موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ابزار نقص توجه / بیش فعالی بزرگسالان
The Adult ADHD Tool Kit: Using CBT to Facilitate Coping Inside and Out
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار نقص توجه / بیش فعالی بزرگسالان

The Adult ADHD Tool Kit: Using CBT to Facilitate Coping Inside and Out
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: J. Russell Ramsay and Anthony L. Rostain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقاید رایج بین فردی: ریشه های روانکاوی ذهنیت
The Interpersonal Tradition: The origins of psychoanalytic subjectivity
نام کتاب:

دانلود کتاب عقاید رایج بین فردی: ریشه های روانکاوی ذهنیت

The Interpersonal Tradition: The origins of psychoanalytic subjectivity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Irwin Hirsch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی: 100 تکنیک کلیدی
Cognitive Behaviour Therapy: 100 Key Points and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی: 100 تکنیک کلیدی

Cognitive Behaviour Therapy: 100 Key Points and Techniques
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Neenan and Windy Dryden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هویت و بازشناسی جدید روانکاوی و تنسیق خود
Identity and the New Psychoanalytic Explorations of Self-organization (Psychological Issues)
نام کتاب:

دانلود کتاب هویت و بازشناسی جدید روانکاوی و تنسیق خود

Identity and the New Psychoanalytic Explorations of Self-organization (Psychological Issues)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mardi Horowitz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن بیولوژیکی: مقدمه فلسفی
The Biological Mind: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن بیولوژیکی: مقدمه فلسفی

The Biological Mind: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Justin Garson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی درمان برای کودکان در کودکی
Therapeutic Metaphors for Children and the Child Within
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی درمان برای کودکان در کودکی

Therapeutic Metaphors for Children and the Child Within
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joyce C. Mills and Richard J. Crowley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موسیقی درمانی: هنر فراتر از کلمات
Music Therapy: An art beyond words
نام کتاب:

دانلود کتاب موسیقی درمانی: هنر فراتر از کلمات

Music Therapy: An art beyond words
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Leslie Bunt and Brynjulf Stige
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت اطمینان در علم اعصاب شناختی
Reliability in Cognitive Neuroscience: A Meta-Meta-Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت اطمینان در علم اعصاب شناختی

Reliability in Cognitive Neuroscience: A Meta-Meta-Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William R. Uttal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجربه درونی و علم اعصاب: ادغام هر دو دیدگاه
Inner Experience and Neuroscience: Merging Both Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب تجربه درونی و علم اعصاب: ادغام هر دو دیدگاه

Inner Experience and Neuroscience: Merging Both Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald D. Price and James J. Barrell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در استرس و سلامت
Innovations in Stress and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در استرس و سلامت

Innovations in Stress and Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Cartwright and Cary Cooper
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی: مفاهیم و روش ها
Family Therapy: Concepts and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی: مفاهیم و روش ها

Family Therapy: Concepts and Methods
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael P. Nichols
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی معلولیت
The Social Psychology of Disability
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی معلولیت

The Social Psychology of Disability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dana Dunn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدم تحمل تصادفی
Accidental Intolerance: How We Stigmatize ADHD and How We Can Stop
نام کتاب:

دانلود کتاب عدم تحمل تصادفی

Accidental Intolerance: How We Stigmatize ADHD and How We Can Stop
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan C. C. Hawthorne
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد و  کنترل خود: از دیدگاه فلسفه، روانشناسی، و علوم اعصاب
Addiction and Self-Control: Perspectives from Philosophy, Psychology, and Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد و کنترل خود: از دیدگاه فلسفه، روانشناسی، و علوم اعصاب

Addiction and Self-Control: Perspectives from Philosophy, Psychology, and Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil Levy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 2: آگاهی
Unlocking the Brain: Volume 2: Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 2: آگاهی

Unlocking the Brain: Volume 2: Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Georg Northoff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 1: برنامه نویسی
Unlocking the Brain: Volume 1: Coding
نام کتاب:

دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 1: برنامه نویسی

Unlocking the Brain: Volume 1: Coding
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Georg Northoff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و ارزش
Emotion and Value
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و ارزش

Emotion and Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sabine Roeser and Cain Todd
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افتخار، تاریخ، و ارتباطات: مقالاتی در شخصیت دوم اخلاق
Honor, History, and Relationship: Essays in Second-Personal Ethics II
نام کتاب:

دانلود کتاب افتخار، تاریخ، و ارتباطات: مقالاتی در شخصیت دوم اخلاق

Honor, History, and Relationship: Essays in Second-Personal Ethics II
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Darwall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علیت ذهنی و هستی شناسی
Mental Causation and Ontology
نام کتاب:

دانلود کتاب علیت ذهنی و هستی شناسی

Mental Causation and Ontology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S. C. Gibb , E. J. Lowe and R. D. Ingthorsson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله با سرایت: درک متحول خود از بیماری
Confronting Contagion: Our Evolving Understanding of Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله با سرایت: درک متحول خود از بیماری

Confronting Contagion: Our Evolving Understanding of Disease
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melvin Santer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر