موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ساخت ذهن: چگونگی تئوری توسعه ذهن
Making Minds: How Theory of Mind Develops
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت ذهن: چگونگی تئوری توسعه ذهن

Making Minds: How Theory of Mind Develops
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Henry M. Wellman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آکسفورد درمان  آلودگی روح و روان
Oxford Guide to the Treatment of Mental Contamination
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آکسفورد درمان آلودگی روح و روان

Oxford Guide to the Treatment of Mental Contamination
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stanley Rachman, Anna Coughtrey, Adam Radomsky and Rosamund Shafran
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی
Philosophical issues in psychiatry III: The Nature and Sources of Historical Change
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی

Philosophical issues in psychiatry III: The Nature and Sources of Historical Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth S. Kendler and Josef Parnas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنون
Madness Cracked
نام کتاب:

دانلود کتاب جنون

Madness Cracked
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mick Power
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عزت نفس
Self Esteem
نام کتاب:

دانلود کتاب عزت نفس

Self Esteem
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Virgil Zeigler-Hill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای کمبود توجه اختلال بیش فعالی بزرگسالان
Cognitive-Behavioral Therapy for Adult ADHD: Targeting Executive Dysfunction
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری برای کمبود توجه اختلال بیش فعالی بزرگسالان

Cognitive-Behavioral Therapy for Adult ADHD: Targeting Executive Dysfunction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary V. Solanto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماکروکوگنیشن
Macrocognition: A Theory of Distributed Minds and Collective Intentionality
نام کتاب:

دانلود کتاب ماکروکوگنیشن

Macrocognition: A Theory of Distributed Minds and Collective Intentionality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bryce Huebner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی اختلالات روانی
A Companion to the Classification of Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی اختلالات روانی

A Companion to the Classification of Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John E. Cooper and Norman Sartorius
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
The Wiley Handbook of Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

The Wiley Handbook of Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Emmelkamp and Thomas Ehring
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاردرمانی در روانپزشکی و بهداشت روان
Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کاردرمانی در روانپزشکی و بهداشت روان

Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosemary Crouch and Vivyan Alers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت: نظریه و پژوهش
Personality: Theory and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت: نظریه و پژوهش

Personality: Theory and Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Cervone and Lawrence A. Pervin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه های دلبستگی: تحقیقات نوزادان و درمان بزرگسالان
The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه های دلبستگی: تحقیقات نوزادان و درمان بزرگسالان

The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beatrice Beebe and Frank M. Lachmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند علم اعصاب روان
From the Couch to the Lab: Trends in Psychodynamic Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب روند علم اعصاب روان

From the Couch to the Lab: Trends in Psychodynamic Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aikaterini Fotopoulou , Donald Pfaff and Martin A. Conway
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت
Personality
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت

Personality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jerry M. Burger
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی کودک
Child Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی کودک

Child Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arthur E. Jongsma Jr., L. Mark Peterson and William P. McInnis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمانی برای افسردگی و افسردگی مقاوم در برابر درمان
Pharmacotherapy for Depression and Treatment-resistant Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب درمانی برای افسردگی و افسردگی مقاوم در برابر درمان

Pharmacotherapy for Depression and Treatment-resistant Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George I. Papakostas and Maurizio Fava
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اختلال دوقطبی (بای پولار)
BipolART: Art and Bipolar Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال دوقطبی (بای پولار)

BipolART: Art and Bipolar Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Denys N. Wheatley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصاحبه ضروری و مهارت مشاوره
Essential Interviewing and Counseling Skills: An Integrated Approach to Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه ضروری و مهارت مشاوره

Essential Interviewing and Counseling Skills: An Integrated Approach to Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tracy Prout and Melanie Wadkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پرستاری: ارزیابی، برنامه های مراقبت و داروها
Psychiatric Nursing: Assessment, Care Plans, and Medications
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پرستاری: ارزیابی، برنامه های مراقبت و داروها

Psychiatric Nursing: Assessment, Care Plans, and Medications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary C. Townsend
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات دوقطبی
Bipolar Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات دوقطبی

Bipolar Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Strakowski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر