موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هیجان، شناخت اجتماعی، و حل مسئله در بزرگسالی
The Oxford Handbook of Emotion, Social Cognition, and Problem Solving in Adulthood
نام کتاب:

دانلود کتاب هیجان، شناخت اجتماعی، و حل مسئله در بزرگسالی

The Oxford Handbook of Emotion, Social Cognition, and Problem Solving in Adulthood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Verhaeghen , Christopher Hertzog
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز دوزبانه
The Bilingual Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز دوزبانه

The Bilingual Brain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arturo E. Hernandez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برنامه کامل روان درمانی بزرگسالان
The Complete Adult Psychotherapy Treatment Planner: Includes DSM-5 Updates
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه کامل روان درمانی بزرگسالان

The Complete Adult Psychotherapy Treatment Planner: Includes DSM-5 Updates
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arthur E. Jongsma Jr. , L. Mark Peterson and Timothy J. Bruce
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روانشناسی: دروازه به ذهن و رفتار
Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior, 13th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روانشناسی: دروازه به ذهن و رفتار

Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior, 13th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dennis Coon and John O. Mitterer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 52.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروبیولوژی قشر پری فرونتال مغز: آناتومی، تکامل، و منشاء بینش
The Neurobiology of the Prefrontal Cortex: Anatomy, Evolution, and the Origin of Insight
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروبیولوژی قشر پری فرونتال مغز: آناتومی، تکامل، و منشاء بینش

The Neurobiology of the Prefrontal Cortex: Anatomy, Evolution, and the Origin of Insight
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard E. Passingham and Steven P. Wise
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Myers
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 62.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تعهد کار، انگیزه، و نظریه خود تعیین
The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تعهد کار، انگیزه، و نظریه خود تعیین

The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marylene Gagne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصاحبه روانپزشکی: ارزیابی و تشخیص
The Psychiatric Interview: Evaluation and Diagnosis
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه روانپزشکی: ارزیابی و تشخیص

The Psychiatric Interview: Evaluation and Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Allan Tasman, Jerald Kay , Robert Ursano
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی سردرد
The Neuropsychiatry of Headache
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی سردرد

The Neuropsychiatry of Headache
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark W. Green and Philip R. Muskin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانپزشکی عصبی صرع
The Neuropsychiatry of Epilepsy
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی عصبی صرع

The Neuropsychiatry of Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael R. Trimble , Bettina Schmitz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکیزوفرنی: پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان
Schizophrenia: Recent Advances in Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکیزوفرنی: پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان

Schizophrenia: Recent Advances in Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Philip G. Janicak , Stephen R. Marder, Rajiv Tandon , Morris Goldman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انعطاف پذیری و سلامت روان: چالش ها در سراسر طول عمر
Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری و سلامت روان: چالش ها در سراسر طول عمر

Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven M. Southwick , Brett T. Litz, Dennis Charney, Matthew J. Friedman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرا ظرفیت های حرفه ای روانی-اجتماعی:  دینامیک توسعه حرفه ای معاصر
Psycho-social Career Meta-capacities: Dynamics of contemporary career development
نام کتاب:

دانلود کتاب فرا ظرفیت های حرفه ای روانی-اجتماعی: دینامیک توسعه حرفه ای معاصر

Psycho-social Career Meta-capacities: Dynamics of contemporary career development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melinde Coetzee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم مرگ دستیار پزشک : بررسی تجربه
Physician-Assisted Death in Perspective: Assessing the Dutch Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم مرگ دستیار پزشک : بررسی تجربه

Physician-Assisted Death in Perspective: Assessing the Dutch Experience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stuart J. Youngner , Gerrit K. Kimsma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان و بلایا
Mental Health and Disasters
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان و بلایا

Mental Health and Disasters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Yuval Neria MD , Sandro Galea MD and Fran H. Norris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش سلامت روانی در تنظیمات بالینی و تربیتی: مداخلات و محتوای فرهنگی
Increasing Psychological Well-being in Clinical and Educational Settings: Interventions and Cultural Contexts
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش سلامت روانی در تنظیمات بالینی و تربیتی: مداخلات و محتوای فرهنگی

Increasing Psychological Well-being in Clinical and Educational Settings: Interventions and Cultural Contexts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Andrea Fava and Chiara Ruini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی بالینی ورزشی
Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی بالینی ورزشی

Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David A. Baron , Claudia L. Reardon and Steven H. Baron
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فکر کردن؛ سریع و آهسته
Thinking, Fast and Slow
نام کتاب:

دانلود کتاب فکر کردن؛ سریع و آهسته

Thinking, Fast and Slow
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Kahneman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست‌روانشناسی
Biopsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست‌روانشناسی

Biopsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John P.J. Pinel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 63.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شش پایه از نفوذ اجتماعی (درجه تاثیر گذاری)
Six Degrees of Social Influence: Science, Application, and the Psychology of Robert Cialdini
نام کتاب:

دانلود کتاب شش پایه از نفوذ اجتماعی (درجه تاثیر گذاری)

Six Degrees of Social Influence: Science, Application, and the Psychology of Robert Cialdini
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas T. Kenrick , Noah J. Goldstein and Sanford L. Braver
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر