موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش پژوهش در زبانشناسی کاربردی
The Continuum Companion to Research Methods in Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش پژوهش در زبانشناسی کاربردی

The Continuum Companion to Research Methods in Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Brian Paltridge and Aek Phakiti
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبانشناسی کاربردی
Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب زبانشناسی کاربردی

Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Li Wei
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین سوالات GRE
Official GRE Verbal Reasoning Practice Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین سوالات GRE

Official GRE Verbal Reasoning Practice Questions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Educational Testing Service
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزه صحبت اجمالی عمومی
A Concise Public Speaking Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزه صحبت اجمالی عمومی

A Concise Public Speaking Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Steven A. Beebe and Susan J. Beebe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندانی در زبان انگلیسی: خطرات زبان انگلیسی به عنوان زبان پیش فرض
Imprisoned in English: The Hazards of English as a Default Language
نام کتاب:

دانلود کتاب زندانی در زبان انگلیسی: خطرات زبان انگلیسی به عنوان زبان پیش فرض

Imprisoned in English: The Hazards of English as a Default Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anna Wierzbicka
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در جستجوی جین آستن: زبان نامه
In Search of Jane Austen: The Language of the Letters
نام کتاب:

دانلود کتاب در جستجوی جین آستن: زبان نامه

In Search of Jane Austen: The Language of the Letters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ingrid Tieken-Boon van Ostade
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش گام به گام زبان فرانسه
Easy French STEP-BY-STEP
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش گام به گام زبان فرانسه

Easy French STEP-BY-STEP
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Myrna Bell Rochester
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات؛ مقدمه‌ای بر زبان فرانسه
Liaisons: An Introduction to French
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات؛ مقدمه‌ای بر زبان فرانسه

Liaisons: An Introduction to French
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Wynne Wong , Stacey Weber-Feve, Edouard Ousselin , Bill VanPatten
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 96.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرعت‌ بخشیدن به یادگیری زبان اسپانیایی
Speed Up Your Spanish: Strategies to Avoid Common Errors
نام کتاب:

دانلود کتاب سرعت‌ بخشیدن به یادگیری زبان اسپانیایی

Speed Up Your Spanish: Strategies to Avoid Common Errors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Javier Muñoz-Basols, Marianne David , Olga Núñez Piñeiro
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان آلمانی؛ دستور زبان ضروری
German: An Essential Grammar
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان آلمانی؛ دستور زبان ضروری

German: An Essential Grammar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Bruce Donaldson
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان  مدرن فرانسه
Modern French Grammar Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان مدرن فرانسه

Modern French Grammar Workbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Margaret Lang , Isabelle Perez
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرامر مدرن زبان فرانسه
Modern French Grammar: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب گرامر مدرن زبان فرانسه

Modern French Grammar: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Margaret Lang , Isabelle Perez
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ‌لغت واژه‌های پرکاربرد زبان آلمانی
A Frequency Dictionary of German: Core Vocabulary for Learners
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ‌لغت واژه‌های پرکاربرد زبان آلمانی

A Frequency Dictionary of German: Core Vocabulary for Learners
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Randall Jones and Erwin Tschirner
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاوره اسپانیایی آمریکای لاتین
Colloquial Spanish of Latin America
نام کتاب:

دانلود کتاب محاوره اسپانیایی آمریکای لاتین

Colloquial Spanish of Latin America
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Roberto Carlos Rodriguez-Saona
سال انتشار: 2001
حجم فایل: 66 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر واژگان زبان آلمانی
Mastering German Vocabulary: A Practical Guide to Troublesome Words
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر واژگان زبان آلمانی

Mastering German Vocabulary: A Practical Guide to Troublesome Words
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Bruce Donaldson
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان انگلیسی در تجارت
Business English
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان انگلیسی در تجارت

Business English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Mary Ellen Guffey , Carolyn M. Seefer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنگ‌های زیرپا؛ راهنمای نوشتن جملات و پارگراف‌ها
Stepping Stones: A Guided Approach to Writing Sentences and Paragraphs
نام کتاب:

دانلود کتاب سنگ‌های زیرپا؛ راهنمای نوشتن جملات و پارگراف‌ها

Stepping Stones: A Guided Approach to Writing Sentences and Paragraphs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Chris Juzwiak
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری آسان افعال زبان فرانسه
French Verbs Made Simple(r)
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری آسان افعال زبان فرانسه

French Verbs Made Simple(r)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: David Brodsky
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوشتن و خواندن درطول برنامه درسی)
Writing and Reading Across the Curriculum
نام کتاب:

دانلود کتاب نوشتن و خواندن درطول برنامه درسی)

Writing and Reading Across the Curriculum
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Laurence Behrens , Leonard J. Rosen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک گرامر زبان انگلیسی
Understanding English Grammar
نام کتاب:

دانلود کتاب درک گرامر زبان انگلیسی

Understanding English Grammar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Martha J. Kolln, Robert W. Funk
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر