موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روانشناسی تحرک جهانی
The Psychology of Global Mobility
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی تحرک جهانی

The Psychology of Global Mobility
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stuart C. Carr
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert A. Baron and Nyla R. Branscombe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی مغز و اعصاب
Neuropsychological Neurology: The Neurocognitive Impairments of Neurological Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی مغز و اعصاب

Neuropsychological Neurology: The Neurocognitive Impairments of Neurological Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: A. J. Larner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فراتر از پارادایم سیستم ها: سازه های در حال ظهور در خانواده و روانشناسی شخصیت
Beyond the Systems Paradigm: Emerging Constructs in Family and Personality Psychology (SpringerBriefs in Psychology)
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از پارادایم سیستم ها: سازه های در حال ظهور در خانواده و روانشناسی شخصیت

Beyond the Systems Paradigm: Emerging Constructs in Family and Personality Psychology (SpringerBriefs in Psychology)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Luciano L'Abate
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان
Anxiety Disorders in Children and Adolescents
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان

Anxiety Disorders in Children and Adolescents
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Wendy K. Silverman and Andy P. Field
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشکی توجه به اختلال بیش فعالی
A Clinician's Guide to ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکی توجه به اختلال بیش فعالی

A Clinician's Guide to ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joseph Sadek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل رفتار و آموزش
Behavior Analysis and Learning: Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل رفتار و آموزش

Behavior Analysis and Learning: Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: W. David Pierce, Carl D. Cheney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روانشناسی: مقدمه ای بر رفتارهای بشر و ذهن
The Rough Guide to Psychology: An Introduction to Human Behaviour and the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روانشناسی: مقدمه ای بر رفتارهای بشر و ذهن

The Rough Guide to Psychology: An Introduction to Human Behaviour and the Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christian Jarrett
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاهده آنچه دیگران نمی‌بینند
Seeing What Others Don't: The Remarkable Ways We Gain Insights
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهده آنچه دیگران نمی‌بینند

Seeing What Others Don't: The Remarkable Ways We Gain Insights
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gary Klein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش حرف‌زدن شما
It's the Way You Say It: Becoming Articulate, Well-spoken, and Clear
نام کتاب:

دانلود کتاب روش حرف‌زدن شما

It's the Way You Say It: Becoming Articulate, Well-spoken, and Clear
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carol A. Fleming
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس
Responding to Problem Behavior in Schools, Second Edition: The Behavior Education Program
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس

Responding to Problem Behavior in Schools, Second Edition: The Behavior Education Program
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Deanne A. Crone, Leanne S. Hawken, Robert H. Horner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرکز؛ روش‌های مشاهده دنیا برای موفقیت و نفوذ
Focus: Use Different Ways of Seeing the World for Success and Influence
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرکز؛ روش‌های مشاهده دنیا برای موفقیت و نفوذ

Focus: Use Different Ways of Seeing the World for Success and Influence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Heidi Grant Halvorson Ph.D., E. Tory Higgins Ph.D.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پاسخ‌های روانشناسی
The Handy Psychology Answer Book
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پاسخ‌های روانشناسی

The Handy Psychology Answer Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa J Cohen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی، بازیگوشی، خلاقیت و نوآوری
Play, Playfulness, Creativity and Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی، بازیگوشی، خلاقیت و نوآوری

Play, Playfulness, Creativity and Innovation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Patrick Bateson , Paul Martin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اعصاب محاسباتی و مدل‌سازی شناختی
Computational Neuroscience and Cognitive Modelling
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب محاسباتی و مدل‌سازی شناختی

Computational Neuroscience and Cognitive Modelling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Britt Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه تاریک خلاقیت
The Dark Side of Creativity
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه تاریک خلاقیت

The Dark Side of Creativity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David H. Cropley , Arthur J. Cropley , James C. Kaufman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه‌ای بر روانشناسی؛ دروازه‌هایی به‌سوی ذهن و رفتار
Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior with Concept Maps and Reviews
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر روانشناسی؛ دروازه‌هایی به‌سوی ذهن و رفتار

Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior with Concept Maps and Reviews
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dennis Coon and John O. Mitterer
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آثار هوش هیجانی
Emotional Intelligence Works
نام کتاب:

دانلود کتاب آثار هوش هیجانی

Emotional Intelligence Works
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S. Michael Kravitz and Susan D. Schubert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص بیماریهای روانی
The Diagnosis of Psychosis
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص بیماریهای روانی

The Diagnosis of Psychosis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rudolf N. Cardinal , Edward T. Bullmore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تسلط  بر دنیای روانشناسی
Mastering the World of Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر دنیای روانشناسی

Mastering the World of Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Samuel E. Wood , Ellen Green Wood , Denise Boyd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر