موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ساخت و ساز روانشناختی هیجانات
The Psychological Construction of Emotion
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز روانشناختی هیجانات

The Psychological Construction of Emotion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa Feldman Barrett, James A. Russell and Joseph E. LeDoux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدران طلاق گرفته و خانواده آنها
Divorced Fathers and Their Families: Legal, Economic, and Emotional Dilemmas
نام کتاب:

دانلود کتاب پدران طلاق گرفته و خانواده آنها

Divorced Fathers and Their Families: Legal, Economic, and Emotional Dilemmas
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Florence W. Kaslow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تحقیق و آمار در روانشناسی
Research Methods and Statistics in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تحقیق و آمار در روانشناسی

Research Methods and Statistics in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hugh Coolican
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاور دادرسی
Handbook of Trial Consulting
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاور دادرسی

Handbook of Trial Consulting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard L. Wiener and Brian H. Bornstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت پلکانی و سلامت الکترونیک: کاربرد های عملی تا اختلالات رفتاری
Stepped Care and e-Health: Practical Applications to Behavioral Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت پلکانی و سلامت الکترونیک: کاربرد های عملی تا اختلالات رفتاری

Stepped Care and e-Health: Practical Applications to Behavioral Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Crissa Draper and William O'Donohue
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروبیولوژی افسردگی
Neurobiology of Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروبیولوژی افسردگی

Neurobiology of Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Francisco Lopez-Munoz and Cecilio Alamo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایان زودرس در روان درمانی: استراتژی برای درگیر شدن مشتریان و بهبود نتایج
Premature Termination in Psychotherapy: Strategies for Engaging Clients and Improving Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب پایان زودرس در روان درمانی: استراتژی برای درگیر شدن مشتریان و بهبود نتایج

Premature Termination in Psychotherapy: Strategies for Engaging Clients and Improving Outcomes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joshua K. Swift and Roger P. Greenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبدیل شدن به یک درمانگر بهتر
On Becoming a Better Therapist: Evidence-Based Practice One Client at a Time
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل شدن به یک درمانگر بهتر

On Becoming a Better Therapist: Evidence-Based Practice One Client at a Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barry L. Duncan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک کودک آزاری و مسامحه
Understanding Child Abuse and Neglect
نام کتاب:

دانلود کتاب درک کودک آزاری و مسامحه

Understanding Child Abuse and Neglect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cynthia Crosson-Tower
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روان درمانی صحیح
A Guide to Integral Psychotherapy: Complexity, Integration, and Spirituality in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روان درمانی صحیح

A Guide to Integral Psychotherapy: Complexity, Integration, and Spirituality in Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark D. Forman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره ای روانپویشی و معطوف به خود
Cyclical Psychodynamics and the Contextual Self: The Inner World, the Intimate World, and the World of Culture and Society
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره ای روانپویشی و معطوف به خود

Cyclical Psychodynamics and the Contextual Self: The Inner World, the Intimate World, and the World of Culture and Society
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul L. Wachtel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و روانشناسی مثبت
Mindfulness, Acceptance, and Positive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و روانشناسی مثبت

Mindfulness, Acceptance, and Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Todd B. Kashdan and Joseph Ciarrochi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم هیجانی
Handbook of Emotion Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم هیجانی

Handbook of Emotion Regulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James J. Gross
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه انسانی، زبان و آینده بشریت
Human Development, Language and the Future of Mankind: The Madness of Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه انسانی، زبان و آینده بشریت

Human Development, Language and the Future of Mankind: The Madness of Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Louis S. Berger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های روانشناسی، آموزشی، و جامعه شناختی در موفقیت و رفاه در توسعه شغلی
Psychological, Educational, and Sociological Perspectives on Success and Well-Being in Career Development
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های روانشناسی، آموزشی، و جامعه شناختی در موفقیت و رفاه در توسعه شغلی

Psychological, Educational, and Sociological Perspectives on Success and Well-Being in Career Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anita C. Keller , Robin Samuel, Manfred Max Bergman and Norbert K. Semmer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخله به هنگام در روانپزشکی
Early Intervention in Psychiatry: EI of nearly everything for better mental health
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخله به هنگام در روانپزشکی

Early Intervention in Psychiatry: EI of nearly everything for better mental health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Byrne and Alan Rosen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شروع یک تمرین موفق در روانشناسی بالینی و مشاور
Starting a Successful Practice in Clinical Psychology and Counseling: A Guide for Students in Psychology and New Career Psychologists
نام کتاب:

دانلود کتاب شروع یک تمرین موفق در روانشناسی بالینی و مشاور

Starting a Successful Practice in Clinical Psychology and Counseling: A Guide for Students in Psychology and New Career Psychologists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Owen J. Bargreen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های عملی برای افزایش دخالت دانش آموز و پرداختن به مشکلات رفتار
Conducting Student-Driven Interviews: Practical Strategies for Increasing Student Involvement and Addressing Behavior Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های عملی برای افزایش دخالت دانش آموز و پرداختن به مشکلات رفتار

Conducting Student-Driven Interviews: Practical Strategies for Increasing Student Involvement and Addressing Behavior Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John J. Murphy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قربانی ثانوی: خطا، گناه، تروما، و انعطاف پذیری
Second Victim: Error, Guilt, Trauma, and Resilience
نام کتاب:

دانلود کتاب قربانی ثانوی: خطا، گناه، تروما، و انعطاف پذیری

Second Victim: Error, Guilt, Trauma, and Resilience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Dekker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی رفتار جنایی
The Psychology of Criminal Conduct
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی رفتار جنایی

The Psychology of Criminal Conduct
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: D.A. Andrews and James Bonta
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر