موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روانپزشکی سردرد
The Neuropsychiatry of Headache
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی سردرد

The Neuropsychiatry of Headache
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark W. Green and Philip R. Muskin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانپزشکی عصبی صرع
The Neuropsychiatry of Epilepsy
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی عصبی صرع

The Neuropsychiatry of Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael R. Trimble , Bettina Schmitz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکیزوفرنی: پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان
Schizophrenia: Recent Advances in Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکیزوفرنی: پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان

Schizophrenia: Recent Advances in Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Philip G. Janicak , Stephen R. Marder, Rajiv Tandon , Morris Goldman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انعطاف پذیری و سلامت روان: چالش ها در سراسر طول عمر
Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری و سلامت روان: چالش ها در سراسر طول عمر

Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven M. Southwick , Brett T. Litz, Dennis Charney, Matthew J. Friedman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرا ظرفیت های حرفه ای روانی-اجتماعی:  دینامیک توسعه حرفه ای معاصر
Psycho-social Career Meta-capacities: Dynamics of contemporary career development
نام کتاب:

دانلود کتاب فرا ظرفیت های حرفه ای روانی-اجتماعی: دینامیک توسعه حرفه ای معاصر

Psycho-social Career Meta-capacities: Dynamics of contemporary career development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melinde Coetzee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم مرگ دستیار پزشک : بررسی تجربه
Physician-Assisted Death in Perspective: Assessing the Dutch Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم مرگ دستیار پزشک : بررسی تجربه

Physician-Assisted Death in Perspective: Assessing the Dutch Experience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stuart J. Youngner , Gerrit K. Kimsma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان و بلایا
Mental Health and Disasters
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان و بلایا

Mental Health and Disasters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Yuval Neria MD , Sandro Galea MD and Fran H. Norris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش سلامت روانی در تنظیمات بالینی و تربیتی: مداخلات و محتوای فرهنگی
Increasing Psychological Well-being in Clinical and Educational Settings: Interventions and Cultural Contexts
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش سلامت روانی در تنظیمات بالینی و تربیتی: مداخلات و محتوای فرهنگی

Increasing Psychological Well-being in Clinical and Educational Settings: Interventions and Cultural Contexts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Andrea Fava and Chiara Ruini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی بالینی ورزشی
Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی بالینی ورزشی

Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David A. Baron , Claudia L. Reardon and Steven H. Baron
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فکر کردن؛ سریع و آهسته
Thinking, Fast and Slow
نام کتاب:

دانلود کتاب فکر کردن؛ سریع و آهسته

Thinking, Fast and Slow
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Kahneman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست‌روانشناسی
Biopsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست‌روانشناسی

Biopsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John P.J. Pinel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 63.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شش پایه از نفوذ اجتماعی (درجه تاثیر گذاری)
Six Degrees of Social Influence: Science, Application, and the Psychology of Robert Cialdini
نام کتاب:

دانلود کتاب شش پایه از نفوذ اجتماعی (درجه تاثیر گذاری)

Six Degrees of Social Influence: Science, Application, and the Psychology of Robert Cialdini
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas T. Kenrick , Noah J. Goldstein and Sanford L. Braver
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ننوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی
Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب ننوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی

Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alan J. Parkin and Nicholas Leng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن اجتماعی
Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن اجتماعی

Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: José-Antonio Cordón-García , Julio Alonso-Arévalo, Raquel Gómez-Díaz , Daniel Linder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک‌ها و کاربردهای نوروفیدبک و نورومدلیشن
Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک‌ها و کاربردهای نوروفیدبک و نورومدلیشن

Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Coben , James R. Evans
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ارزیابی روانشناختی با اسپانیایی ها
Guide to Psychological Assessment with Hispanics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ارزیابی روانشناختی با اسپانیایی ها

Guide to Psychological Assessment with Hispanics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lorraine T. (Ed.) Benuto and Lorraine T. Benuto
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مطالعه علمی حکمت شخصی : از سنت های تفکری تا علم اعصاب
The Scientific Study of Personal Wisdom: From Contemplative Traditions to Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه علمی حکمت شخصی : از سنت های تفکری تا علم اعصاب

The Scientific Study of Personal Wisdom: From Contemplative Traditions to Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michel Ferrari and Nic M. Weststrate
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گروه: فرآیند و تمرین
Groups: Process and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب گروه: فرآیند و تمرین

Groups: Process and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marianne Schneider Corey , Gerald Corey, Cindy Corey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology (3rd Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology (3rd Edition)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David E. Rohall , Melissa A. Milkie , Jeffrey W. Lucas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی خواندن
See this image Reading Assessment, Third Edition: A Primer for Teachers in the Common Core Era
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی خواندن

See this image Reading Assessment, Third Edition: A Primer for Teachers in the Common Core Era
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: JoAnne Schudt Caldwell PhD
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر