موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب علم اعصاب رفتار یا نگرش خصمانه و خشونت آمیز
Neuroscience of Aggression
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب رفتار یا نگرش خصمانه و خشونت آمیز

Neuroscience of Aggression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Klaus A. Miczek and Andreas Meyer-Lindenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختمان قطعات ضروری طبیعت انسان
Essential Building Blocks of Human Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان قطعات ضروری طبیعت انسان

Essential Building Blocks of Human Nature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ulrich Frey and Charlotte Störmer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوتیسم و اضطراب
Handbook of Autism and Anxiety
نام کتاب:

دانلود کتاب اوتیسم و اضطراب

Handbook of Autism and Anxiety
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thompson E. Davis III , Susan W. White and Thomas H. Ollendick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زودگذر بودن پدر و مادر، خواهر و برادر و روابط شریک زندگی عاشقانه در حال ظهور بزرگسالی
The Transitory Nature of Parent, Sibling and Romantic Partner Relationships in Emerging Adulthood
نام کتاب:

دانلود کتاب زودگذر بودن پدر و مادر، خواهر و برادر و روابط شریک زندگی عاشقانه در حال ظهور بزرگسالی

The Transitory Nature of Parent, Sibling and Romantic Partner Relationships in Emerging Adulthood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Avidan Milevsky , Kristie Thudium and Jillian Guldin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیگیری خوشبختی و سنت حکمت
The Pursuit of Happiness and the Traditions of Wisdom
نام کتاب:

دانلود کتاب پیگیری خوشبختی و سنت حکمت

The Pursuit of Happiness and the Traditions of Wisdom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vincenzo Giorgino
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسطوره عملکرد اجرایی: عناصر گم شده در مفهوم سازی، سنجش و ارزیابی
The Myth of Executive Functioning: Missing Elements in Conceptualization, Evaluation, and Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب اسطوره عملکرد اجرایی: عناصر گم شده در مفهوم سازی، سنجش و ارزیابی

The Myth of Executive Functioning: Missing Elements in Conceptualization, Evaluation, and Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Leonard F. Koziol
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی پزشکی: کاربرد های پیشرفته
Medical Family Therapy: Advanced Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی پزشکی: کاربرد های پیشرفته

Medical Family Therapy: Advanced Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jennifer Hodgson , Angela Lamson , Tai Mendenhall and D. Russell Crane
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراشناخت:  پایه ها، کاربرد ها و روند ها
Metacognition: Fundaments, Applications, and Trends: A Profile of the Current State Of The Art
نام کتاب:

دانلود کتاب فراشناخت: پایه ها، کاربرد ها و روند ها

Metacognition: Fundaments, Applications, and Trends: A Profile of the Current State Of The Art
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alejandro Peña-Ayala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  محدودیت های آژانس: اکتشافات نظریه در زندگی روزمره
Constraints of Agency: Explorations of Theory in Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب محدودیت های آژانس: اکتشافات نظریه در زندگی روزمره

Constraints of Agency: Explorations of Theory in Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Craig W. Gruber , Matthew Clark , Sven Hroar Klempe and Jaan Valsiner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی آکسفورد
Oxford Handbook of Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی آکسفورد

Oxford Handbook of Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Semple and Roger Smyth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای آموزش و پرورش و تعلیم در روانشناسی حرفه ای آکسفورد
The Oxford Handbook of Education and Training in Professional Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش و پرورش و تعلیم در روانشناسی حرفه ای آکسفورد

The Oxford Handbook of Education and Training in Professional Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brad Johnson and Nadine Kaslow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعصاب بالینی و  اعصاب شناختی بیماری پارکینسون و دیگر اختلالات حرکتی
Clinical Neuropsychology and Cognitive Neurology of Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اعصاب بالینی و اعصاب شناختی بیماری پارکینسون و دیگر اختلالات حرکتی

Clinical Neuropsychology and Cognitive Neurology of Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexander I. Troster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بی خوابی
Handbook of Insomnia
نام کتاب:

دانلود کتاب بی خوابی

Handbook of Insomnia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Taylor, Philip Gehrman and Natalie D. Dautovich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراسم غلط و کنترل ذهن
Ritual Abuse and Mind Control: The Manipulation of Attachment Needs
نام کتاب:

دانلود کتاب مراسم غلط و کنترل ذهن

Ritual Abuse and Mind Control: The Manipulation of Attachment Needs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Orit Badouk Epstein and Joseph Schwartz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی نظریه روانکاوی
The Foundations of Psychoanalytic Theories: Project for a Scientific Enough Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی نظریه روانکاوی

The Foundations of Psychoanalytic Theories: Project for a Scientific Enough Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vesa Talvitie
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانکاوی مستقل امروز
Independent Psychoanalysis Today
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی مستقل امروز

Independent Psychoanalysis Today
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Williams, John Keene and Sira Dermen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی در مرز: فرآیندهای روانی در فرد، زن و شوهر، و گروه
Living on the Border: Psychotic Processes in the Individual, the Couple, and the Group
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در مرز: فرآیندهای روانی در فرد، زن و شوهر، و گروه

Living on the Border: Psychotic Processes in the Individual, the Couple, and the Group
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Bell and Aleksandra Novakovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بقاء در محل کار برای کسانی که ازسندرم اسپرگر رنج می برد
Asperger's Syndrome Workplace Survival Guide: A Neurotypical's Secrets for Success
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بقاء در محل کار برای کسانی که ازسندرم اسپرگر رنج می برد

Asperger's Syndrome Workplace Survival Guide: A Neurotypical's Secrets for Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Bissonnette
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت های روزمره برای کمک به زندگی کامل فرزند مبتلا به اوتیسم  شما : تمرین ساده برای افزایش مهارت های کاربردی، پردازش حسی، هماهنگی
Everyday Activities to Help Your Child with Autism Live Life to the Full: Simple Exercises to Boost Functional Skills, Sensory Processing, Coordinatio
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت های روزمره برای کمک به زندگی کامل فرزند مبتلا به اوتیسم شما : تمرین ساده برای افزایش مهارت های کاربردی، پردازش حسی، هماهنگی

Everyday Activities to Help Your Child with Autism Live Life to the Full: Simple Exercises to Boost Functional Skills, Sensory Processing, Coordinatio
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Debra S. Jacobs
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمایت از کودکان دچار آسیب های روانی و نوجوانان
Supporting Traumatized Children and Teenagers: A Guide to Providing Understanding and Help
نام کتاب:

دانلود کتاب حمایت از کودکان دچار آسیب های روانی و نوجوانان

Supporting Traumatized Children and Teenagers: A Guide to Providing Understanding and Help
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Atle Dyregrov
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر