موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مراقبت از کودک وابسته به ونتیلاتور: راهنمای بالینی
Caring for the Ventilator Dependent Child: A Clinical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از کودک وابسته به ونتیلاتور: راهنمای بالینی

Caring for the Ventilator Dependent Child: A Clinical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Laura M. Sterni and John L. Carroll
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسم
Asthma: From Childhood Asthma to ACOS Phenotypes
نام کتاب:

دانلود کتاب آسم

Asthma: From Childhood Asthma to ACOS Phenotypes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Celso Pereira
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون بیماری ریوی
Pulmonary Disease Examination and Board Review
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون بیماری ریوی

Pulmonary Disease Examination and Board Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Ronaldo Collo Go
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 87 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان ریه و پزشکی شخصی: درمان های نو و مدیریت بالینی
Lung Cancer and Personalized Medicine: Current Knowledge and Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان ریه و پزشکی شخصی: درمان های نو و مدیریت بالینی

Lung Cancer and Personalized Medicine: Current Knowledge and Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Aamir Ahmad and Shirish Gadgeel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیبروز کیستیک
Cystic Fibrosis
نام کتاب:

دانلود کتاب فیبروز کیستیک

Cystic Fibrosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Alex Horsley , Steve Cunningham and J Alastair Innes
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب تنفسی
Lecture Notes: Respiratory Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب تنفسی

Lecture Notes: Respiratory Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Stephen J. Bourke , Graham P. Burns
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی برداشتن عمده ریوی
Atlas of endoscopic major pulmonary resections
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی برداشتن عمده ریوی

Atlas of endoscopic major pulmonary resections
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Dominique Gossot
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیبروز کیستیک (سیستیک فیبروزیس)
Cystic Fibrosis
نام کتاب:

دانلود کتاب فیبروز کیستیک (سیستیک فیبروزیس)

Cystic Fibrosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Marcus A. Mall and J. Stuart Elborn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت پزشکی ریوی و بحرانی هریسون
Harrison's Pulmonary and Critical Care Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت پزشکی ریوی و بحرانی هریسون

Harrison's Pulmonary and Critical Care Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Joseph Loscalzo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس مولکولی بیماری های ریوی: بینش نادر اختلالات ریه
Molecular Basis of Pulmonary Disease: Insights from Rare Lung Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس مولکولی بیماری های ریوی: بینش نادر اختلالات ریه

Molecular Basis of Pulmonary Disease: Insights from Rare Lung Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Francis X. McCormack , Ralph J. Panos and Bruce C. Trapnell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریه
Frozen Section Library: Lung
نام کتاب:

دانلود کتاب ریه

Frozen Section Library: Lung
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Timothy Craig Allen and Philip T. Cagle
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های تنفسی و مدیریت آن
Respiratory Disease and its Management
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های تنفسی و مدیریت آن

Respiratory Disease and its Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: A. McLuckie
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توتون و تنباکو و یا سلامتی ؟:  آسیبهای فیزیولوژیکی و اجتماعی ناشی از استعمال توتون و تنباکو
Tobacco or Health?: Physiological and Social Damages Caused by Tobacco Smoking
نام کتاب:

دانلود کتاب توتون و تنباکو و یا سلامتی ؟: آسیبهای فیزیولوژیکی و اجتماعی ناشی از استعمال توتون و تنباکو

Tobacco or Health?: Physiological and Social Damages Caused by Tobacco Smoking
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Knut-Olaf Haustein and David A. Groneberg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبتهای ویژه: رویکرد مبتنی بر شواهد به بهبود کیفیت
The Organization of Critical Care: An Evidence-Based Approach to Improving Quality
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبتهای ویژه: رویکرد مبتنی بر شواهد به بهبود کیفیت

The Organization of Critical Care: An Evidence-Based Approach to Improving Quality
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Damon C. Scales and Gordon D. Rubenfeld
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بالینی سل
Clinical Tuberculosis, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بالینی سل

Clinical Tuberculosis, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Peter D O Davies , Stephen B Gordon and Geraint Davies
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بالینی سل
Clinical Tuberculosis 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بالینی سل

Clinical Tuberculosis 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Peter Barnes , Peter D O Davies and Stephen B Gordon
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری‌های منتشر ریه: علایم بالینی، پاتولوژی، سی تی اسکن با وضوح بالا  (HRCT)
Diffuse Lung Diseases: Clinical Features, Pathology, HRCT
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری‌های منتشر ریه: علایم بالینی، پاتولوژی، سی تی اسکن با وضوح بالا (HRCT)

Diffuse Lung Diseases: Clinical Features, Pathology, HRCT
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Mario Maffessanti and Giorgia Dalpiaz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 45.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوارض ریوی HIV
Pulmonary Complications of HIV
نام کتاب:

دانلود کتاب عوارض ریوی HIV

Pulmonary Complications of HIV
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Charles Feldman , Eva Polverino and Julio A. Ramirez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک تنفس: دیدگاه های تازه از فن آوری های جدید
Mechanics of Breathing: New Insights from New Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک تنفس: دیدگاه های تازه از فن آوری های جدید

Mechanics of Breathing: New Insights from New Technologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Andrea Aliverti and Antonio Pedotti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهویه مکانیکی کودکان و نوزادان: از مبانی تا عمل بالینی
Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation: From Basics to Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تهویه مکانیکی کودکان و نوزادان: از مبانی تا عمل بالینی

Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation: From Basics to Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Peter C. Rimensberger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر