موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اختلالات رفتاری شدید در عقب مانده های ذهنی: رویکردها به دارو بدون درمان
Severe Behavior Disorders in the Mentally Retarded: Nondrug Approaches to Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات رفتاری شدید در عقب مانده های ذهنی: رویکردها به دارو بدون درمان

Severe Behavior Disorders in the Mentally Retarded: Nondrug Approaches to Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rowland P. Barrett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابعاد معرفت شناختی روانشناسی تکاملی
Epistemological Dimensions of Evolutionary Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد معرفت شناختی روانشناسی تکاملی

Epistemological Dimensions of Evolutionary Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thiemo Breyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای رویکرد های زیست رفتاری برای خود تنظیمی
Handbook of Biobehavioral Approaches to Self-Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای رویکرد های زیست رفتاری برای خود تنظیمی

Handbook of Biobehavioral Approaches to Self-Regulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Guido H.E. Gendolla , Mattie Tops and Sander L. Koole
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی وضعیت اجتماعی
The Psychology of Social Status
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی وضعیت اجتماعی

The Psychology of Social Status
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joey T. Cheng , Jessica L. Tracy and Cameron Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم
Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fred R. Volkmar, Brian Reichow and James McPartland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن در ذات
The Mind in Context
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن در ذات

The Mind in Context
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Batja Mesquita , Lisa Feldman Barrett and Eliot R. Smith
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش مغز: صفت تکاملی در آموزش قلب
The Teaching Brain: An Evolutionary Trait at the Heart of Education
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش مغز: صفت تکاملی در آموزش قلب

The Teaching Brain: An Evolutionary Trait at the Heart of Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vanessa Rodriguez and Michelle Fitzpatrick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حوادث بحرانی در یکپارجه سازی معنویت به مشاوره
Critical Incidents in Integrating Spirituality Into Counseling
نام کتاب:

دانلود کتاب حوادث بحرانی در یکپارجه سازی معنویت به مشاوره

Critical Incidents in Integrating Spirituality Into Counseling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tracey E. Robert and Virginia A. Kelly
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت هنر مشاوره راه حل محور
Mastering the Art of Solution-Focused Counseling
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت هنر مشاوره راه حل محور

Mastering the Art of Solution-Focused Counseling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeffrey T. Guterman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی در مشاوره: راهنمای استفاده از روش ارزیابی روانشناسی
Assessment in Counseling: A Guide to the Use of Psychological Assessment Procedures
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی در مشاوره: راهنمای استفاده از روش ارزیابی روانشناسی

Assessment in Counseling: A Guide to the Use of Psychological Assessment Procedures
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne Marie Wheeler and Burt Bertram
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسی مقدماتی روانپزشکی
Introductory Textbook of Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب درسی مقدماتی روانپزشکی

Introductory Textbook of Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald W. Black abd Nancy C. Andreasen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسنامه پزشکی روان تنی کودکان
Textbook of Pediatric Psychosomatic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب درسنامه پزشکی روان تنی کودکان

Textbook of Pediatric Psychosomatic Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard J. Shaw and David R. DeMaso
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنسوی ضربه روحی
Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنسوی ضربه روحی

Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rolf J. Kleber , Charles R. Figley and Berthold P.R. Gersons
سال انتشار: 1995
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  آموزش مهارتهای درمان رفتار دیالکتیکی
DBT Skills Training Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارتهای درمان رفتار دیالکتیکی

DBT Skills Training Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marsha M. Linehan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جعبه ابزار بهبود حالت : استراتژی اثبات شده برای جلوگیری از افسردگی
The Mood Repair Toolkit: Proven Strategies to Prevent the Blues from Turning into Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب جعبه ابزار بهبود حالت : استراتژی اثبات شده برای جلوگیری از افسردگی

The Mood Repair Toolkit: Proven Strategies to Prevent the Blues from Turning into Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David A. Clark
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و عاطفه
Handbook of Cognition and Emotion
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و عاطفه

Handbook of Cognition and Emotion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael D. Robinson, Edward R. Watkins and Eddie Harmon-Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری
The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری

The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael L. Bloomquist
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه
Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه

Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Candice M. Monson and Steffany J. Fredman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت
Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت

Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Vakoch and Fernando Castrillón
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی
Handbook of Executive Functioning
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی

Handbook of Executive Functioning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sam Goldstein and Jack A. Naglieri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر