موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طبیعت و پرورش در اوایل رشد کودک
Nature and Nurture in Early Child Development
نام کتاب:

دانلود کتاب طبیعت و پرورش در اوایل رشد کودک

Nature and Nurture in Early Child Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel P. Keating
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح تفاوت های فردی در خواندن
Explaining Individual Differences in Reading: Theory and Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح تفاوت های فردی در خواندن

Explaining Individual Differences in Reading: Theory and Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan A. Brady , David Braze and Carol A. Fowler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای بین المللی مداخلات کاردرمانی
International Handbook of Occupational Therapy Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بین المللی مداخلات کاردرمانی

International Handbook of Occupational Therapy Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ingrid Söderback
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از مبانی ادراک روانشناسی
Essentials of Understanding Psychology, 9th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب از مبانی ادراک روانشناسی

Essentials of Understanding Psychology, 9th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert S. Feldman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 43.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی فرهنگی
Cultural Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی فرهنگی

Cultural Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R.D. Alarcón and T.N. Wise
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریکس ACT: یک رویکرد جدیدبه انعطاف پذیری ساختار روانی  در در میان پیرامون و اجتماع
The ACT Matrix: A New Approach to Building Psychological Flexibility Across Settings and Populations
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریکس ACT: یک رویکرد جدیدبه انعطاف پذیری ساختار روانی در در میان پیرامون و اجتماع

The ACT Matrix: A New Approach to Building Psychological Flexibility Across Settings and Populations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kevin L. Polk, Benjamin Schoendorff and Kelly G. Wilson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی تکاملی
Evolutionary Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی تکاملی

Evolutionary Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Buss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیکتاتورها و یا فرشتگان: امکان انسانی در عصر بیوتکنولوژی
Brutes or Angels: Human Possibility in the Age of Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب دیکتاتورها و یا فرشتگان: امکان انسانی در عصر بیوتکنولوژی

Brutes or Angels: Human Possibility in the Age of Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Emeritus James T. Bradley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودکان و سلامت روانی
Asian American and Pacific Islander Children and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان و سلامت روانی

Asian American and Pacific Islander Children and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Frederick T. Leong , Linda Juang , Desiree B. Qin and Hiram E. Fitzgerald
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک حافظه شرح حال : نظریه ها و رویکردها
Understanding Autobiographical Memory: Theories and Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب درک حافظه شرح حال : نظریه ها و رویکردها

Understanding Autobiographical Memory: Theories and Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dorthe Berntsen and David C. Rubin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی مقابله با افراد پر دردسر: تاکتیک هوشمند برای غلبه بر مشکل  افراد در زندگی شما
How To Deal With Difficult People: Smart Tactics for Overcoming the Problem People in Your Life
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی مقابله با افراد پر دردسر: تاکتیک هوشمند برای غلبه بر مشکل افراد در زندگی شما

How To Deal With Difficult People: Smart Tactics for Overcoming the Problem People in Your Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gill Hasson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشورت روانشناسی بالینی
Clinical Consult to Psychiatric Nursing for Advanced Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مشورت روانشناسی بالینی

Clinical Consult to Psychiatric Nursing for Advanced Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jacqueline Rhoads
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان
Psycholinguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب روان

Psycholinguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: H. Wind Cowles
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 208 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian Kennedy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتماد به گفتار شما: چگونه کودکان از دیگران می آموزد
Trusting What You're Told: How Children Learn from Others
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتماد به گفتار شما: چگونه کودکان از دیگران می آموزد

Trusting What You're Told: How Children Learn from Others
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul L. Harris
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حمله ای
The Paroxysmal Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حمله ای

The Paroxysmal Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bettina Schmitz , Barbara Tettenborn and Donald L. Schomer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهتر شدن با تمرین شخصی
Getting Better at Private Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بهتر شدن با تمرین شخصی

Getting Better at Private Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris E. Stout
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشک برای اختلالات استرس پس از سانحه
Clinician's Guide to Posttraumatic Stress Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشک برای اختلالات استرس پس از سانحه

Clinician's Guide to Posttraumatic Stress Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald M. Rosen and Christopher Frueh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ممارست همیشگی: درد و شادی حرفه ای بالینی
Still Practicing: The Heartaches and Joys of a Clinical Career
نام کتاب:

دانلود کتاب ممارست همیشگی: درد و شادی حرفه ای بالینی

Still Practicing: The Heartaches and Joys of a Clinical Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sandra Buechler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه توسعه زبان
Encyclopedia of Language Development
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه توسعه زبان

Encyclopedia of Language Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Patricia J. Brooks and Vera Kempe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر