موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب احساسات نوع دوستانه، شناخت و رفتار
Altruistic Emotion, Cognition, and Behavior
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات نوع دوستانه، شناخت و رفتار

Altruistic Emotion, Cognition, and Behavior
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nancy Eisenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد زیست محیطی به ادراک دیداری
The Ecological Approach to Visual Perception
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد زیست محیطی به ادراک دیداری

The Ecological Approach to Visual Perception
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James J. Gibson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی
Psychology Library Editions: Memory: Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی

Psychology Library Editions: Memory: Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alan J. Parkin and Nicholas Leng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی پس از تحلیل گفتمان: مفاهیم، روشها، نقد
Psychology After Discourse Analysis: Concepts, methods, critique
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی پس از تحلیل گفتمان: مفاهیم، روشها، نقد

Psychology After Discourse Analysis: Concepts, methods, critique
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی پس از بحران
Psychology After the Crisis: Scientific paradigms and political debate
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی پس از بحران

Psychology After the Crisis: Scientific paradigms and political debate
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استدلال به عنوان حافظه
Reasoning as Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب استدلال به عنوان حافظه

Reasoning as Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aidan Feeney and Valerie A. Thompson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی
Essentials of Understanding Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی

Essentials of Understanding Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert S. Feldman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 85.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات کمبریج
The Cambridge Handbook of Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات کمبریج

The Cambridge Handbook of Intelligence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Sternberg and Scott Barry Kaufman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی بالینی کودک
Clinical Child Psychiatry: Major Common Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی بالینی کودک

Clinical Child Psychiatry: Major Common Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William M. Klykylo and Jerald Kay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامعه شناسی سلامت و بیماری روان
A Sociology of Mental Health and Illness - 5 edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جامعه شناسی سلامت و بیماری روان

A Sociology of Mental Health and Illness - 5 edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne Rogers, David Pilgrim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنسوی تروما
Beyond Trauma Cultural and Societal Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنسوی تروما

Beyond Trauma Cultural and Societal Dynamics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rolf J. Kleber, Charles R. Figley and Berthold P.R. Gerso
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های ضروری برای ارزیابی زن و شوهر و خانواده درمانگران
Essential Assessment Skills for Couple and Family Therapists
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های ضروری برای ارزیابی زن و شوهر و خانواده درمانگران

Essential Assessment Skills for Couple and Family Therapists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lee Williams, Todd M. Edwards and JoEllen Patterson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقق مفاهیم: ابدیت، شناخت، و سلامت
The Realisation of Concepts: Infinity, Cognition, and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقق مفاهیم: ابدیت، شناخت، و سلامت

The Realisation of Concepts: Infinity, Cognition, and Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: W. M. Bernstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم نفوذ اجتماعی: پیشرفت و آینده پیشرفت
The Science of Social Influence: Advances and Future Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب علم نفوذ اجتماعی: پیشرفت و آینده پیشرفت

The Science of Social Influence: Advances and Future Progress
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony R. Pratkanis
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفع گرفتاری: شما راه حلی برای بزرگترین مشکل شما هستید
You, Unstuck: You Are the Solution to Your Greatest Problem
نام کتاب:

دانلود کتاب رفع گرفتاری: شما راه حلی برای بزرگترین مشکل شما هستید

You, Unstuck: You Are the Solution to Your Greatest Problem
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Seth Adam Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شادی پایدار: زندگی ساده، زندگی خوب،یک تفاوت ایجاد کن
Sustainable Happiness: Live Simply, Live Well, Make a Difference
نام کتاب:

دانلود کتاب شادی پایدار: زندگی ساده، زندگی خوب،یک تفاوت ایجاد کن

Sustainable Happiness: Live Simply, Live Well, Make a Difference
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sarah van Gelder, the staff of YES! Magazine
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهاجرت و بهداشت روان: استرس، اختلالات روانپزشکی و رفتار خودکشی در میان مهاجران و پناهندگان
Immigration and Mental Health:: Stress, Psychiatric Disorders and Suicidal Behavior Among Immigrants and Refugees
نام کتاب:

دانلود کتاب مهاجرت و بهداشت روان: استرس، اختلالات روانپزشکی و رفتار خودکشی در میان مهاجران و پناهندگان

Immigration and Mental Health:: Stress, Psychiatric Disorders and Suicidal Behavior Among Immigrants and Refugees
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Leo Sher and Alexander Vilens
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی ضروری: تئوری و عمل
Essential Psychotherapies: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی ضروری: تئوری و عمل

Essential Psychotherapies: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stanley B. Messer and Alan S. Gurman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وقتی کسی که شما دوست دارید دچار استرس پس از سانحه می شود: چه انتظاراتی و چه می توانید انجام دهید
When Someone You Love Suffers from Posttraumatic Stress: What to Expect and What You Can Do
نام کتاب:

دانلود کتاب وقتی کسی که شما دوست دارید دچار استرس پس از سانحه می شود: چه انتظاراتی و چه می توانید انجام دهید

When Someone You Love Suffers from Posttraumatic Stress: What to Expect and What You Can Do
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Claudia Zayfert and Jason C. DeViva
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر تربیت: چگونه علم رفتار انسان می تواند زندگی ما و جهان ما را بهبود بخشد
The Nurture Effect: How the Science of Human Behavior Can Improve Our Lives and Our World
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر تربیت: چگونه علم رفتار انسان می تواند زندگی ما و جهان ما را بهبود بخشد

The Nurture Effect: How the Science of Human Behavior Can Improve Our Lives and Our World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony Biglan, Steven C. Hayes and David Sloan Wilson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر