موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی
Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی

Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Binder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره
Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره

Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Forsythe , Huafei Liao , Michael Christopher Stefan Trumbo and Rogelio E. Cardona-Rivera
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی محاسباتی در شناخت: اصول و تمرین
Computational Modeling in Cognition: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی محاسباتی در شناخت: اصول و تمرین

Computational Modeling in Cognition: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephan Lewandowsky and Simon Farrell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات حافظه
Memory Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات حافظه

Memory Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Siobhan Kattago
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون یاد: به سوی درک درستی چگونه ما گذشته را به یاد بیاوریم
The Act of Remembering: Toward an Understanding of How We Recall the Past
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون یاد: به سوی درک درستی چگونه ما گذشته را به یاد بیاوریم

The Act of Remembering: Toward an Understanding of How We Recall the Past
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John H. Mace
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توجه و احساس: چشم انداز بالینی
Attention and Emotion : A clinical perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب توجه و احساس: چشم انداز بالینی

Attention and Emotion : A clinical perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Adrian Wells and Gerald Matthews
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
Essentials of Child and Adolescent Psychopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

Essentials of Child and Adolescent Psychopathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Wilmshurst
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست روانشناسی: اصول، برنامه ها و مسائل مربوطه
Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب تست روانشناسی: اصول، برنامه ها و مسائل مربوطه

Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert M. Kaplan and Dennis P. Saccuzzo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری جنون : شناسایی و اجتناب از مشکلات  اندازه گیری عملکرد
Measurement Madness: Recognizing and Avoiding the Pitfalls of Performance Measurement
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری جنون : شناسایی و اجتناب از مشکلات اندازه گیری عملکرد

Measurement Madness: Recognizing and Avoiding the Pitfalls of Performance Measurement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dina Gray , Pietro Micheli and Andrey Pavlov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه  روان درمانی زوجین
The Couples Psychotherapy Treatment Planner
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه روان درمانی زوجین

The Couples Psychotherapy Treatment Planner
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: K. Daniel O'Leary, Richard E. Heyman and Arthur E. Jongsma Jr.
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عزت نفس
Self-Esteem For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب عزت نفس

Self-Esteem For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S. Renee Smith and Vivian Harte
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های شخصیت
Personality Theories
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های شخصیت

Personality Theories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Engler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز روانشناختی هیجانات
The Psychological Construction of Emotion
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز روانشناختی هیجانات

The Psychological Construction of Emotion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa Feldman Barrett, James A. Russell and Joseph E. LeDoux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدران طلاق گرفته و خانواده آنها
Divorced Fathers and Their Families: Legal, Economic, and Emotional Dilemmas
نام کتاب:

دانلود کتاب پدران طلاق گرفته و خانواده آنها

Divorced Fathers and Their Families: Legal, Economic, and Emotional Dilemmas
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Florence W. Kaslow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تحقیق و آمار در روانشناسی
Research Methods and Statistics in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تحقیق و آمار در روانشناسی

Research Methods and Statistics in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hugh Coolican
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاور دادرسی
Handbook of Trial Consulting
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاور دادرسی

Handbook of Trial Consulting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard L. Wiener and Brian H. Bornstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت پلکانی و سلامت الکترونیک: کاربرد های عملی تا اختلالات رفتاری
Stepped Care and e-Health: Practical Applications to Behavioral Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت پلکانی و سلامت الکترونیک: کاربرد های عملی تا اختلالات رفتاری

Stepped Care and e-Health: Practical Applications to Behavioral Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Crissa Draper and William O'Donohue
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروبیولوژی افسردگی
Neurobiology of Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروبیولوژی افسردگی

Neurobiology of Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Francisco Lopez-Munoz and Cecilio Alamo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایان زودرس در روان درمانی: استراتژی برای درگیر شدن مشتریان و بهبود نتایج
Premature Termination in Psychotherapy: Strategies for Engaging Clients and Improving Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب پایان زودرس در روان درمانی: استراتژی برای درگیر شدن مشتریان و بهبود نتایج

Premature Termination in Psychotherapy: Strategies for Engaging Clients and Improving Outcomes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joshua K. Swift and Roger P. Greenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبدیل شدن به یک درمانگر بهتر
On Becoming a Better Therapist: Evidence-Based Practice One Client at a Time
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل شدن به یک درمانگر بهتر

On Becoming a Better Therapist: Evidence-Based Practice One Client at a Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barry L. Duncan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر