موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آنسوی ضربه روحی
Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنسوی ضربه روحی

Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rolf J. Kleber , Charles R. Figley and Berthold P.R. Gersons
سال انتشار: 1995
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  آموزش مهارتهای درمان رفتار دیالکتیکی
DBT Skills Training Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارتهای درمان رفتار دیالکتیکی

DBT Skills Training Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marsha M. Linehan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جعبه ابزار بهبود حالت : استراتژی اثبات شده برای جلوگیری از افسردگی
The Mood Repair Toolkit: Proven Strategies to Prevent the Blues from Turning into Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب جعبه ابزار بهبود حالت : استراتژی اثبات شده برای جلوگیری از افسردگی

The Mood Repair Toolkit: Proven Strategies to Prevent the Blues from Turning into Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David A. Clark
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و عاطفه
Handbook of Cognition and Emotion
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و عاطفه

Handbook of Cognition and Emotion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael D. Robinson, Edward R. Watkins and Eddie Harmon-Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری
The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری

The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael L. Bloomquist
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه
Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه

Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Candice M. Monson and Steffany J. Fredman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت
Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت

Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Vakoch and Fernando Castrillón
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی
Handbook of Executive Functioning
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی

Handbook of Executive Functioning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sam Goldstein and Jack A. Naglieri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی
Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی

Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Binder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره
Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره

Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Forsythe , Huafei Liao , Michael Christopher Stefan Trumbo and Rogelio E. Cardona-Rivera
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی محاسباتی در شناخت: اصول و تمرین
Computational Modeling in Cognition: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی محاسباتی در شناخت: اصول و تمرین

Computational Modeling in Cognition: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephan Lewandowsky and Simon Farrell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات حافظه
Memory Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات حافظه

Memory Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Siobhan Kattago
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون یاد: به سوی درک درستی چگونه ما گذشته را به یاد بیاوریم
The Act of Remembering: Toward an Understanding of How We Recall the Past
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون یاد: به سوی درک درستی چگونه ما گذشته را به یاد بیاوریم

The Act of Remembering: Toward an Understanding of How We Recall the Past
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John H. Mace
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توجه و احساس: چشم انداز بالینی
Attention and Emotion : A clinical perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب توجه و احساس: چشم انداز بالینی

Attention and Emotion : A clinical perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Adrian Wells and Gerald Matthews
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
Essentials of Child and Adolescent Psychopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

Essentials of Child and Adolescent Psychopathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Wilmshurst
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست روانشناسی: اصول، برنامه ها و مسائل مربوطه
Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب تست روانشناسی: اصول، برنامه ها و مسائل مربوطه

Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert M. Kaplan and Dennis P. Saccuzzo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری جنون : شناسایی و اجتناب از مشکلات  اندازه گیری عملکرد
Measurement Madness: Recognizing and Avoiding the Pitfalls of Performance Measurement
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری جنون : شناسایی و اجتناب از مشکلات اندازه گیری عملکرد

Measurement Madness: Recognizing and Avoiding the Pitfalls of Performance Measurement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dina Gray , Pietro Micheli and Andrey Pavlov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه  روان درمانی زوجین
The Couples Psychotherapy Treatment Planner
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه روان درمانی زوجین

The Couples Psychotherapy Treatment Planner
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: K. Daniel O'Leary, Richard E. Heyman and Arthur E. Jongsma Jr.
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عزت نفس
Self-Esteem For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب عزت نفس

Self-Esteem For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S. Renee Smith and Vivian Harte
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های شخصیت
Personality Theories
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های شخصیت

Personality Theories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Engler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر