موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ننوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی
Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب ننوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی

Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alan J. Parkin and Nicholas Leng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن اجتماعی
Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن اجتماعی

Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: José-Antonio Cordón-García , Julio Alonso-Arévalo, Raquel Gómez-Díaz , Daniel Linder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک‌ها و کاربردهای نوروفیدبک و نورومدلیشن
Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک‌ها و کاربردهای نوروفیدبک و نورومدلیشن

Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Coben , James R. Evans
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ارزیابی روانشناختی با اسپانیایی ها
Guide to Psychological Assessment with Hispanics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ارزیابی روانشناختی با اسپانیایی ها

Guide to Psychological Assessment with Hispanics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lorraine T. (Ed.) Benuto and Lorraine T. Benuto
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مطالعه علمی حکمت شخصی : از سنت های تفکری تا علم اعصاب
The Scientific Study of Personal Wisdom: From Contemplative Traditions to Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه علمی حکمت شخصی : از سنت های تفکری تا علم اعصاب

The Scientific Study of Personal Wisdom: From Contemplative Traditions to Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michel Ferrari and Nic M. Weststrate
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گروه: فرآیند و تمرین
Groups: Process and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب گروه: فرآیند و تمرین

Groups: Process and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marianne Schneider Corey , Gerald Corey, Cindy Corey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology (3rd Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology (3rd Edition)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David E. Rohall , Melissa A. Milkie , Jeffrey W. Lucas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی خواندن
See this image Reading Assessment, Third Edition: A Primer for Teachers in the Common Core Era
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی خواندن

See this image Reading Assessment, Third Edition: A Primer for Teachers in the Common Core Era
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: JoAnne Schudt Caldwell PhD
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی تحرک جهانی
The Psychology of Global Mobility
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی تحرک جهانی

The Psychology of Global Mobility
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stuart C. Carr
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert A. Baron and Nyla R. Branscombe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی مغز و اعصاب
Neuropsychological Neurology: The Neurocognitive Impairments of Neurological Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی مغز و اعصاب

Neuropsychological Neurology: The Neurocognitive Impairments of Neurological Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: A. J. Larner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فراتر از پارادایم سیستم ها: سازه های در حال ظهور در خانواده و روانشناسی شخصیت
Beyond the Systems Paradigm: Emerging Constructs in Family and Personality Psychology (SpringerBriefs in Psychology)
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از پارادایم سیستم ها: سازه های در حال ظهور در خانواده و روانشناسی شخصیت

Beyond the Systems Paradigm: Emerging Constructs in Family and Personality Psychology (SpringerBriefs in Psychology)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Luciano L'Abate
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان
Anxiety Disorders in Children and Adolescents
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان

Anxiety Disorders in Children and Adolescents
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Wendy K. Silverman and Andy P. Field
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشکی توجه به اختلال بیش فعالی
A Clinician's Guide to ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکی توجه به اختلال بیش فعالی

A Clinician's Guide to ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joseph Sadek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل رفتار و آموزش
Behavior Analysis and Learning: Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل رفتار و آموزش

Behavior Analysis and Learning: Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: W. David Pierce, Carl D. Cheney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روانشناسی: مقدمه ای بر رفتارهای بشر و ذهن
The Rough Guide to Psychology: An Introduction to Human Behaviour and the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روانشناسی: مقدمه ای بر رفتارهای بشر و ذهن

The Rough Guide to Psychology: An Introduction to Human Behaviour and the Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christian Jarrett
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاهده آنچه دیگران نمی‌بینند
Seeing What Others Don't: The Remarkable Ways We Gain Insights
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهده آنچه دیگران نمی‌بینند

Seeing What Others Don't: The Remarkable Ways We Gain Insights
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gary Klein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش حرف‌زدن شما
It's the Way You Say It: Becoming Articulate, Well-spoken, and Clear
نام کتاب:

دانلود کتاب روش حرف‌زدن شما

It's the Way You Say It: Becoming Articulate, Well-spoken, and Clear
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carol A. Fleming
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس
Responding to Problem Behavior in Schools, Second Edition: The Behavior Education Program
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس

Responding to Problem Behavior in Schools, Second Edition: The Behavior Education Program
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Deanne A. Crone, Leanne S. Hawken, Robert H. Horner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرکز؛ روش‌های مشاهده دنیا برای موفقیت و نفوذ
Focus: Use Different Ways of Seeing the World for Success and Influence
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرکز؛ روش‌های مشاهده دنیا برای موفقیت و نفوذ

Focus: Use Different Ways of Seeing the World for Success and Influence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Heidi Grant Halvorson Ph.D., E. Tory Higgins Ph.D.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر