موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بازی، بازیگوشی، خلاقیت و نوآوری
Play, Playfulness, Creativity and Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی، بازیگوشی، خلاقیت و نوآوری

Play, Playfulness, Creativity and Innovation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Patrick Bateson , Paul Martin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اعصاب محاسباتی و مدل‌سازی شناختی
Computational Neuroscience and Cognitive Modelling
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب محاسباتی و مدل‌سازی شناختی

Computational Neuroscience and Cognitive Modelling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Britt Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه تاریک خلاقیت
The Dark Side of Creativity
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه تاریک خلاقیت

The Dark Side of Creativity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David H. Cropley , Arthur J. Cropley , James C. Kaufman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه‌ای بر روانشناسی؛ دروازه‌هایی به‌سوی ذهن و رفتار
Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior with Concept Maps and Reviews
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر روانشناسی؛ دروازه‌هایی به‌سوی ذهن و رفتار

Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior with Concept Maps and Reviews
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dennis Coon and John O. Mitterer
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آثار هوش هیجانی
Emotional Intelligence Works
نام کتاب:

دانلود کتاب آثار هوش هیجانی

Emotional Intelligence Works
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S. Michael Kravitz and Susan D. Schubert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص بیماریهای روانی
The Diagnosis of Psychosis
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص بیماریهای روانی

The Diagnosis of Psychosis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rudolf N. Cardinal , Edward T. Bullmore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تسلط  بر دنیای روانشناسی
Mastering the World of Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر دنیای روانشناسی

Mastering the World of Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Samuel E. Wood , Ellen Green Wood , Denise Boyd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مراقبت در روانپزشکی
Integrated Care in Psychiatry: Redefining the Role of Mental Health Professionals in the Medical Setting
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت در روانپزشکی

Integrated Care in Psychiatry: Redefining the Role of Mental Health Professionals in the Medical Setting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Summergrad and Roger G. Kathol
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخلات انعطاف پذیری برای جوانان در جمعیت های گوناگون
Resilience Interventions for Youth in Diverse Populations
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخلات انعطاف پذیری برای جوانان در جمعیت های گوناگون

Resilience Interventions for Youth in Diverse Populations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sandra Prince-Embury , Donald H. Saklofske
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تاریخچه روانشناسی
An Introduction to the History of Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تاریخچه روانشناسی

An Introduction to the History of Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: B. R. Hergenhahn , Tracy Henley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی در یک نگاه
Psychiatry at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی در یک نگاه

Psychiatry at a Glance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cornelius Katona , Claudia Cooper , Mary Robertson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات ذهن
Changes of Mind: An Essay on Rational Belief Revision
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات ذهن

Changes of Mind: An Essay on Rational Belief Revision
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil Tennant
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور ذهن
Mindfulness Workbook For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن

Mindfulness Workbook For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Shamash Alidina , Joelle Jane Marshall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مراقبت چند رشته ای هماهنگ: پژوهش – عمل – سیاست
Multidisciplinary Coordinated Caregiving-Research,Practice,Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت چند رشته ای هماهنگ: پژوهش – عمل – سیاست

Multidisciplinary Coordinated Caregiving-Research,Practice,Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronda C. Talley , Shirley S. Travis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توزیع خلاقیت: فکر کردن خارج از چهارچوب فردی خلاق
Distributed Creativity: Thinking Outside the Box of the Creative Individual
نام کتاب:

دانلود کتاب توزیع خلاقیت: فکر کردن خارج از چهارچوب فردی خلاق

Distributed Creativity: Thinking Outside the Box of the Creative Individual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vlad Petre Glaveanu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی تکاملی کاربردی: روش داروینی به مسائل جهان معاصر
Applied Evolutionary Anthropology: Darwinian Approaches to Contemporary World Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی تکاملی کاربردی: روش داروینی به مسائل جهان معاصر

Applied Evolutionary Anthropology: Darwinian Approaches to Contemporary World Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mhairi A. Gibson , David W. Lawson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسریع ذهن: مدل های فراتر از علیت
The Catalyzing Mind: Beyond Models of Causality
نام کتاب:

دانلود کتاب تسریع ذهن: مدل های فراتر از علیت

The Catalyzing Mind: Beyond Models of Causality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth R Cabell , Jaan Valsiner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روان: روش فرد محور
Mental Health: A Person-centred Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روان: روش فرد محور

Mental Health: A Person-centred Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nicholas Procter , Helen Hamer , Denise McGarry , Rhonda Wilson , Terry Froggatt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تنهایی: دیدگاه های روانی در انزوای اجتماعی، برداشت اجتماعی و تنها بودن
The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تنهایی: دیدگاه های روانی در انزوای اجتماعی، برداشت اجتماعی و تنها بودن

The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Coplan, Julie C. Bowker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار  شاد باشید
Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار شاد باشید

Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beth Thomas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر