موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کودکان و سلامت روانی
Asian American and Pacific Islander Children and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان و سلامت روانی

Asian American and Pacific Islander Children and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Frederick T. Leong , Linda Juang , Desiree B. Qin and Hiram E. Fitzgerald
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک حافظه شرح حال : نظریه ها و رویکردها
Understanding Autobiographical Memory: Theories and Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب درک حافظه شرح حال : نظریه ها و رویکردها

Understanding Autobiographical Memory: Theories and Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dorthe Berntsen and David C. Rubin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی مقابله با افراد پر دردسر: تاکتیک هوشمند برای غلبه بر مشکل  افراد در زندگی شما
How To Deal With Difficult People: Smart Tactics for Overcoming the Problem People in Your Life
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی مقابله با افراد پر دردسر: تاکتیک هوشمند برای غلبه بر مشکل افراد در زندگی شما

How To Deal With Difficult People: Smart Tactics for Overcoming the Problem People in Your Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gill Hasson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشورت روانشناسی بالینی
Clinical Consult to Psychiatric Nursing for Advanced Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مشورت روانشناسی بالینی

Clinical Consult to Psychiatric Nursing for Advanced Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jacqueline Rhoads
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان
Psycholinguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب روان

Psycholinguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: H. Wind Cowles
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 208 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian Kennedy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتماد به گفتار شما: چگونه کودکان از دیگران می آموزد
Trusting What You're Told: How Children Learn from Others
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتماد به گفتار شما: چگونه کودکان از دیگران می آموزد

Trusting What You're Told: How Children Learn from Others
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul L. Harris
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حمله ای
The Paroxysmal Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حمله ای

The Paroxysmal Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bettina Schmitz , Barbara Tettenborn and Donald L. Schomer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهتر شدن با تمرین شخصی
Getting Better at Private Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بهتر شدن با تمرین شخصی

Getting Better at Private Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris E. Stout
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشک برای اختلالات استرس پس از سانحه
Clinician's Guide to Posttraumatic Stress Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشک برای اختلالات استرس پس از سانحه

Clinician's Guide to Posttraumatic Stress Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald M. Rosen and Christopher Frueh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ممارست همیشگی: درد و شادی حرفه ای بالینی
Still Practicing: The Heartaches and Joys of a Clinical Career
نام کتاب:

دانلود کتاب ممارست همیشگی: درد و شادی حرفه ای بالینی

Still Practicing: The Heartaches and Joys of a Clinical Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sandra Buechler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه توسعه زبان
Encyclopedia of Language Development
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه توسعه زبان

Encyclopedia of Language Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Patricia J. Brooks and Vera Kempe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل خلاقیت: هنر، خلاقیت و فرآیند بالینی
Creative Analysis: Art, creativity and clinical process
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل خلاقیت: هنر، خلاقیت و فرآیند بالینی

Creative Analysis: Art, creativity and clinical process
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George Hagman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانکاوی ذهن: روش روانکاوی و نظریه
Creating a Psychoanalytic Mind: A psychoanalytic method and theory
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی ذهن: روش روانکاوی و نظریه

Creating a Psychoanalytic Mind: A psychoanalytic method and theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fred Busch
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی برای افسردگی بارداری
Cognitive Behavioral Therapy for Perinatal Distress
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی برای افسردگی بارداری

Cognitive Behavioral Therapy for Perinatal Distress
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Amy Wenzel and Karen Kleiman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالات اولیه ذهنی: روانکاوی اکتشاف از ریشه های مفهوم
Primitive Mental States: A Psychoanalytic Exploration of the Origins of Meaning
نام کتاب:

دانلود کتاب حالات اولیه ذهنی: روانکاوی اکتشاف از ریشه های مفهوم

Primitive Mental States: A Psychoanalytic Exploration of the Origins of Meaning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jane Van Buren and Shelley Alhanati
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیپنوتیزم بالینی در درمان درد و مراقبت تسکینی
Clinical Hypnosis in Pain Therapy and Palliative Care
نام کتاب:

دانلود کتاب هیپنوتیزم بالینی در درمان درد و مراقبت تسکینی

Clinical Hypnosis in Pain Therapy and Palliative Care
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Maria Paola Brugnoli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعامل درمان والدین کودک
Parent-Child Interaction Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب تعامل درمان والدین کودک

Parent-Child Interaction Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cheryl Bodiford McNeil , Toni L. Hembree-Kigin and Karla Anhalt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنسیت، تحقیر، و امنیت جهانی
Gender, Humiliation, and Global Security
نام کتاب:

دانلود کتاب جنسیت، تحقیر، و امنیت جهانی

Gender, Humiliation, and Global Security
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Evelin Lindner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی-انکولوژی: یک مرجع سریع در ابعاد روانی اجتماعی  کنترل علایم سرطان
Psycho-Oncology: A Quick Reference on the Psychosocial Dimensions of Cancer Symptom Management
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی-انکولوژی: یک مرجع سریع در ابعاد روانی اجتماعی کنترل علایم سرطان

Psycho-Oncology: A Quick Reference on the Psychosocial Dimensions of Cancer Symptom Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jimmie C. Holland, Mitch Golant , Donna B. Greenberg, Mary K. Hughes, Jon A. Levenson, Matthew J. Loscalzo, William F. Pirl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر