Understanding Facial Expressions in Communication: Cross-cultural and Multidisciplinary Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Manas K. Mandal and Avinash Awasthi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت
Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment: The Experience of Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت

Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment: The Experience of Nature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Vakoch and Fernando Castrillón
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  DSM-5: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
DSM-5 Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای DSM-5: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

DSM-5 Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald W. Black. and Jon E. Grant
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی و روانپزشکی:تحقیقات پایه در مداخلات درمانی
Immunology and Psychiatry: From Basic Research to Therapeutic Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی و روانپزشکی:تحقیقات پایه در مداخلات درمانی

Immunology and Psychiatry: From Basic Research to Therapeutic Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Norbert Müller , Aye-Mu Myint and Markus J. Schwarz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روانی نوجوانان
Adolescent Mental Health: Connections to the Community
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روانی نوجوانان

Adolescent Mental Health: Connections to the Community
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Areej Hassan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مارپیچ رو به بالا: استفاده از علوم اعصاب برای دوره افسردگی معکوس، یک تغییر کوچک در یک زمان
The Upward Spiral: Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time
نام کتاب:

دانلود کتاب مارپیچ رو به بالا: استفاده از علوم اعصاب برای دوره افسردگی معکوس، یک تغییر کوچک در یک زمان

The Upward Spiral: Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alex Korb and Daniel J. Siegel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های درمان برای روند مواد و اعتیاد
Treatment Strategies for Substance and Process Addictions
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های درمان برای روند مواد و اعتیاد

Treatment Strategies for Substance and Process Addictions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert L. Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست نهایی روان : بیش از 1000 تست کلامی، عددی،  نموداری و شخصیت
Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب تست نهایی روان : بیش از 1000 تست کلامی، عددی، نموداری و شخصیت

Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Bryon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی شدن روان درمانی: تمرین تحت تاثیر
The Medicalization of Psychotherapy: Practicing under the Influence
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی شدن روان درمانی: تمرین تحت تاثیر

The Medicalization of Psychotherapy: Practicing under the Influence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sylvia Olney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات بازی درمانی کودک محور: پایه شواهد برای تمرین موثر
Child-Centered Play Therapy Research: The Evidence Base for Effective Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات بازی درمانی کودک محور: پایه شواهد برای تمرین موثر

Child-Centered Play Therapy Research: The Evidence Base for Effective Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jennifer N. Baggerly , Dee C. Ray and Sue C. Bratton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تفکر درست درباره روانشناسی
How to Think Straight About Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تفکر درست درباره روانشناسی

How to Think Straight About Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Keith E. Stanovich
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پر رونق تحت تنش: بهره برداری از مطالبات در محل کار
Thriving Under Stress: Harnessing Demands in the Workplace
نام کتاب:

دانلود کتاب پر رونق تحت تنش: بهره برداری از مطالبات در محل کار

Thriving Under Stress: Harnessing Demands in the Workplace
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thomas W. Britt and Steve M. Jex
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل روانپزشکی قانونی: تاریخچه، تحولات جاری، جهت آینده
The Evolution of Forensic Psychiatry: History, Current Developments, Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل روانپزشکی قانونی: تاریخچه، تحولات جاری، جهت آینده

The Evolution of Forensic Psychiatry: History, Current Developments, Future Directions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Sadoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.97 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر