موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اعتیاد و  کنترل خود: از دیدگاه فلسفه، روانشناسی، و علوم اعصاب
Addiction and Self-Control: Perspectives from Philosophy, Psychology, and Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد و کنترل خود: از دیدگاه فلسفه، روانشناسی، و علوم اعصاب

Addiction and Self-Control: Perspectives from Philosophy, Psychology, and Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil Levy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 2: آگاهی
Unlocking the Brain: Volume 2: Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 2: آگاهی

Unlocking the Brain: Volume 2: Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Georg Northoff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 1: برنامه نویسی
Unlocking the Brain: Volume 1: Coding
نام کتاب:

دانلود کتاب بازکردن مغز: جلد 1: برنامه نویسی

Unlocking the Brain: Volume 1: Coding
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Georg Northoff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و ارزش
Emotion and Value
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و ارزش

Emotion and Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sabine Roeser and Cain Todd
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افتخار، تاریخ، و ارتباطات: مقالاتی در شخصیت دوم اخلاق
Honor, History, and Relationship: Essays in Second-Personal Ethics II
نام کتاب:

دانلود کتاب افتخار، تاریخ، و ارتباطات: مقالاتی در شخصیت دوم اخلاق

Honor, History, and Relationship: Essays in Second-Personal Ethics II
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Darwall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علیت ذهنی و هستی شناسی
Mental Causation and Ontology
نام کتاب:

دانلود کتاب علیت ذهنی و هستی شناسی

Mental Causation and Ontology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S. C. Gibb , E. J. Lowe and R. D. Ingthorsson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله با سرایت: درک متحول خود از بیماری
Confronting Contagion: Our Evolving Understanding of Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله با سرایت: درک متحول خود از بیماری

Confronting Contagion: Our Evolving Understanding of Disease
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melvin Santer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت ذهن: چگونگی تئوری توسعه ذهن
Making Minds: How Theory of Mind Develops
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت ذهن: چگونگی تئوری توسعه ذهن

Making Minds: How Theory of Mind Develops
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Henry M. Wellman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آکسفورد درمان  آلودگی روح و روان
Oxford Guide to the Treatment of Mental Contamination
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آکسفورد درمان آلودگی روح و روان

Oxford Guide to the Treatment of Mental Contamination
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stanley Rachman, Anna Coughtrey, Adam Radomsky and Rosamund Shafran
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی
Philosophical issues in psychiatry III: The Nature and Sources of Historical Change
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی

Philosophical issues in psychiatry III: The Nature and Sources of Historical Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth S. Kendler and Josef Parnas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنون
Madness Cracked
نام کتاب:

دانلود کتاب جنون

Madness Cracked
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mick Power
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عزت نفس
Self Esteem
نام کتاب:

دانلود کتاب عزت نفس

Self Esteem
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Virgil Zeigler-Hill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای کمبود توجه اختلال بیش فعالی بزرگسالان
Cognitive-Behavioral Therapy for Adult ADHD: Targeting Executive Dysfunction
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای کمبود توجه اختلال بیش فعالی بزرگسالان

Cognitive-Behavioral Therapy for Adult ADHD: Targeting Executive Dysfunction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary V. Solanto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماکروکوگنیشن
Macrocognition: A Theory of Distributed Minds and Collective Intentionality
نام کتاب:

دانلود کتاب ماکروکوگنیشن

Macrocognition: A Theory of Distributed Minds and Collective Intentionality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bryce Huebner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی اختلالات روانی
A Companion to the Classification of Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی اختلالات روانی

A Companion to the Classification of Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John E. Cooper and Norman Sartorius
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
The Wiley Handbook of Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

The Wiley Handbook of Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Emmelkamp and Thomas Ehring
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاردرمانی در روانپزشکی و بهداشت روان
Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کاردرمانی در روانپزشکی و بهداشت روان

Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosemary Crouch and Vivyan Alers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت: نظریه و پژوهش
Personality: Theory and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت: نظریه و پژوهش

Personality: Theory and Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Cervone and Lawrence A. Pervin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه های دلبستگی: تحقیقات نوزادان و درمان بزرگسالان
The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه های دلبستگی: تحقیقات نوزادان و درمان بزرگسالان

The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beatrice Beebe and Frank M. Lachmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند علم اعصاب روان
From the Couch to the Lab: Trends in Psychodynamic Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب روند علم اعصاب روان

From the Couch to the Lab: Trends in Psychodynamic Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aikaterini Fotopoulou , Donald Pfaff and Martin A. Conway
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر